Rat u Ukrajini: Dvanaest pouka koje ummet ne smije ignorisati

Popularno na sajtu

Dana 24. februara 2022. godine Rusija je pokrenula masivnu invaziju na Ukrajinu, čime je otvoreno novo poglavlje u ljudskoj povijesti. Ovaj događaj, koji je historijska prekretnica u globalnoj politici, ekonomiji i sigurnosti, pored toga što donosi razaranje i patnju zaraćenim stranama, u sebi sadrži ogromne pouke za muslimana kao pojedinca, ali i za ummet kao cjelinu. Navodimo nekoliko najvažnijih pouka koje svaki musliman treba da izvuče iz rata u Ukrajini.

Prva pouka: slabost jednog naroda priziva napad neprijatelja

Narod koji je ovo shvatio na vrijeme, poduzeo je mjere koje bi dovele do njegovog jačanja, a time i zaštite od neprijatelja.

Rusija je napala na Ukrajinu kako bi je, kako se vjeruje, odvratila od pristupa NATO savezu, ali nije napala sam Savez, tj. neku od njegovih članica!! Zar NATO savez nije uzrok problema, tj. uzrok ruskog konflikta sa Ukrajinom? Međutim, Rusija nije napala na “uzrok svih problema”, tj. NATO savez, već na „posljedicu“, tj. Ukrajinu, iz prostog razloga što je NATO jak, a Ukrajina slaba (bar u očima Rusije), pa je kao takva prihvatljivija za Ruse kao plijen! Ili, drugim riječima: vrana vrani oči ne vadi!

Druga pouka: jači nameću svoju volju slabijima

Ummet muslimana mora dobro shvatiti i proučiti posljedice surovog pravila koje postoji među ljudima hiljadama godina: jači nameću svoju volju slabijima! Ako ummet želi prosperitet i zaštitu od nametanja volje Allahovih neprijatelja, mora raditi na svom jačanju na svakom polju, prvo na izgradnji sebe kao zajednice pokornih Allahovih robova (bez pokornosti Njemu, Allah neće muslimanima dati uspjeh), a potom i na polju razvoja nauke, tehnologije, ekonomije, što će sve rezultirati jakim oružanim snagama, koje su u stanju zaštititi ummet od neprijatelja.

Treća pouka: svojim i Allahovim neprijateljima ne treba nikada vjerovati

Rusija je sedmicama prije napada na Ukrajinu, svakodnevno ponavljala da ne namjerava napasti Ukrajinu, čak su se ruski zvaničnici ismijavali sa upozorenjima zapadnih obavještajnih službi da Rusija namjerava pokrenuti okupaciju Ukrajine.

Štaviše, godinu i po dana nakon pokretanja masivne ofanzive, Rusi i dan danas negiraju da vode rat u Ukrajini, nego ga nazivaju „specijalnom operacijom“.

Situacija oko ruskog negiranja očite istine i nepobitnih činjenica postala je čak i smiješna izjavom ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji je tri sedmice od početka ruske okupacije Ukrajine izjavio da Rusija nije napala Ukrajinu (detaljnije ovdje)!

Ova izjava Lavrova nalikuje na izjavu njegovog brata Dodika kada je jednom prilikom ustvrdio da voli Bošnjake!

Da li ummet, nakon svih prijašnjih i potonjih lekcija iz historije smije sebi dopustiti da ima povjerenja u nevjernika i svog dušmanina!?

Fenomen: Zbog čega se bradonje koji klanjaju namaz bore na ruskoj strani u Ukrajini?

Poznato je da na strani Rusije od prvih dana učestvuju mnogi Čečeni, ljudi sa muslimanskim imenima, od kojih mnogi obavljaju namaz i izgledaju poput sljedbenika sunneta.

Banda čečenskih otpadnika kojom za račun Putina komanduje kriminalac Ramzan Kadirov. Ova banda otpadnika se bori na strani Rusije u Ukrajini.
Banda čečenskih otpadnika (kadirovci) kojom za račun Putina komanduje kriminalac Ramzan Kadirov. Ova banda otpadnika se bori na strani Rusije u Ukrajini.

Ako uzmemo u vidu genocid (vidi ovdje) kojeg su Rusi počinili nad muslimanima Čečenije u Prvom (1994-1996) i Drugom čečenskom ratu (1999-), kada su Rusi ubili preko 250 000 čečenskih civila, pitamo se šta se to dogodilo hiljadama naoružanih Čečena, tzv. kadirovaca, koji se godinama unazad za račun Rusije bore protiv muslimana u Čečeniji? Kako to da su ljudi koji su jučer proživljavali ruski genocid, danas postali topovsko meso Vladimira Putina? Koju su tajnu života otkrili ovi ljudi, pa su se priklonili Zvijeri koja im je uništila domove i izmasakrirala najmilije, pa sada ginu za istu Zvijer uz poklike „Živjela Zvijer“!?

Pogledamo li dublje u problematiku čečenskih otpadnika koji danas ginu za Putina u Ukrajini, vidjećemo da ogromna većina njih pripada jednoj od sljedećih kategorija ljudi:

  • Sufije kadirijskog tarikata, čijem bratstvu pripada i sam Putinov odani sluga Ramzan Kadirov, kao aktuelni predsjednik okupirane Čečenije, koji sebe voli nazivati Putinovim lovačkim psom, Putinovim pješadincem i sličnim epitetima kojima se ovaj ahmak hvali.
  • Murdžije – pripadnici murdžizma (detaljnije ovdje), jedne od najpodmuklijih sekti koja se uspjela uvući u tijelo ummeta, razjedajući ga iznutra. Radi se o ljudima koji sebe predstavljaju sljedbenicima sunneta i selefijama, a zapravo su sljedbenici opake sekte koja ispovijeda islam koji je prihvatljiv najgorim Allahovim neprijateljima i diktatorima. Čak i Putinu! Iako murdžijski vračevi tvrde da slijede sunnet Poslanika alejhisselam, međutim, u praksi oni sprovode pravilo po kome je obaveza boriti se na strani taguta protiv muslimana, a šta li je tek kada je u pitanju borba na strani taguta protiv nemuslimana.
  • Treća kategorija čečenskih otpadnika koji se za račun Putina bore u Ukrajini su poniženi defetisti, ljudi koji svjedočili najgorim ruskim zločinima, pa su se uplašili ruske sile, a priječe im je bilo da se boje Allaha, te su se iz straha priključili svojim dželatima. Ovakvi ljudi su vrlo često izuzetno surovi prema muslimanima, a sve iz straha da će, ako budu blagi, njihov gospodar posumnjati u njihovu odanost.
  • Četvrta kategorija su oni koji su se priključili redovima kadirovaca ni zbog čega drugog nego radi dunjaluka, jer čečenski tagut daje velike plate i beneficije pripadnicima svoje privatne vojske, što privlači mnoge sljedbenike strasti, kao i one iskušane neimaštinom, slabošću vjere i nedostatkom časti.

Šta je zajedničko za sve četiri nabrojane kategorije ljudi?

Iako se razlikuju u svojim vjerskim ubjeđenjima (na primjer, murdžije se žestoko suprotstavljaju mnogim sufijskim ritualima), svima njima je zajedničko to što danas ginu na putu taguta, šejtana – ruskog predsjednika Putina.

Samo iz primjera pripadnika Kadirovljeve privatne vojske možemo izvući nekoliko pouka:

Četvrta pouka: Neizučavanje vjere i slijeđenje strasti ljude dovodi do toga da umiru na putu šejtana

Sve nabrojane kategorije Čečena koje danas ginu u Ukrajini za interes Rusije, do jučer su uživale beneficije koje su dobijale od taguta, a danas je došao red da za to svojim životima plate, umirući kao otpadnici na putu šejtana.

Sve njih upropastilo je neizučavanje vjere i slijeđenje strasti, pa su umjesto vjere, časti i borbe na Allahovom putu, izabrali poniženje, nevjerstvo i borbu i smrt na putu šejtana.

„Oni koji vjeruju bore se na Allahovom putu, a oni koji ne vjeruju bore se na putu Taguta.“ (Kur'an, En-Nisa: 76)

Peta pouka: Tagut će kad-tad od svojih sljedbenika zatražiti da se fizički žrtvuju za njega

Historija je mnogo puta potvrdila da tagut neće ostaviti svoje podanike da samo ubiru plodove pukog služenja njemu, a da ih neće žrtvovati za svoje ciljeve. Kad-tad, tagut će svojim obožavaocima oglasiti poziv u smrt, smrt na njegovom putu. To se danas dešava čečenskim otpadnicima, to će se sutra desiti i drugim slugama taguta širom svijeta!

Šesta pouka: Priklanjanje tagutu i neodricanje od njega je uzrok gubitka i vjere i dunjaluka

A to je upravo ono što je zadesilo kadirovce ovih dana! Nema sumnje, ovo je najveći gubitak koji može zadesiti čovjeka, da se prikloni tagutu i bude od onih koji ga vole, služe mu, štite ga, bore se na njegovom putu i raspravljaju u njegovu korist, a bolje im je bilo da izaberu vjeru, čast i ponos.

“Onaj ko ne vjeruje u Taguta, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti! A Allah sve čuje i zna!“ (Kur'an, 2:256)

“Mi smo svakom narodu poslanika poslali: „Allahu ibadet činite, a taguta se klonite!” I bilo je među njima onih kojima je Allah na Pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi.“ (Kur'an, 18:36)

“A izzet (ponos, čast) je u Allaha i u Poslanika, i u vjernika, ali munafici neće da znaju.” (Kur'an, 63:8)

Detaljnije o pitanju odricanja od taguta pročitajte ovdje.

Sedma pouka: Nije borac na Allahovom putu svaki bradonja koji nosi pušku i viče “Allahu ekber!”

Kada bi neupućen musliman pogledao u fotografije čečenskih otpadnika kadirovaca (na slikama ispod), pa još kada bi čuo kako tekbiraju, pomislio bi: „MašaAllah, kakvih li mudžahida!“ A istina ne može biti dalje od ovoga.

Mudžahid je borac na Allahovom putu, onaj koji se bori da Allahova riječ bude gornja, da Njegov zakon bude iznad ljudsko-šejtanskih zakona, dok se Ramzanovi „mudžahidi“ sa slike bore da Putinova riječ bude gornja, pritom izgovarajući riječi „Allahu ekber“ i „Živjela Rusija!“ Da li ima većeg apsurda od ovoga?

Pa, pripazi se, o muslimanu, da ne zapadneš u ovakvo očajno stanje time što ćeš biti nemaran spram Allaha, neizučavajući Njegovu vjeru i slijedeći svoj hir i pokvarenu ulemu.

Osma pouka: Nije učenjak svako ko ima titulu i vjersku funkciju, niti je svaki učenjak na pravom putu

Poštovani čitaoče, nemoj misliti kako čečenski kadirovci ubijaju muslimane u svojoj zemlji i ginu za Rusiju u tuđoj zemlji, a da za to nisu dobili fetvu od „priznatih“ učenjaka, raznoraznih muftija, doktora islamskih nauka, šejhova…

Ovoga puta, „čast“ da izigravaju ulemu taguta pripala je čečenskom muftiji Salahu Mežijevu i ruskom muftiji Talgatu Tadžudinu, obojica pripadnici sufijskog klana.

Čečenski muftija na ceremoniji
Čečenski muftija Salah Mežijev govori na vojnoj smotri kadirovaca u Groznom

Čečenski muftija Mežijev, koji već duže vrijeme vrši funkciju Kadirovljevog privatnog muftije, izjavio je da čečenski borci, koji odlaze u Ukrajinu da sudjeluju u vojnom sukobu, „odlaze u džihad i bore se za Allaha“. Video poruka je objavljena na kanalu Grozni TV.

Muftija je još dodao da je “rat u Ukrajini blagoslovljen za muslimane, a oni koji su umrli u ovom ratu postaće šehidi”.

Da li je ovom muftijinom paganizmu potreban komentar?

Mežijevljev kolega i brat, ruski muftija Tadžudin, izdao je saopštenje ispred Centralne duhovne uprave muslimana Rusije u kome je podržao rusku okupaciju Ukrajine, nazivajući je „prinudnom preventivnom odbrambenom mjerom, zasnovanom na Časnom Kuranu.“

Muftija Tadžudin i njegov idol Putin
Muftija Tadžudin i njegov brat Putin

I nemoj misliti, o časni čovječe, kako su kadirovci karakteristični samo za Čečeniju, njih ima u gotovo svakoj zemlji muslimana, gdje oni „u ime Allaha“ tlače muslimane, hapse ih, zatvaraju, ubijaju… Svi su oni dobili fetvu od „meritornih“ učenjaka o legitimnosti njihovih zlodjela. Naprotiv, mogi od njih čvrsto vjeruju da im je služenje tagutu i Allahovom neprijatelju strogi farz naređen od Allaha!

I nemoj se zavaravati, o voljeni muslimanu, da su čečenski i ruski muftija karakteristični samo za Čečeniju i Rusiju. Naprotiv, mežijevi i tadžudini su razasuti svuda po svijetu, šeću se među muslimanima u odori učenjaka, ukrašeni raznoraznim titualama, i često se obraćaju muslimanima putem državnih medija kako bi ih upozorili “na obavezu pokornosti vladaru”, a uzgred kako bi ukazali na “opake haridžije” koji negiraju pravo ovim vladarima (tj. diktatorima) na vlast.

Molimo Allaha da pomogne islam i muslimane i sačuva ih pokvarene uleme!

Fenomen: Zapad je šutnjom odobrio ruski genocid u Čečeniji i Siriji, ali se mobilizirao u osudi Rusije kada je počela okupaciju Ukrajine. Zašto?

Nema sumnje, Rusija je jedna od država koja u svojoj historiji ima najviše počinjenih genocida protiv muslimana, ali i drugih naroda. Da ne bi ovdje dužili sa argumentiranjem ove činjenice, djelić činjenica o ruskim genocidima protiv muslimana možete pročitati ovdje.

Svoj najnoviji genocid protiv muslimana, Rusija i dan danas sprovodi u Siriji. Rusko uplitanje u sirijski sukob 2015. godine donijelo je prevagu zlokobnom šijitskom režimu protiv muslimana u Siriji. Rusi su svoj rat vodili zvjerski – bombardovanjem tržnica, džamija, rezervoara vode, škola, dječjih bolnica, čak i masakriranjem gladnih civila koji su čekali u redovima za hljeb ispred pekara.

Ruski narod je svojom dominantnom većinom podržavao genocid svoje vojske u Siriji, (baš kao što je srpski narod podržavao genocid srpskih bandi nad muslimanima BiH). Štaviše, Rusi su slavili svaki zločinački poduhvat svoje „slavne“ vojske.

Deveta pouka: Licemjerstvo i dvojni standardi Amerike i Zapada ne smiju ostati neprimijećeni

Zapad i Amerika su svo vrijeme prešućivali ruski genocid u Siriji, baš kao i onaj u Čečeniji krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Za ovu sramnu šutnju je postojao samo jedan jedini razlog: taj genocid se izvodio nad muslimanima i daleko od Evrope!

Ali, kada je Rusija počela sa svojim novim rušilačkim pohodom u Evropi – sa okupacijom Ukrajine, Zapad se panično mobilizirao te stao uz Ukrajinu, pomažući je diplomatski, finansijski i vojno! A zločini koje Rusija sprovodi u Ukrajini su tek djelić onoga što godinama radi u Siriji!

Pored toga što Ukrajini daje naoružanje, Zapad joj šalje i dobrovoljce kako bi je branili, a oni se u medijima hvale kao borci za slobodu i pravdu! Kada je mali broj muslimana otišao u Siriju ne bi li pomogao sirijski narod da se odbrani od zlokobnog šijitskog režima i ruske agresije, njih su zapadnjački mediji okarakterisali kao teroriste, islamske ekstremiste, koji se, ako se vrate iz Sirije, hapse, zatvaraju i čuvaju u najsurovijim i najstoržijim zatvorima. A zamislite, oni se nisu borili protiv zapadanjaka, nego protiv njihovog neprijatelja – Rusije i šijitskog režima kojeg kontrolira Iran!?

Nije li ovo najočigledniji primjer duplih standarda i jasnog licemjerstva Zapada, koji se tako ponosno hvali svojom navodnom borbom za ljudska prava i slobode!? Zato, ne smetni ovo s uma, o vlasniče razuma! Detaljnije o ovome čitaj ovdje.

Deseta pouka: Ummet se ne smije oslanjati na nevjernike i od njih očekivati pravdu, pomoć i zaštitu

Nevjernici se neće žrtvovati za muslimane, uprkos njihovim tvrdnjama. Naprotiv – „oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.“ (Et- Tewba, 32)

Ummet je zadnjih desetljeća vidio mnoga stradanja koja su direktno ili indirektno nametnuta od istih tih ostrašćenih boraca za ljudska prava i slobode – Zapada i Amerike. Žrtve koje su Zapad i Amerika zadnjih desetljeća izazvali svojom direktnom „intervencijom“ u Iraku, Afganistanu, Somaliji, broje se u milionima, ništa manje od broja žrtava u ruskim genocidnim pohodima na muslimane.

A da ne govorimo o činjenici da Zapad desetljećima podržava i naoružava najodvratnije diktatorske režime u muslimanskim zemljama, kako vlast u njima ne bi došla u ruke muslimana. A ako se ovome doda činjenica da isti taj Zapad štiti i podržava genocidnu tvorevinu Izrael, onda slika Zapada kao vuka u jagnjećoj koži postaje jasnija svakom vlasniku razuma!

Stoga, ponižen je svako ko okreće svoje lice ka Zapadu, tražeći zaštitu, poput mnogih defetističkih muslimanskih skupina, koje poput naivnih pilića traže od vuka da ih zaštiti od lisice! Vidimo ih kako stalno ponavljaju poziv Zapadu i UN-u da pomogne muslimanima u Palestini i drugim mjestima, a kao da ne znaju da UN-om dominiraju najgenocidnije države svijeta: SAD, Rusija, Kina, Francuska…

Jedanaesta pouka: “A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici”

“A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene!” (16:42)

Iako sljedeće riječi ne pretenduju da budu tumačenje gornjeg kur'anskog ajeta, možda je najbolja usporedba reakcije Zapada na rusku invaziju Ukrajine sa reakcijom onih „čiji su pogledi ukočeni“ od šoka kada ugledaju smrt!

Decenijama, Zapad odobrava ruske zločine nad muslimanima, decenijama pomaže diktatorske režime da tlače svoje narode, a danas je dan kada je „vruć krompir“ bačen u dvorište Zapada! Ali i rusko!

Nesumnjivo, posljedice ukrajinskog rata će, pored Ukrajinaca, najviše osjetiti Rusi i zapadnjaci, makar se rat ubrzo završio.

Rusi će preživljavati strahote rata i ginuti i biti sakaćeni za slavu Putina, a oni koji prežive suočavaju se sa sve gorim ekonomskim stanjem u svojoj državi, gdje im neimaština i strah već kucaju na vrata – upravo ono što su oni nametali muslimanima Sirije, Čečenije, a prije toga Afganistana. Divne li pravde Uzvišenog Stvoritelja!

Zapadnjaci su već u panici i strahu od eskalacije sukoba i mogućeg nuklearnog rata, pored toga što strahuju od ekonomskog posrnuća i gubitka dunjaluka! Ovaj strah je pravedna odredba Svemogućeg, koji nije nemaran prema zlodjelima zapadnjaka koji su što vojnom intervencijom i bombardovanjima, što podržavanjem represivnih režima sijali nepravdu i strah među muslimanima. Divne li pravde Uzvišenog Stvoritelja!

Došlo je vrijeme da zločinci iskuse silu jedni drugih, a to je od pravde Onoga koji nije nemaran na ono što rade nevjernici.

Dvanesta pouka: Rat u Ukrajini će Allahovom dozvolom olabaviti omču koju su Zapad, Rusija i njihovi podanici nametnuli ummetu

I ovo je jedna od najvećih koristi koje mogu zadesiti ummet uzrokom rata u Ukrajini. Iako ne likujemo nad patnjom Ukrajinaca, vjerujemo da će rat u Ukrajini, inšaallah, olabaviti stisak čeličnih kandži Rusije i Zapada zarivenih duboko u tijelo ummeta. Dok, s jedne strane, Rusija kontroliše više muslimanskih država Centralne Azije, a neke još drži pod direktnom okupacijom (poput Čečenije, Dagestana…), s druge strane, Zapad i Amerika kontrolišu gotovo sve ostale zemlje muslimana, osim par izuzetaka.

I jedna i druga strana, i Rusija i Zapad, sve više će se „trošiti“ među sobom, što će muslimanima dati priliku da u svojim zemljama smjene diktatore i zulumćare. Ne očekujemo da će se Zapad i Rusija tek tako odreći svoje vjekovne borbe protiv muslimana, ali vjerujemo da će omča koji drže nad ummetom biti sve labavija, Allahovom dozvolom.

Tako, sa smrću većeg broja kadirovaca u Ukrajini, muslimanima Čečenije će zasigurno doći olakšanje od terora ovih kriminalaca. Slično će se dogoditi i sa smrću sve većeg broja režimskih sirijskih boraca u Ukrajini, koji zadnjih dana pristižu u Ukrajinu.

Trošenjem svojih resursa na rat u Ukrajini, i Zapad i Rusija će imati manje imetka za borbu protiv muslimana, pa će to, Allahovom voljom, biti olakšica za muslimane.

„Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti potjerani.“ (El-Enfal, 36)

(Put vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz