Razlika između neobznanjivanja islamskog emirata i nesprovođenja Šerijata

Popularno na sajtu

Pitanje:
Es-selamu alejkum! Šejh, pojavila se šubha zbog koje lutamo u tmine. Koja je razlika između sprovođenja Šerijata i između uspostavljanja islamskog emirata? I da li neobznanjivanje emirata znači suđenje po onom što Allah nije objavio, ili postoji razlika između ova dva značenja, tj. sprovođenje Šerijata i uspostavljanje emirata? I kakvo je stanje ostalih pobunjeničkih grupa po ovom pitanju? IDIŠ tvrdi da Nusra ne sudi po Šerijatu, ali u stvarnosti, IDIŠ je taj koji izbjegava suđenje po Šerijatu u mnogim segmentima, a jedan od tih je suđenje po pitanju krvi. Upravo je IDIŠ upao u ono za što optužuje Nusru. I da li Nusra i Al-Kaida sude po Šerijatu?
Ova pitanja su postavljena šejhu Ebu Muhammedu El-Makdisiju na njegovom twitter nalogu.

Odgovor:

Hvala pripada Allahu, i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim:
Nema sumnje da postoji razlika između obznanjivanja emirata i između sprovođenja Šerijata, i nije od šartova sprovođenja Šerijata da se emirat obznani i proglasi, iako je sami emirat jedan od srdestava za sporvođenje Šerijata. A to zbog toga što je sprovođenje Šerijata vadžib onda kada je to moguće makar i ne postojao emirat, kao što su to učenjaci spomenuli u situaciji nepostojanja imama (vođe) koji rukovodi islamskom državom i muslimanima.

I emirat nekad može kasniti zbog određenog stanja i situacije, ili ga je nemoguće uspostaviti zbog neispunjavanja njegovih šartova, svejedno zbog snage ili situacije, i pored toga, nije dozvoljeno parničiti se pred nekim drugim mimo Allahovog Šerijata, čak šta više, nije dozvoljeno parničiti se osim pred Allahovim Šerijatom, postojao emirat ili ne; i naša nemogućnost da uspostavimo Šerijat nam ne dozvoljava da (zbog toga) sudimo nečim drugim ili da sprovodimo tagutski zakon!!

A što se tiče pitanja o tome kakav stav imaju pobunjeničke grupe spram sprovođenja Šerijata:

1. Pa onaj ko tvrdi da gulati (fanatici, cilja na IDIŠ, op.rec) sprovode Šerijat i sude po njemu, je ili zabludjeli i nemaran, ili zabludjeli koji izmišlja na račun Šerijata, i najjasnije mesele koje ukazuju na neispravnost te tvrdnje su upravo mesele o krvi u kojima oni ne sude po Šerijatu upućenih, već sude po Šerijatu nasilnika i zulumćara. Pa, Šerijat ne dozvoljava krv onoga ko se sustegne od davanja prisege makar taj kome se daje prisega bio i Ebu Bekr Es-Siddik (šejh cilja na činjenicu da IDIŠ napada i ubija svaku skupinu koja ne da prisegu Bagdadiju, u Siriji, Afganistanu (talibani), Libiji…, a što je glasnogovornik IDIŠ-a jasno obznanio, vidi tekst ovdje, op.rec). I Šerijat ne dozvoljava krv i čast svakog onog učenjaka koji se razilazi sa Devlom (IDIŠ) i njenim emirom makar ona bila i hilafetun rašida (hilafet pravednih). I Šerijat ne daje propis razvoda braka (talaka) suprugama onih koji se bore protiv gulata, niti daje propis da njihovo ostajanja uz svoje muževe znači zinaluk, zbog šubhe da su im muževi sahavati ili borci protiv države gulata (detaljnije o ovome ovdje). Naprotiv, propis Šerijata po pitanju žena onih koji pomažu taguta, nije taj kojeg smatraju gulati zbog spomenute šubhe, a kako je tek sa ženama njihovih protivnika od mudžahida muslimana?!! Ja sam već bio pojasnio u svojoj knjizi „Selasinijja“ da mi ne tekfirimo muslimanke, žene pomagača taguta, i opravdavamo ih njihovim džehlom (neznanjem), i ne kažemo za njih da su zinalučarke (bludnice); pa šta tek reći za žene mudžahida makar oni i pogriješili?!!

2. Što se tiče drugih mimo gulata (IDIŠ-a), pa, usitinu, gulati (lažno) tvrde da svi oni (pobunjenici općenito) ne sude po Allahovom Šerijatu, kako bi sami sebe izdvojili u tvrdnji da samo oni sude po Šerijatu, zatim tekfire svakog onog ko se bori protiv njih pod izgovorm da danas ne postoji neko ko sudi po Allahovom Šerijatu mimo njih… i ovo su pogani i batil rezultati, koji su izgrađeni na lažnim uvodima, i upravo, ovo je od suđenja po onom što Allah nije objavio, a obaveza je da se sudi po onom što je Allah objavio sa detaljnim pojašnjenjem u tome:

a) Nema sumnje, da od pobunjeničkih grupa ima onih koji javno iskazuju i ispoljavaju da su njihovi ciljevi, načini, kretanja, te zastava sekularni, i stanje ovakvih je potpuno jasno, nema rasprave o njihovom kufru… Ali, gulati (IDIŠ), svakog onog ko im se suprotstavi, stavljaju u isti koš sa ovom poganom vrstom. I ovo je, bez imalo sumnje, od njihovog suđenja po onom što Allah nije objavio, jer je to od suđenja po prohtjevima, lažima te potvorama…

b) Od pobunjeničkih grupa ima onih koji sude po Allahovom Šerijatu u onome što je u njihovoj mogućnosti, a u onome za što izostavljaju suđenje, tu se pravdaju tumačenjem Šerijatskih tekstova i govora učenjaka, a to da je dozvoljeno odgađanje Šerijatskih kazni u darul-harbu, i oni javno ispoljavaju da je njihov cilj nakon svrgavanja taguta uspostava i sprovođenje Šerijata; i ovakve ne tekifre niti njihovu krv dozvoljavaju osim haridžije heretici, a poznato je da onaj od učenjaka ko smatra obaveznim sprovođenje Šerijatskih kazni makar i u darul-harbu, ne tekfiri onoga ko zastupa suprotno mišljenje, kao što to čine gulati koji uzimaju mišljenje učenjaka koji smatraju obaveznim sprovođenje Šerijatskih kazni u darul-harbu, a okreću glave od njihovog netekfirenja učenjaka suprotnog mišljenja; pa tako uzimaju ono što godi njihovim prohtjevima a odbacuju ono što se suprotstavlja njihovim strastima?!!

c) Ali, ima i onih koji sebe pripajaju ovoj vrsti, i oni su lažovi. Nema sumnje da ti takvi nemaju nikakvog udjela u ovom idžtihadu niti imaju prava na to, a niti pak smiju dokazivati gore spomenutim govorima učenjaka, zato što oni njihovim govorima dokazuju da se ne izvršavaju Šerijatske kazne u darul-harbu onda kada se to veže za psovača vjere, Boga ili Poslanika, ali kada ta psovka bude usmjerena i upućena emiru (vođi) njihovog džemata ili grupe, vidiš ih kako odmah ubijaju tog psovača i čine mu sve i svašta, i tada se ne okreću onim govorima učenjaka s kojima oni dokazuju odgađanje (čitaj poništavanje) Šerijatskih kazni u darul-harbu!!!

d) Također, ima i onih čija namjera je da, nakon svrgavanja taguta Asada, pravo izbora vlade daju narodu, bez pravljenja razlike u tome između muslimana, fasika, kafira, nusajrija, druza, rafidija, kršćana idr, i ovo je, bez sumnje, sprovođenje prohtjeva ljudi a ne suđenje po onom što je Allah objavio. I Uzvišeni Allah je već odredio – a On je najbolji sudac – da: „ većina ljudi, ma koliko ti nastojao, nisu vjernici“, pa kako je, nakon pravedne presude najboljeg Sudca, i ove istinske vijesti od najiskrenijeg govornika, moguće da se vjeruje i ima pouzdanja u to da će ljudi odabrati islamski zakon za vlast, pod plaštom da je narod muslimanski narod i da neće odabrati osim islamsku vlast?!!!
Uzvišeni Allah je naredio Svom Poslaniku riječima: „I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i čuvaj ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje“, i ovo je po pitanju nečega što je Allah objavio, pa kako je dozvoljeno da, nekom mimo Vjerovjesnika, nakon toga slijedi prohtjeve ljudi i njihove odabire po pitanju svega što je Allah objavio?!!!

Poenta ovog podrobnog izlaganja je da nije ispravno davati općenit propis ili govoriti općim govorom o ovoj meseli, te stavljati sve ljude u isti koš sa onima koji ne uspostavljaju niti sude po Šerijatu, samo iz razloga kako bi ih protekfirili i ohalalili njihovu krv, imetak i čast, kao što to čine gulati…

Naprotiv, obavezno je podrobno objašnjenje i izlaganje u kojima će se svaka grupa staviti na njeno odgovarajuće mjesto, i ovo je, bez sumnje, od suđenja po onom što je Allah objavio, dok dvosmislenost i općenitost su od suđenja po onome što Allah nije objavio…

Učenjaci su rekli da pridržavanje samo za općenitost (teksta) te ostavljanje onoga što ga detaljno izlaže i podrobno pojašnjava je od pravca zabludjelih koji uzimaju i slijede ono što je manje jasno (mutešabih) a ostavljaju ono što je jasno i precizno (muhkem)…

Imam Ibn El-Kajjim je rekao sljedeće u stihovima:

“Prihvati se tefsila i detaljnoga pojašnjenja, jer su neograničenost i općenitost bez pojašnjenja upropastili ovaj svijet, te poremetili shvatanja i mišljenja svakog vremena.”

I neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, i sve ashabe.

Napisao: Ebu Muhammed El-Makdisi, 5. ševval, 1436 h.g.
Izvor: http://justpaste.it/sael
Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz