Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku

Popularno na sajtu

Prenosi se od Ma'kil ibn Jesara radijellahu ‘anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: Ibadet u vremenu smutnje1 je kao hidžra/iseljenje meni2.“3

Iz hadisa se zaključuje:

  • Vrijednost ibadeta općenito.
  • Da ljudi zapostavljaju ibadet u vremenu smutnji.
  • Umnogostručenje vrijednosti onoga ko se pridržava (bilo koje) propisane stvari kada ljudi istu zapostave.
  • Velika uloga hidžre u islamu.
  • Vrijednost muhadžira među ashabima radijellahu anhum i njihova prednost nad ostatkom ummeta.
  • Da je pridržavanje ibadeta i povezanost sa Allahom ‘azze we dželle od najvećih uzroka spasa od smutnji.

I neka je hvala Allahu s čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela.4


Iz djela: Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 40. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah Es-Sedhan
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

  1. U tekstu hadisa upotrijebljena je riječ „El-herdž“. Kaže imam En-Nevevi: „Ono što se podrazumjeva pod herdžom ovdje jeste fitna/smutnja i zamršenost stvari kod ljudi. Šerhu sahihi muslim: 88/18. (op.prev)
  2. Rekao je El-Menavi: „Kao hidžra meni“ tj. u mnoštvu sevapa i nagrade. Kaže se da je muhadžira u prvom vaktu bilo malo zbog nemogućnosti većine ljudi da to preduzmu. Poput toga, onih koji se posvete ibadetu u vremenu smutnje je takođe malo. Kaže Ibnu-l-‘Arebi: Smisao poređenja sa hidžrom jeste taj što su ljudi u prvom vremenu (islama) bježali od nevjernika, kao i iz mjesta gdje je vladalo nevjerstvo, iseljavajući se ka mjestu gdje je bio dominantan iman i vjera, i gdje su živjeli vjernici. Poput toga, kada se desi fitna/smutnja, ispostavi se obaveznim na osobi da pobjegne sa svojom vjerom iz smutnje ka ibadetu, i time napusti takve ljude i dotično stanje (smutnje). I ovo je jedna od vrsta hidžre. Fejdu-l-kadir:373/4.
  3. Hadis bilježi imam Muslim.
  4. Ovime je okončan prijevod ovog vrijednog pisanog djela iz oblasti komentara hadisa. Isto bi trebalo da se, uz Allahovu dozvolu, uskoro štampa. Neka je hvala Allahu na svakoj blagodati. (op.prev)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz