Intervju sa glasnogovornikom Islamskog Emirata Afganistana

Popularno na sajtu

U ekskluzivnom intervjuu za  novinsku agenciju Asharq Al-Awsat, glasnogovornik talibana Mula Kari Jusuf Ahmedi govori o planovima talibana u Afganistanu nakon očekivanog povlačenja američkih snaga iz države sljedeće godine.

U opširnom intervjuu, glasnogovornik talibana je obećao da će talibani nastaviti da se bore protiv američkih snaga sve dok budu na afganistanskom tlu, dok je također negirao da će talibani nastojati suzbiti obrazovanje ženskog pola nakon američkog povlačenja.

Komentirajući ulogu Andželine Džoli kao UN-ove ambasadorice “dobre volje”, glasnogovornik talibana je pozvao holivudsku zvijezdu da uloži svoje napore da izvrši pritisak na Vašington da plate reparacije afganistanskom narodu.

Mula Kari Jusuf Ahmedi je jedan od dva službena glasnogovornika talibana.

Asharq Al-Aswar: Zašto su talibani odbacili sigurnosni sporazum koji je odobrila Loja-Džirga, koji dozvoljava američkim snagama da ostanu u Afganistanu?

Mula Kari Jusuf Ahmedi: Okupacija nikada neće završiti sve dok ijedan strani vojnik ostane u Afganistanu. To je ono što mi odbacujemo. Mi ćemo odbaciti svaki sporazum koji produžava okupaciju, bez obzira u kakvog obliku bude.

AA: Kakva su očekivanja talibana u pogledu sigurnosti i stabilnosti u Afganistana nakon povlačenja stranih snaga sljedeće godine?

MKJA: Prisutnost okupatorskih snaga  prouzrokuje sigurnosni vakum i šteti narodu i njihovim imecima. Afganistanski narod ima dugu historiju odbijanja stranih okupatora. Oni će pružati otpor koliko god budu budu mogli sve dok ne prisile okupatore na potpuno povlačenje sa afganistanskih zemalja, i onda će oni realizirati desetlječima star san o ponovnom uspostavljanju islamskog političkog sistema. Očekujemo povratak sigurnosti i stabilnosti samo nakon odlaska okupatora.

AA: U pogledu predsjedničkih izbora sljedeće godine, da li talibani podržavaju nekog kandidata posebno, kao što je “šejh” Sajef ili Abdullah Abdullah, opozicijski vođa? Zašto talibani neće da imenuju svog sopstvenog kandidata?

MKJA: Izbori su tek običan trik da bi se nastavila okupacija pod izgovorom parlamentarne, vladine i ustavne vlasti. Međutim ova vlast je instalirana od strane imperijalista da bi proširila njihov politički uticaj i ekonomske ambicije istovremeno uklanjajući Islam iz afganistanskog života. S obirom na ove okolnosti, mi se ne možemo obavezati ni na jedan politički proces, uključujući nadolazeće izbore, i  prema tome mi nećemo imenovati svog kandidata. Te ličnosti koje ste spomenuli su obične marionete okupacije. Uskoro će afganistanski narod suditi onima koji se ne pokaju od svojih zločina.

AA: Ako bi se talibani vratili na vlast ili dijelili vlast u Afganistanu, da li bi implementirali hudude u kojima je (oženjenim) preljubnicima propisano kamenovanje i lopovima odsjecanje ruke u skladu sa šerijatskim zakonom?

MKJA: Šerijatski zakon je sastavni dio Islama, i isključivanje samo jednog aspekta Islama poništava sve to. Primjena hududa bi pala u nadležnost vjerskih sudija koji bi uzeli u obzir svaku ublažujuću okolnost koja je uključena. Osveta nije cilj hududa, nego ima u cilju da donese pravdu u skladu sa Allahovim propisima a ne hirovima čovječanstva. Nije dozvoljeno umirivati neprijatelje Islama napuštanjem šerijatskog zakona u zamjenu za novac kao što neki rade. Doba kada je Asganistan bio stabilan i siguran se poklapa sa vremenom kada je bio uspostavljen Islamski Emirat i šerijatski zakon, prije intervencije Amerikanaca. Zbog toga naš narod neće pristati na bilo šta osim na sudstvo isključivo zasnovano na šerijatu. Ovo je osnova našeg džihada. Više od 12 godina, mi smo se borili i nastavljamo da se borimo za principe šerijata, i sada se traži od nas da učestvujemo u vladi koja stoji protiv šerijata i koja je ujedinjena i podržana od strane nevjernika. Mi ne želimo ikakvu ulogu u ovoj vladi, mi ćemo pružati otpor sve dok nam Allah (Allahova knjiga) ne bude naredio drugačije.

AA: S obzirom na ustrajvanje “predsjednika” Hamida Karzaija da sigurnosni sporazum ne bi trebao biti odobren sve do sljedećih predsjedničkih izvora, šta mislite kako će se situacija razviti i da li će Amerika biti pod prijetnjom da preduzme potpuno povlačenje?

MKJA: Ova priča o potpisivanju i nepotpisivanju sigurnosnog sporazuma je samo isprazna retorika. Neće biti sporazuma sa neprijateljem; ne prije izbora, i ne posle njih. Sve ovo je nepotrebno, Amerika bježi iz Afganistana nakon što je pretrpila ogormne gubitke na borbenim poljima od ruku mudžahida. Mi ne želimo ništa manje od istjerivanja američkih vojnika i vojnika njenih saveznika iz ove muslimanske države, i nećemo dozvoliti da ijedan strani vojnik ostane pod bilo kojim izgovorom. Mi ćemo nastaviti da ih napadamo sve dok oni ne napuste naše zemlje potpuno pokoreni bez ikakvih političkih uvjeta, kroz sigurnosne sporazume ili nečeg drugog. Ne može biti sporazuma sa Amerikancima, i mi smatramo bilo kakav sprazum sa njima kao izdaju prava našeg naroda i naše muslimanske nacije.

AA: S obzirom na poslijednje optužbe koje su upućene protiv simpatizera talibana za paljenje nekoliko desetina škola za djevojčice, da li talibani imaju neki službeni stav prema obrazovanju djevojčica?

MKJA: Obrazovanje je jedan od stubova naše politike za izgradnju nacije. To je dokaz za afganistansko veliko naslijeđe oslobađanja čovječanstva od opasnosti koju predstavlja imperijalizam. Stara kolonijalna carstva su propala zbog besprimjerne ustrajnosti džihadskih grupa, i dolazak afganistanskog preporoda će obnoviti narod i naciju fokusirajući ih na fundamentalnu vjersku doktrinu i modernu nauku. Žena sačinjava pola svakog društva, i Islam im dodjeljuje mjesto u društvu, i garantira duhovno i materijalno društveno buđenje. U ovom, njihove uloge se razlikuju od jedne do druge ali su ujedinjene u svom ultimativnom cilju: ljudska sreća na ovom svijetu i na budućem. Prema tome, naša politika je da mi smatramo obrazovanje žene od iste važnosti kao obrazovanje muškarca, inša Allah.

Mi ne gajimo neprijateljstvo prema nauci i obrazovanju. Upravo suprotno, mi smatramo  sebe kao odane pristalice visokog obrazovanja. Uistinu, početak naše vjere, jedine ispravne vjere, počinje sa naredbom: “Uči!” Pa kako bi se naš narod mogao protiviti nauci? Mi ćemo odbaciti i suprostaviti se svakom nastavnom planu i programu koji potkopava našu vjeru i podiže moralno korumpiranu generaciju. To je naš stav, i bilo šta da ukazuje drugačije je dio neprijateljske dezinformacijske kampanje koja nastoji da odvrati pažnju od njihovih zločina i da iskrivili sliku mudžahida, koji smatraju nauku svetom dužnošću za sve muslimane oba spola. Mi smo narod nauke koji gradi škole, a ne narod neznanja koji ih pali.

AA: Ipak bilo je optužbi koje su upućene na račun talibana, posebno od žena afganistanskog društva kao i od sjedećih ženskih članova parlamenta, da će država biti unazađena ako talibani dobiju vlast. Kako bi ste uvjerili ove žene da će imati sigurnu budućnost u Afganistanu kojeg budu vodili talibani?

MKMJ: Najveći izazov sa kojim se suočavamo jeste stavaranje ujedinjenog afganistanskog naroda. To je fundamentalni uslov na koji se oslanja naša vizija. Mi radimo prema svjetlijoj budućnosti zasnovanoj na islamskim principima koji će  donijeti našem narodu zajedništvo, i to je vizija za koju su milioni dali svoje živote.

Neprijatelj je pokušao, i on će nastaviti pokušavati da razbije našu državu i uništi našu budućnost i sadašnjost sijanjem sjemena razdora i potpaljivanjem unutarnjih razdora. Mi moramo ići putem koji se direktno suprostavlja željama neprijatelja i raditi ono što naša vjera zahtjeva od nas držeći se za Božiji plan i izbjegavajući podjele. Ovo je oružje sa kojim ćemo mi svladati našeg neprijatelja, sačuvati našu državu, i stvoriti svijetliju budućnost za naš veliki narod.

AA: Da li djeca talibana idu u vladine škole da bi stekle civilno obrazovanje, ili idu u kur'anske škole da bi proučavali šerijat?

MKJA: U oslobođenim pokrajinama mi pružamo mnoge osnovne službe, uključujući obrazovanje. Mi smo u osnovi zainteresovani u islamsku materiju, jer su one osnova naše snage u džihadu. Ovo islamsko obrazovanje je naširoko prihvaćeno od afganistanskog naroda, čak i u pokrajinama koja nisu potpuno pod našom kontrolom. Za ove ljude, ništa ne može zauzeti mjesto koje zauzima islam u njihovim srcima, i zbog toga oni željno žele podržati našu vjersku misiju. Ovo svakako ne znači da mi zanemarujemo civilno obrazovanje – mi pružamo koliko god smo u mogućnosti s obzirom na naše teške okolnosti. Što se tiče naše djece, ona su dio afganistanskog naroda, i oni se žrtvuju i pate isto toliko.  Da je narod osjetio kao da su mudžahidi i njihova djeca odvojena od realnosti svakodnevnog života u Afganistanu, oni bi odmah “otresli” njihovu vlast.

AA: Amanullah Aman, glasnogovornik Odjela za obrazovanje kaže da je blizu 550 škola u  11 regija zatvorilo svoja vrata zbog manjka sigurnosti. Kako biste to prokomentarisali?

MKJA: Stvarni broj je vjerovatno mnogo veći, i razlog tome jeste da je oslobađanje veoma velikih pokrajina prouzrokovalo bjeg okupatorskih snaga, i snage marionetskog režima nisu mogle stajati same na svoje dvije noge bez njihovih gospodara. Okupacija je dala snagama marionetskog režima snažna oružja, ali uprkos tome oni su bili neuspješni u suprostavljanju mudžahidima. Vlada će se povući iz ostalih oslobođenih područja i zatvoriti svoje vojne, administrativne i obrazovne institucije. Mudžahidima će ovo koristiti i mi ćemo nastaviti da učimo svoju djecu trenutnom obrazovnom planu i programu.

Administrativna korupcija je također imala udjela u zatvaranju tih škola, čak i u pokrajinama koje nismo oslobodili. Naširoko je poznato da je trenutni režim u Kabulu najkorumpiraniji u svijetu, i sada kada vladini dužnosnici shvataju da je kraj blizu, oni pljačkaju sve što dođe do njihovih ruku i šalju novac u inozemstvo na sigurno. Mnoge službe su osjetile poslijedice, posebno škole.

AA: Da li podržavate američku glumicu Andželinu Džoli u njenom nastojanju kao ambasadorica “dobre volje” iz UN-a, posebno u pogledu njenih nastojanja da promovira obrazovne institucije za djevojčice u Afganistanu i njen poslijednji financijski doprinos novoj školi na periferiji Kabula?

MKJA: Nemamo namjeru da predamo svoju djecu našem neprijatelju u cilju njihovog obrazovanja. Svi oblici obrazovanja će biti stvar Islamskog Emirata, od nastavnog plana i programa do škola i opreme. Neprijatelj pogrešno tumači ono što oni zovu “ženska pitanja” ili  “obrazovanje žena”, ili “ljudska prava”, ali neće prevariti nikoga u Afganistanu. Mi smo prolili dovoljno krvi da bi razumjeli da su ovo izvodi iz zapadnog riječnika za licemjerstvo. Kao takvi, mi sumnjamo da Amerikanci imaju ikakve dobre namjere prema našem ili bilo kojem muslimanskom narodu. Najbolje što Andželina Džoli može uraditi da okrene svoje dobre namjere prema ubjeđivanju svoje vlade da plati reparacije afganistanskom narodu sve dok oni ne budu sposobni da obrazuju svoju djecu, da brinu za svoje bolesne, i ponovno izgrade gradove i sela koje su američka vojska i njeni saveznici uništili.

AA: Halifa Omer ibn Abdulaziz je rekao poznatu rečenicu: “Onaj koji služi Allahu neznjem šteti više nego što popravlja.” Da li se ovo odnosi na djelvoanje Al-Kaide, i da li su odnosi između Al-Kaide i talibana neporavljivo pokvareni u ovom trenutku?

MKJA: Prije nego što su talibani došli na vlast u Afganistanu, bilo je nekoliko stotina arapskih mudžahida koji su živjeli ovdje kao gosti, borili se i žrtvovali radi ovog naroda. U to vrijeme, bilo je neizvodljivo za njih da se vrate u svoje domovine zbog represije i progona koji ih je očekivao tamo. Ali odnedavno, velika većina se vratila svojim domovinama, posebno nakon događaja Arapskog proljeća. Mi se držimo standarda halife Omera, i prema tome obrazovanje je od najveće važnosti za nas, kao što smo spomenuli ranije. Mi smo duboko zainteresovani za uspostavljanje najzdravijih odnosa sa svim narodima svijeta, posebno sa narodima islamskog ummeta. Mi imamo mnogo posla da uradimo u poboljšamu stanja afganistanskog naroda ili muslimana generalno.

AA: Kako komentarišete situaciju  Mule Abdul Baradara, drugog čovjeka talibana koji je u kućnom pritvoru u Pakistanu uprkos njegovom zvaničnom puštanju?

Nadamo se da ćemo uskoro vidjeti sve naše zatvorene vođe i mudžahide na slobodi da kako bismo postigli odlučujuću pobjedu protiv naših neprijatelja. Pozivamo sve susjedne države, uključujući Pakistan, da budu svjesni važnosti budućih odnosa  sa Afganistanom u cilju očuvanja naših zajedničkih interesa i osiguranja stabilnosti i sigurnosti u regiji. Američka era u Afganistanu blijedi. Amerika će se povući, ne samo iz Afganistana, nego iz regije u cijelini. Oni koji su se kladili na Ameriku neizbježno gube. Narod Afganistana će biti jak, vitalan, i učinkovit sada i zauvjek (inša Allah). Oni su fundamentalna komponenta budućnosti ove regije. Njihova sudbina je vezana za sudbine svih njihovih susjeda, i na vlade država u regiji pada da razmotre ovu činjenicu čak i nakon propasti imperijalizma.

AA: Da li je šura u Kveti ustvari vlada Islamskog Emirata, kao što neki izvještaji tvrde?

Kveta je pakistanski grad, i neprijatelj želi da pobjede i postignuća afganistanskog naroda pripiše drugima, i tako i sada kao i prije šire takve tračeve. Istina je da je šura u Kveti prazni front koji slijedi administrativnu strukturu Islamskog Emirata.

Izvor: Shahamat.info – Zvanični sajt Islamskog Emirata Afganistana

Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz