Musliman u ime nevjernika

Objavljeno / ažurirano:

Pismo šejhu Enveru Avlakiju u kojem ga jedan brat “savjetuje” da preispita svoje radove po pitanju džihada


Ovaj email sam nedavno primio od jednog brata:

“Es-selamu alejkum šejh. Volio sam tvoje radove, uživao i učio od njih. Ja težim ka tome da postanem jedan od mudžahida, ali ne onakav kakvog ti opisuješ. Ja žudim da postanem mudžahid  da'we (pozivanja u islam) i učenja, i vjerujem da je to pravi put. Čuo sam i čitao neka od tvojih mišljenja u vezi toga šta bi muslimani trebali činiti i vjerujem da ti pogledi nisu ispravni. Mislim da bi trabao da preispitaš svoje radove i kada spoznaš pravi put, ispričaš se za svoje prijašnje radove.

Džihad ne može biti pravi put, jer je ovo vjera mira i ako bismo išli unaokolo i ubijali svakoga, bilo bi pogrešno sa naše strane da ovu vjeru nazivamo vjerom mira. Ono što bi muslimani trebali učiniti jeste da evakuiraju Palestinu i Afganistan i da nastave sa da'wom, a ostalo je sa Allahom, inšaAllah.“

(ODGOVOR)

Baš kao što ima muslimana u ime Allaha, postoji tako novi fenomen muslimana u ime nevjernika. I baš kao što muslimani u ime Allaha brinu šta će Allah misliti o njima, muslimani u ime nevjernika brinu šta će nevjernici misliti o njima. Tako, kada musliman govori, on to čini da udovolji Allahu, a kada drugi naš musliman šuti, on to čini kako bi udovoljio nevjernicima. Kada se musliman bori, on to čini u ime Allaha, a kada se ovaj drugi musliman ne bori – iako ima sve razloge da to čini  – on to ne čini kako ne bi razočarao nevjernike. Očito, on to ne kaže direktno (tj. džihada se ne odriče direktno, nap. prev), već upakuje u lijepim frazama kao što su „to nije dobro za da'wu“, ili „to bi okrenulo ljude od islama“.

Allah je rekao:
„Nije tvoja odgovornost da upućuješ ljude, već je Allah Taj Koji upućuje koga On hoće.“

Ovaj musliman je opsjednut svojom slikom pred nevjernicima. Toliko je opsjednut sa time da ta opsjednutost postaje njegov standard za ljubav i mržnju. Tako, on voli muslimane koji predstavljaju sliku „dobrog momka“ prema nevjernicima, a prezire muslimane zbog kojih su muslimani na „ružnom glasu“.

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we sellem:
„Ni jedan od vas neće upotpuniti svoj iman dok ne bude volio u ime Allaha, mrzio u ime Allaha, davao u ime Allaha i zadržavao u ime Allaha!”

Ovaj musliman je agresivan i netolerantan prema svojoj braći muslimanima, ali je tolerantan i prijatan prema nevjernicima. Ekstremista je sa muslimanima, a savremen sa nevjernicima.

Kada god su interesi nevjernika ugroženi i oštećeni (od strane muslimana), on je prvi koji će skočiti u njihovu odbranu. On bi govorio protiv svoje braće i izdao ih. On bi možda i savjetovao muslimane da špijuniraju jedni druge i izvještavaju vlasti. Za njega borba za islam i ummet je terorizam, ali on uspjeva da iznađe fetvu koja će mu dozvoliti da služi u vojskama nevjernika i da se bori protiv svoje braće. Biti musliman u ime nevjernika prožima svako njegovo djelo. Ako sretne muslimana on se mršti, a ako sretne nevjernika njegovo lice zrači osmijehom. De facto, ima muslimana koji su toliko muslimani u ime kufra da čak i ne vole muslimane koji kafira nazivaju kafirom (kufr kufrom)!

Spomenuo sam da je ovo novi fenomen jer ovo se pojavilo tek u posljednje vrijeme. Muslimani prijašnjih vremena su manje brinuli o nevjernicima, i ako ikada i jesu, to je bilo u ime Allaha, a ne u njihovo ime.

Autor: Enver al Avlaki

Izvor: Imam Anwar Blog (http://imamawlaki.blogspot.com/)

Novo na sajtu

zikr

ZIKR (spominjanje ALlaha) u određenim situacijama

Od Allahovih, dželle šanhuh, blagodati i dobra prema Njegovim robovima je da je učinio mnogobrojne koristi i pohvalne ciljeve zikra. Na to su ukazali neki...
Dova

Kada se uslišava dova?

Preporučeni sadržaj

video

Ko je odgovoran za masakre u džamijama na Novom Zelandu

Dr. Ijad el-Kunejbi o tome ko je sve odgovoran za masakr u džamijama na Novom Zelandu.
Ramazan

Vrijednosti posta

samoljublje, uobraženost

Bolest samoljublja

Možda vas zanima...

Klanjanje za imamom koji je optužen da se bavi sihrom (zapisima)

Pitanje: Esselamu alejkum we rahmetullah. U mome gradu postoji samo jedna džamija. Čovek koji najčešće predvodi namaz je optužen od braće da čini kufr (piše...

Sto slabih i izmišljenih hadisa (3)

Hadis 41: Kada čovjek umre i vi ga zakopate neka neko od vas stane kod njegove glave i kaže: O fulan sine fulana –...

Šam – zemlja okupljanja pred Sudnji dan

Ljudi će se sakupiti u Šamu i to je zemlja okupljanja, o čemu postoje vjerodostojni hadisi: Od Ibn Omera se bilježi o pojavi vatre slijedeće:...

Deset grijehova demokratije

Ovo je kratak pregled koji objašnjava neke destruktivne i opasne posljedice koje proističu iz uranjanja u močvaru demokratije, zbog kojih su mnogi ljudi prevareni,...

Velika žena u bitci za Džalalabad

Ovo je priča o velikoj ženi Arapkinji, ispričana na arapskom od strane njenog sina. Ovo je prijevod priče kazane riječima njenog sina: Ja sam iz...