Da li je dozvoljeno povećati ibadet u danima kada se rašire grijesi

Popularno na sajtu

Pitanje:

Kakav je propis djela ibadeta u vremenu kada ljudi puno čine grijehe, poput novogodišnje noći, radeći to shodno riječima Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra/preseljenje meni.“

Odgovor:

Hvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Musliman koji se drži svoje vjere spominje Allaha tajno i javno, u blagostanju i teškoći, ne zaboravlja da spominje svoga Gospodara jezikom niti srcem. Njega ne odvraćaju od sjećanja na Allaha rad i briga, niti od ljubavi prema Njemu bilo kakva promjena. Takvoga vidiš da je u svim okolnostima revnosan prema ibadetu i trudi se da svoj život provede u pokornosti svome Gospodaru i Zaštitniku. Kada se miješa sa pobožnjacima takmiči se s njima i biva im rival na putu do Allahovog zadovoljstva, a kada vidi nemarne osjeti Allahovu blagodat prema sebi. Takvi su svjedoci (islama), čudaci koji drže žeravicu (vjere). O vrijednosti njihovog djela i držanja za sunnet u vremenu smutnje, iskušenja i gurbetluka su došli ovi hadisi.

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu ‘anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Islam je počeo kao čudak/stranac, i vratiće se kao stranac kako je i počeo, – pa blago li se tim čudacima!“ (Hadis bilježi imam Muslim: 145)

Ova vrijednost važi za onoga ko pazi na sunnet, pokornost i ibadet u vremenu smutnje i nemarnosti onako kako to čuva u vremenu pokornosti i bogobojaznosti. Dakle, takav je privržen ibadetu u svakom stanju. U vezi ovakvog su došli svi oni hadisi koji ga hvale i vrednuju.

S druge strane, ono što ponekad razumiju neki ljudi da neko od njih iščekuje dane kada se rašire grijesi i zla, pa da tada požure (ka ibadetu) izdvajajući taj dan za post i namaz, – ovo nije od upute i prakse Poslanika, tj. nije dominantan primjer njegova vremena i stnaja, ne predstavlja ispravno razumijevanje ovog hadisa, niti je cilj Zakonodavca, Mudrog, već se cilja podstrek na stalno držanje za sunnet i potpuno izvršavanje Allahovih naredbi. Razlog tome je da musliman bude svjetionikom na Zemlji u vremenu tmina, i da susretne Allaha a nije raskinuo zavjet na koji je prisegu dao kada je obznanio svoju predanost Njemu ‘azze we dželle .

Ovakvo je bilo stanje Vjerovjesnika sallallahu ‘alejhi ve sellem. Njegovi sati i dani su bili iskreni i samo radi Allahovog zadovoljstva, nije propuštao neku priliku za ibadet dopustivši da ga ona prođe, toliko da ga je upitao Usama ibn Zejd radijellahu ‘anhu: O Allahov Poslaniče, nisam te vidio da postiš neki mjesec kao što postiš mjesec Ša'ban? Rekao je: To je mjesec između Redžeba i Ramazan naspram kojeg su ljudi nemarni, i to je mjesec u kojem se uzdižu djela do Gospodara svijetova, a ja voli da se moje djelo uzdigne dok postim.“ (Hadis bilježi imam En-Nesai: 2357, Albani ga ocjenjuje dobrim u Es-Silsiletu-s-sahihah:1898.)

Ovo je takođe značenje hadisa kojeg prenosi Ma'kil ibn Jesar da je rekao Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra meni.“ (Hadis bilježi imam Muslim:2948)

Rekao je imam En-Nevevi rahimehullah:

„Ono što se podrazumjeva pod herdžom ovdje je smutnja i zamršenost stvari ljudima, a razlog velike vrijednosti ibadeta je što su ljudi naspram njega nemarni i zanimaju se nečim drugim od toga, tako da se ne prepuste ibadetu osim pojedinci.“ (Šerhu Muslim:18/88)

Stoga, ne vidimo da sestra koja pita, niti neki drugi musliman ima razloga da izdvoji novogodišnju noć za ibadet, na način da to radi kao odgovor što nevjernici ispune to vrijeme grijesima. Izuzima se noćni namaz ili post ako neki musliman ustaljeno ima naviku da to obavlja i u drugim danima, – u tom slučaju nema smetnje da se čini i badet i tih (novogodišnjih) noći. Neka Allah takve nagradi dobrim za njihov nijjet/namjeru i ibadet.

Takođe, prethodilo je u jednom od odgovora (br. 113064) upozorenje da se ne izdvajaju noći koje su nevjernički praznici za određene ibadete.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedžid

Prijevod sa: http://islamqa.info/ar/113220

Izvor prijevoda: Istina.ba

Obrada: Put vjernika (naslov od Puta vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz