Pismo Islamskog Emirata Afganistana vođi IDIŠ-a Ebu Bekru el-Bagdadiju

Popularno na sajtu

Nakon izbijanja borbi između pripadnika “Islamske države” (IDIŠ, ID, ISIL) i mudžahida Islamskog Emirata Afganistana – talibana (detaljnije ovdje), usljedilo je pismo vodstva Islamskog Emirata vođi IDIŠ-a Ebu Bekru el-Bagdadiju.

Zbgo svoje izuzetne važnosti, a kako bi naši čitaoci imali jasniju predstavu o dešavanjima u muslimanskom svijetu, posebice među borbenim skupinama, u daljem tekstu vam donosimo prijevod ovog pisma.

*****

Pismo vodstva Islamskog Emirata (Afganistana) šejhu Ebu Bekru el-Bagdadiju i njegovoj braći mudžahidima

Esselamu aljekum ve rahmetullah ve berekatuh.

Molimo Allaha da nam da snagu kako bismo služili Allahovu vjeru i želimo i molimo za pobjedu svih mudžahida i pomoć u vladavini Šerijata.

Uz dužno poštovanje, Afganistan od početka prvog stoljeća islama pa do sada predstavlja jak i dobro utvrđen bedem islama i imao je drugu po važnosti ulogu, nakon Arapskog poluostrva u širenju islama na području Azije.

Heroji raznih nacija koji su sudjelovali u nedavnom džihadu, Seid Abdullah Azzam, Qaidul-mudžahidin (vođa mudžahida) šejh Usama bin Ladin, Qahiru-salibin Abdu Mussab Zarkavai i Qahiru-mulhidin Hattab rahimullah, imali su tu čast da su bili svršenici afganistanske škole džihada.

Od početka su mudžahidi visokog morala i posvećenosti započeli džihad protiv Britanske imperije, ruske invazije i džihad protiv Amerikanaca koji još traje, bezgranično su se žrtvovali, a muslimani Afganistana i Islamskoga Emirata još uvijek podnose nezaboravne žrtve na tom putu. Vidimo da još jednom džihad koji se upravo vodi protiv agresora krstaša, inšaAllah prerasta u našu pobjedu. Amerika i njeni pomagači gotovo da su napustili bojno polje. Mudžahidini proširuju svoje teritorije svaki dan i mi se nadamo da ćemo dočekati još pobjeda od Allaha u 1436. godini pa da se riješimo neprijatelja u potpunosti.

Naša braćo mudžahidi, jedan od razloga za pokretanje okupacije koju je predvodila Amerika bio je da se uništi Vlada koja je uspostavila Šerijat u Afganistanu. Ta Vlada koja je uspostavila Šerijat  sprovodila je vlast u skladu sa Kur'anom i Hadisom i u skladu sa praksom ehli sunneta vel džemata koje su jasne i transparentne, i cijela vlast, u svim odgovornostima vlade ravnala se prema odredbama Šerijata. To je vodilo uništavanju svakog oblika širka (mnogoboštva), bidaata (novotarija), mitova (legendi) i komunističkih koncepata.

Istovremeno, sistem zasnovan na islamu u Islamskome Emiratu je smetao Amerikom predvođenom kufru (nevjerstvu) globalnih razmjera, pa su ga napali koristeći različite vrste pretenciozne propagande.

Muslimanska nacija Afganistana, predvođena Emirul-mu'mininom Mula Muhammedom Omerom Mudžahidom (hafizahullah) koji je hrabro organizirao i pokrenuo džihad protiv okupatora i podnesene su neviđene žrtve u posljednjih 13 godina s ciljem oslobođenja Afganistana i uspostave vladavine islama ovdje.

Važno je da obratite pažnju da interes politike džihada koja se vodi protiv krstaša i globalnoga kufra (nevjerovanja) jeste zbijanje saffova (linija odbrane) i zbijanje i ujedinjenje saffova muslimana je ključni interes.

Mi smo već imali loše iskustvo sa cijepanjem borbenih saffova i razjedinjavanjem tokom invazije Sovjetskog Saveza i bolnim i teškim posljedicama što je rezultiralo time da smo izgubili džihad koji je trajao 14 godina. Imali smo pola miliona šehida i nade islamskoga umeta koje su polagali u islamski džihad.

Sada bismo citirali hadis Poslanika Muhammeda sallAllahu alejhi ve sellem: لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ – Mu'min (vjernik) ne smije dopustiti da bude ujeden dva puta iz iste rupe (dva puta pogriješi na isti način); hadis bilježi En-Buhari, hadis broj 83 i Muslim, hadis 7690.

Islamski Emirat izričito insistira na ujedinjenju saffova džihada (borbenih linija) i u tom je suština. U tom smislu Allah u Kur'an Kerimu kaže:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ

„Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti“. (prijevod Besima Korkuta, sura As-Saff – Bojni red; ajet 4.)

A drugi ajet veoma jasno zabranjuje muslimanima da se dijele, da prave razlike i unutrašnje konflikte, pa se muslimanima kaže:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

„I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih“. (prijevod Besima Korkuta, sura Al-Anfal – Plijen, ajet 46)

Islamski Emirat, držeći se prethodno spomenutih ajeta i slijedeći ih, na osnovu prethodnih iskustava u džihadu kao i uz razumijevanje socijalnog konteksta ne priznaje postojanje više džihadskih saffova jer nisu od koristi niti džihadu niti muslimanima. Zbog toga što je jedna od posebnosti podneblja Afganistana činjenica da unutrašnji konflikti i nesuglasice uvijek postoje, postojanje jedisntvenog vodstva je ono što otklanja mogućnost nesuglasica i konflikata.

Sve do sada Islamski Emirat uspješno je eliminirao sve fitne (smutnje) nesuglasica, konflikata i podjela ujedinjavajući saffove (borbene redove). I sada, ako postoje nastojanja da se uspostavi druga linija džihada ili vodstvo pored Islamskoga Emirata, to će bez sumnje pomoći u stvaranje okruženja nesuglasica i podjela. Prema tome, Islamski Emirat naređuje da se sve džihadske operacije vrše pod vodstvom Emirata i insistira na sljedećim tačkama:

  1. Jedinstvo borbenih redova je potrebno, nužno i obavezno naročito dok smo u ratu sa američkim krstašima nevjernicima. Zbog toga, džihad u Afganistanu protiv američkog nevjerničkog okupatora i njegovih saveznika treba da je pod jednom zastavom i jednim vodstvom. Vodstvo Afganistanskog Islamskog Emirata imenovano je od strane Zemaljskog savjeta uleme (šura ehl hal wel akd)[i] koji broji 1500 članova izdavanjem Šerijatske presude (fetve) na osnovu njihove odanosti Islamskome Emiratu. Učenjak fikha (islamskog prava) svjetskoga glasa šejh Hamid bin Uklaa eš-Šuajbi rahimehullah i vođa džihada Usama bin Ladin rahimahullah prepoznali su i priznali ovaj Emirat i još uvijek Islamski Emirat Afganistana čvrsto stoji, ima isti stav i podršku svih sljedbenika ehli sunne vel-džema’ i niko nije našao u tome ništa sporno niti je bilo pritužbi. Zato, nema nikave potrebe, bilo s polazišta Šerijata ili sa logičke tačke gledišta, za otvaranjem paralelnih saffova.
  2. Prema Šerijatu i zadrvom razumu, obaveza muslimana je da pronađe metode i načine pomoću kojih mogu sačuvati islamsko društvo, Šerijat i živote ljudi, pomoću kojih im može garantirati sigurnost i život. Islamski Emirat smatra da je u interesu Šerijata i života ljudi ujedinjenje i smatra da je podjela saffova pod drugim imenima i zastavama štetna za džihad i muslimane.

Afganistanski Islamski Emirat želi Vam svako dobro jer ste naš brat u islamu i nema namjeru da se miješa u Vaše poslove. Isto tako, nadamo se tome istome od Vas; mi želimo da Vam se desi sve najbolje zbog našeg međusobnog bratstva u islamu.

Zbog sadašnjeg stanja džihada u Afganistanu, za dobrobit muslimana i islama je da ujedine svoje saffove i nastave da se bore jedinstveno.

  1. Za vrijeme ratovanja protiv Amerikanaca i njihovih saveznika, Islamski Emirat im je nanio poraze koje nikada neće zaboraviti i, osim gradova, oslobodili su sva područja od nevjerničke okupacije, mnogoboštva i ostalih stvari koje su u protivnosti sa Islamskim Šerijatom. Nakon 20 godina otpora i postojanosti ujedinjeni saffovi Islamskoga Emirata su odlični i garant su svijetle budućnosti za muslimane u borbi protiv Amerike i ostalih neprijatelja islama.

Amerikanci i ostali neprijatelji islama učinili su brojne pokušaje da uspiju u okupaciji Afganistana, da podijele saffove mudžahidina u Afganistanu, ali ih je Islamski Emirat porazio na bojnom polju; zato da bismo ih u potpunosti pobijedili i raspršili njihove buduće ambicije i destruktivne planove trebamo se držati ujedinjeni.

Zbog toga molimo Allaha da u tako osjetljivom stanju, kada se već suočavamo sa mnoštvom zavjera nevjernika, nećete činiti ono što može da uzrokuje rascjep u komandi mudžahidina, prozrokovati nejedinstvo i dovesti naše neprijatelje do njihovog cilja unoseći podjele u ujedinjene saffove Islamskoga Emirata.

  1. Pored Afganistana, i mnoge druge islamske zemlje žrtve su američkih okrutnih zavjera i pod okupacijom su na ovaj ili onaj način. Najveći razlog neuspjeha muslimana u borbi protiv ove okrutnosti jeste nesložnost muslimana i nedostatak jedinstvenog vodstva. Zbog toga, kako bi se izbjegla smutnja nejedinstva u Afganistanu, Islamski Emirat smatra da je za dobru ummeta i džihada da sve džihadske operacije budu vođene kao dio ujedinjene vojske Islamskog Emirata. I uzmite u obzir da stvaranje više stranki (tenzim) šteti akcijama i dobrobiti islamksih vrijednosti i mudžahidina.
  2. Islamski Emirat vodi džihad protiv sveopćeg nevjerstva, mnogoboštva i praktikovanja novotarija i djelujemo u skladu sa propisima Kur'ana i Poslanikovog sallAllahu alejhi ve sellem sunneta, sa Šerijatom. Da bi se ti propisi i principi istinski primijenili u praksi, to zahtijeva duhovnu i finansijsku podršku muslimana širom svijeta. U vezi s tim nadamo se da Vi, uvaženi, nećete slušati informacije o nama osim od nas, a ne od onih koji su protivnici Islamskoga Emirata i koji su zbog različitih zločina izbačeni iz redova mudžahida (aludira se na činjenicu da su mnogi koji su pristupili IDIŠ-u u Afganistanu, ranije bili izbačeni iz redova talibana, te da osjećaju mržnju prema vodstvu talibana koje ih je izbacilo, op.PV). Umjesto toga, direktno kontaktirajte vodstvo Islamskoga Emirata, njegovog medijskog predstavnika i saznajte šta Vas interesuje. Na taj način uvećat će se naše međusobno povjerenje.
  3. Afganistanski Islamski Emirat smatra da je poraz SAD-a i NATO-a poraz krstaša širom svijeta. Allah je darovao pobjedu mudžahidinima Afganistana zbog njihove iskrenosti, vjere u Allaha, strpljivosti (sabra) i jedinstva. Vodstvo Islamskog Emirata i dalje moli Allaha da se nastavi istim putem i nadamo se i želimo da nas ostali džihadski pokreti podrže i pomognu na svaki način kako bismo svoj džihad pretvorili u pobjedu. Ne očekujemo od njih da dijele džihadske bojne redove i budu uzrok poraza mudžahidina i da nam uskrate radost poraza nevjernika.
  4. Džihad Afganistanskog Islamskog Emirata protiv krstaškg neprijatelja i njegovi važni uspjesi rezultat su Allahove podrške kao i zasluga hiljada šehida, ranjenih, zatvorenih u zatvorima, siroćadi i udovica. Sve ove žrtve načinjene su pod jednim rukovodstvom, sa jednim geslom, pod jednom zastavom. Molimo Allaha da se ne desi da se kroz podjele dese nesuglasice među mudžahidima. Sva prethodno spomenuta postignuća propala bi zbog podjela bojnih saffova i prilika bi bila izgubljena. Osim toga, potpuno je jasno da je Islamski Emirat zbog svoje transparentne prošlosti, žrtvovanja na putu islama, uravnotežene islamske politike, ne samo voljen od naroda Afganistana, nego voljen od svih muslimana širom svijeta. Sada, ako bi ljudi koji se pozivaju na Vas stvorili probleme Islamskome Emiratu, muslimani širom svijeta bili bi nesretni zbog toga.
  5. Također, u različitim dijelovima svijeta islamski pokreti i pojedinci nesebično su se žrtvovali i svaki od njih postigao je veće ili manje uspjehe. Svi ti uspjesi postignuti su u veoma teškim uslovima uz brojne žrtve. Zbog toga je naš savjet da nema mjesta stvaranju takve atmosfere u kojoj bi nastojanja ovih pokreta bila ugrožena, disciplina zanemarena i uzrokovane unutrašnje razmirice. U konačnici suprotstavljanje mišljenja vodi krvoproliću, molimo Allaha da nas sačuva toga. Vjerujte nam da Vaše takve akcije jako loše utiču na Vašu popularnost i Vaše buduće aktivnosti. To vodi mučeničkoj smrti muslimana i dobrih ljudi (salihin). Porodice šehida gube nadu i daju priliku neprijateljima da sprovedu svoje zavjere.
  6. Jasno Vam je da se u posljednje 4 ili manje od 4 dekade desilo mnoštvo nepravilnosti, plemenskih, regionalnih i partijskih nesuglasica i neprijateljstava, progresivna intervencija nevjerničkih snaga kao i drugi problemi zadesili su Afganistan. Pa čak i sada ima ljudi koji slijede nesuglasice i neprijateljstva iz prošlosti. Ovdje u Afagnistanu desilo se mnogo puta da su ljudi koji su se pretvarali da su mudžahidi pokušavali narušiti imidž džihada i mudžahida, ali zahvaljujući Allahovoj pomoći (koja je došla) kroz mudžahide i, s druge strane, (sebebom) bliskosti vodstva Emirata sa narodom kao i iskustvu u džihadu, nisu uspjeli. Islamski Emirat je uspio identificirati te ljude i ukloniti ih sa scene. Allah nas je jako dobro sačuvao takvih problema. Molimo Allaha da se ne desi da zbog Vaše daljine ti sebični i loši ljudi zloupotrijebe Vaše ime u takvim akcijama (ponovo se aludira na činjenicu da ljudi koji su izbačeni iz redova talibana zbog kriminala, sada su pristupili IDIŠ-u u Afganistanu u namjeri da se osvete talibanima, op.PV). Zato, ponovo insistiramo da budete veoma obazrivi kada je takva mogućnost u pitanju kako bi se izbjeglo otvaranje opozicijskog fronta postojećim borbenim jedinicama Islamskog Emirata.

Glavni cilj džihada je uzvisivanje Allahove riječi i ovo je obaveza svih muslimana a naročito mudžahida. Islamska država (IDIŠ) treba također da pomaže i podržava Islamski Emirat kako bi se zadržalo i ojačalo jedinstvo. Nikakva odluka ne smije biti donesena izvana koja bi ovdje prouzrokovala nezadovoljstvo vođa džihada, učenjaka i hiljada dobrih mudžahidina. To bi uzrokovali njihovu mržnju i udaljavanje od Islamske države. Islamski Emirat djeluje s ciljem da zaštiti krv dva miliona šehida i da sačuva svoje uspjehe. Molimo Allaha da nas sačuva takve situacije.

ISLAMSKI EMIRAT AFGANISTANA

Zamjenik vođe (Mulla Omera) i predsjedavajući Vijeća vodstva Islamskog Emirata Afganistana

Elhadž Mulla Ahtar Muhammed Mensur

16th June 2015.

Izvor: Shahamat – zvanični sajt Islamskog Emirata Afganistana

Direktan link do teksta na arapskom: http://www.shahamat-arabic.com/archives/2652

Direktan link do teksta na engleskom: http://justpaste.it/lsce

Prijevod: Put vjernika

Fusnota:

[i] Ehlu hal wel akd su učenjaci, uglednici i vođe muslimana koji uspostavljaju muslimanske vladare. Detaljnije o propisima vezanim za izbor halife i uspostavu hilafeta pročitajte klikom ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz