Da li se IDIŠ-ovac, ubijen u borbi protiv nevjernika, naziva šehidom?

Popularno na sajtu

(Ovo je debata koja se vodila između šejha Ebu Katade i neke braće)


Šejh Ebu Katade El-Filestini:

Ako smo utvrdili da su IDIŠ -ovci haridžije, a da su haridžije muslimani, onda se njima upućuje i ukor, i pohvala – shodno onome što ispoljavaju od govora i djela, dobrih i loših; i ovo je isti slučaj kao i sa kaderijom, murdžijom, i drugim novotarima, iako je novotarija haridžija daleko žešća u prolijevanju (muslimanske) krvi (od ostalih novotara), pa je zbog toga i sami propis haridžija žešći kada je u pitanju ubijanje istih, ali ne i kada je tekfirenje njih u pitanju.

Kažem: ako smo ovo utvrdili, onda, uistinu, namaz jednog haridžije biva primljen zbog toga što je to od njegovih dobrih djela, a isto tako i njegov post, hadždž, pa čak i džihad, i ono što slijedi jednog dobrog roba u njegovim dobrim djelima od propisa slijedi i svakog drugog muslimana. Tako, na primjer, kada određeni fasik (grešnik) preseli u džihadu, naziva se i smatra šehidom u dunjalučkim propisima, i nadat se je da će kao takav biti i na ahiretu.

Isto tako, ovaj propis važi i za haridžiju koji preseli na Allahovom putu, u ispravnom šerijatskom džihadu, u borbi protiv nevjernika od kršćana i otpadnika, za njega se, također, kaže da je šehid u dunjalučkim propisima, i kao takav, on se ukopava bez prethodnog gasulenja, i bez klanjanja dženaze po ispravnijem mišljenju, inša Allah.

Pitalac:

Naš plemeniti šejhu, ovo je općenit govor u čiju ispravnost nema nikakve sumnje, ali ako bi ovaj govor uzeli i primjenili na kriminalca (Ebu Omera) Šišanija, čija je pogibja nedavno potvrđena; ovaj čovjek je bio poznat po borbi i ubijanju muslimana, i najboljih od mudžahida, daleko više od njegove borbe protiv nevjernika, pa zbog toga, spominjanje takvih općenitih govora u korist ljudi poput njega može biti od fitne i smutnje za mnoge ljude kojima je poznat njegov kriminal i fesad.

Šejh Ebu Katade:

Ovo je dobra prilika da ljudi nauče jedno od pravila koja se tiču imena i propisa (esma’ ve ahkam), i da se ta pravila dijele. Prema tome, on je za mene zlikovac i kriminalac, i ako bude ubijen u borbi protiv nevjernika onda ga smatram šehidom u dunjalučkim propisima, pa tako, on se ne gasuli niti mu se klanja dženaza, a što se pak, tiče njegovih djela, da li su ona primljenja ili ne, to je Allahovo, On Uzvišeni će s njim postupiti shodno Svom ‘adlu (pravednosti).

Pitalac:

Kako to da ih Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naziva najgorim stvorenjima pod nebeskim svodom, i džehennemskim psima, a zatim mi kažemo za njih da su šehidi!?

A hadisi ne prave razilku između onoga ko bude udijen od ruku muslimana i između onoga ko bude ubijen od ruku nevjernika? Onda bi ovo pravilo isto važilo i za rafidije, pripadnike Hizbulaha, koje su poginule u borbi protiv židova! Pa ako bi sada, Hasan Nasrullat (lider libanskih rafidija), bio ubijen u američkom ili židovskom zračnom napadu, onda bi i on bio šehid!?

Šejh Ebu Katade:

Brate moj, obrati pažnju na sami tekst (hadisa): „Blago onom koga oni (haridžije) ubiju“, pa da li se ovakvo nešto može reći za nevjernika koji ubije haridžiju, ili se pak, ovo kaže za muslimana koji se bori protiv haridžija?

Što se tiče rafidija iz grupe Hizbulah, oni su zindici (otpadnici) i nevjernička grupa (taifetul-kufr), prema tome, slučaj je različit.

Pitalac:

Šejh, da li vi tekfirite običan narod(avam) od šija!?

Dobro, i ako bi uzeli u obzir govor u kojem se obični narod od šija ne tekfiri, a ovo je jedan od stavova kod ehli sunneta, da li je onda moguće da te šije smatramo šehidima?

Šejh Ebu Katade:

Ja opravdavam neznalicu(džahila) od njih, ali njihove današnje grupacije ne opravdavam zbog ne prisutnosti (ne postojanja) džehla (neznanja), jer većina njih poznaje i zna ubjeđenja njihovih imama (vjerskih vođa), iako sam već kazao da su oni nevjernička grupa (taifetul-kufr); stoga, tema samog neznanja je proporcionalna, i danas je krug pravdanja neznanjem skoro pa nestao, osim kod rijetkih pojedinaca koje samo Allah poznaje.

Pitalac:

Da li to znači da haridžije bivaju najgora stvorenja pod nebeskim svodom onda kada ih pripadnici ehli sunneta ubiju, a najbolja stvorenja onda kada ih nevjernici ubiju!?

Šejh Ebu Katade:

Upravo tako! Ali iako oni bivaju ubijeni od ruku pripadnika ehli sunneta, mi ne kažemo da hadis ukazuje na to da su oni gori od ubijenih nevjernika.

Pitalac:

Šejhu naš, možete li spomenuti dokaz i govor selefa po ovom pitanju?

Šejh Ebu Katade:

Dokaz je da su oni muslimani, i da se na njih odnose propisi ostalih pripadnika Islama; iako su se učenjaci malikijskog mezheba borili pod njihovom zastvaom, pod izgovorom: ‘Borimo se pod zastavom onoga ko vjeruje u Allaha protiv onoga ko ne vjeruje u Njega’, onda to ukazuje na ono što sam već rekao.

Što se tiče tvog govora o čovjeku od rafidija, pripadnika Hizbullaha; koji se bori, a neznalica je; kada preseli u borbi protiv židova, onda je on šehid zbog pravdanja neznanjem, dok se ne smatra šehidom ako bude ubijen od strane mudžahida u Šamu; ovo je predodžba koju sam odbacio u svom govoru kao što si i sam primjetio, i propisi se ne grade na osnovu ovakvih slabih i logičkih pretpostavki.

Pitalac:

Šejh, zbog čega si je (predodžbu) odbacio? Ovo se više puta događalo u Šamu, i opet će se dogoditi.

Šejh Ebu Katade:

Zbog toga što sam rekao da je krug pravdanja neznanjem, kada su šiitske grupacije u pitanju, skoro pa nestao. Naprotiv, taj krug je nestao. Stoga, oni poznaju svoju vjeru, i kada su učenjaci govorili o običnim ljudima od šija te pravdali iste u određenom periodu, je upravo zbog toga što su učenjaci znali da među običnim ljudima ima onih koji ne poznaju njihovu vjeru, kao što je to slučaj sa sunijom koji ne poznaje svoju vjeru.

Pitalac:

To znači da je on opravdan!? A većina ehli sunneta ne tekfiri obične ljude od rafidija, pa ako neko od njih bude ubijen od ruku židova ili kršćana to znači da je šehid?

Šejh Ebu Katade:

Ako preseli musliman (kažem: musliman) u borbi protiv nevjernika – on je šehid; i ja kao da vidim kod brata da on koristi priliku u upotrebljavanju riječ „rafidija“ zbog toga što ona nosi vrlo negativno značenje kod ljudi danas, jer uistinu, riječ „rafidija“ kod ljudi je odvratnija i poganija i od riječi židov, paganin, ili kršćanin. Prema tome, sprovodi (šerijatska) pravila bez korištenja riječi koje kod ljudi imaju određeno negativno značenje, i tako ćeš uspjeti.

Pitalac:

Ali, da li borba haridžija protiv rafidija i nevjernika može biti borba na Allahovom putu?

Šejh Ebu Katade:

Ko se bude borio da bi Allahova riječ bila gornja, taj je na Allahovom putu, i ko bude preselio braneći svoj imetak, taj je šehid, i ko bude preselio braneći svoju čast, taj je šehid.

A što se tiče ne nazivanja istog šehidom kako bi se izbjegla fitna, to je od fikha, i ljudi (na terenu) to bolje znaju od mene.

Pitalac:

Šejhu naš, kada haridžija bude ubijen od strane nevjernika, da li je dozvoljeno da se tome radujemo ili ne?

Šejh Ebu Katade:

Ja sam se obradovao pogibiji ovog Šišanija, zbog njegove pakosti i zločina kojeg je činio mudžahidima i muslimanima, i zato ja smatram da je dozvoljeno radovati se tome.

Pitalac:

Kako se možemo radovati ako je on šehid?

Šejh Ebu Katade:

Brate moj, sada ću te pitati o tebi. Recimo, ti imaš susjeda koji te ezijeti, i čini velike grijehe i prijestupe kada je susjedstvo s tobom u pitanju, zatim je otišao da se bori protiv mnogobožaca te je ubijen. Šta ćeš ti tada osjećati i kazati?

Vjerujem da ćeš se radovati što te je Allah spasio njegovog šerra, i kazat ćeš za njega da je šehid.

Pitalac:

Čovjek koji je ukrao od ganime (ratnog plijena) i zatim bio ubijen od strane nevjernika, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je za njega rekao da je u vatri, i njegov zločin je daleko manji od zločina haridžija koji ohalaljuju krv i čast muslimana, i pored toga, Vjerovjesnik, alejhis-selam, ga nije nazvao šehidom, već je kazao za njega da je u vatri!

Šejhu naš, pa kako možemo smatrati haridžiju, za kojeg postoji mnogo hadisa koji govore negativno o njemu i njegovom bid'atu, da je šehid kada bude ubijen od ruku nevjernika?

Šejh Ebu Katade:

Opće je poznato da nazivanjem određene osobe šehidom sa njega ne spadaju šerijatska prava, a posebno prava ljudi, dok mi ovdje govorimo o imenu, pa gdje je negacija u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? U hadisu je negacija o čestitanju da je on od stanovnika Dženneta. I ovim se ne negira njegovo ime šehadeta, zato što se šehidu praštaju svi grijesi osim duga, pa ga je on (Vjerovjesnik) nazvao šehidom, i negirao spadanje prava ljudi, u kojima nema popuštanja; a kako tek ono u čemu je grijeh poput krađe i sl.

 

Ovdje je završena debata između šejha Ebu Katade i braće.

 

Izvor: https://justpaste.it/w9v1

Prijevod i obrada: Put Vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz