Zašto su muslimani izgubili slavu i od čega zavisi Allahova pomoć njima?

Popularno na sajtu

IZGUBLJENA SLAVA

Allah je pomogao ashabe, nije prekršio Svoje obećanje, ali su kasnije generacije malo-pomalo počele odstupati od traženih karakteristika, i tad je Svemogući Allah uskratio Svoju pomoć i pobjedu. Nazadujući, te su generacije nevjernicima pružile priliku konsolidacije, i to je dovelo do sadašnjeg krajnje lošeg položaja muslimana i njihove utučenosti.

ALLAH JE POMOGAO IZRAELIĆANE, ALI…

Kad je jedna generacija ispunila preduvjete pomoći i pobjede, Svevišnji Allah uzeo ju je u Svoje okrilje i dao joj vlast na Zemlji: “A narodu koji je ugnjetavan bio, Mi smo u nasljedstvo dali istočne i zapadne krajolike zemlje koju smo blagoslovili! I ispuni se lijepa riječ Gospodara tvoga sinovima Israilovim jer su bili strpljivi, a do temelja srušismo Mi sve ono što su faraon i ljudi njegovi načinili i što bijahu podigli!” (El-E'raf, 137)

Međutim, jesu li oni ustrajali u izgradnji sebe kao pravih vjernika?! Kur'an nam govori da su oni zatim počeli postupno zastranjivati, udaljavati se od osobina koje su im osigurale Allahovo okrilje; počeli su također činiti nepravdu, ispoljavati oholost, čak se i širk pojavio… Pa ipak, Milostivi Allah opraštao im je, ne bi li se povratili, ali su oni uporno nastavili sa svojom obiješću, nepravdom i ohološću. I zaista je Allahova kazna bila bolna: “I gdje god došli, na njih će poniženje pasti, osim da se za Allahovo uže prihvate i uže svijeta koji vjeruje, i njih će gnjev Allahov stizati i bijeda snalaziti! Tako će biti, jer oni zbilja ne vjeruju u Allahove znake, i zato što su bez prava ikakva ubijali vjerovjesnike. Tako će biti, jer oni su protiv Boga ustanici, i svake graice prijestupnici!” (Alu Imran, 112)

OD ČEGA ZAVISI POMOĆ?

Allah daje pomoć srazmjerno ustrajnosti i bogobojaznosti, to je uzročno-posljedični odnos koji se nikad ne mijenja. Svevišnji se Allah obratio Svom miljeniku Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem: “A kad bi ti slijedio njihove strasti nakon što je znanje došlo tebi, niko te od Allaha zaštitio i odbranio ne bi!” (Er-Ra'd, 37). To je, uistinu, nebeski zakon: “… a Gospodar tvoj nikome neće nanijeti nepravdu.” (El-Kehf, 49)

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz