Bez iskrenog traženja pomoći od Allaha muslimani neće dobiti pomoć niti pobjedu na Zemlji

Popularno na sajtu

Traženje pomoći od nekog drugog, a ne od Allaha

Od nas se zahtijeva i traženje pomoći isključivo od Plemenitog Allaha, u svim djelima, jer su snaga i moć samo u Allaha; širk je tražiti pomoć od nekog drugog, a ne od Gospodara. I mnogi ljudi nisu svjesni da u opasnu kategoriju širka spada pouzdavanje u sebe i svoje sposobnosti, što je njima odlikovan nad drugim ljudima. Kad ostvare cilj, takvi se ljudi raduju svojim sposobnostima i samozadivljeni su. [Samozadivljenost i pouzdavanje u sebe mogu biti grijeh, mali ili veliki širk, ovisno od stanja vlasnika ovih osobina, op. PV]

Šejhul-islam Ibn Tejmijja imao je običaj kazati:

“Pokazivanje pred svijetom pripisivanje je stvorenja Allahu ravnim, a samozadivljenost je pripisivanje sebe Allahu ravnim.”

On je zapisao i sljedeće:

“Samozadivljen čovjek nije iskren u traženju pomoći od Allaha, a onaj koji se pokazuje pred svijetom ne robuje iskreno Allahu.”[1]

Opasnost od skrivenog širka

Pokazivanje pred svijetom i samozadivljenost vode u oholost i dvoličnjaštvo, i to je veliki, izuzetno opasan grijeh. Skriveni širk, u najmanju ruku, upropaštava djelo, i na Sudnjem danu to isto djelo bit će razasuta prašina. Allah, dželle šanuhu, upozorio je:

“O vjernici! Ne upropaštavajte prigovaranjem i uvredama milostinje svoje, kao oni koji imetke svoje dijele da ih svijet vidi…” (El-Bekara, 264)

Pored toga, samozadivljenost ima za posljedicu Allahov gnjev i prijezir. U hadisu stoji:

“Onaj ko se hvali i umišljeno hoda srest će Allaha, a On će biti na njega ljut.”[2]

Tu su i sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi:

“Pokajnik se treba nadati milosti, a hvalisavac neka očekuje kaznu.”[3]

U Bici na Hunejnu važna nam je lekcija da samozadivljenost ima za posljedicu neuspjeh, cjedilo i smutnju. Allah je objavio:

“Allah vas je na mnogim poprištima pomagao i na dan Hunejna, kad vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije nimalo pomoglo, a zemlja vam je, unatoč tome što je prostrana, tijesnom postala, i vi ste se okrenuli bježeći!” (Et-Tevba, 25)

Dakle, uz iskreno činjenje djela mora postojati iskreno traženje pomoći od Svevišnjeg Allaha, a ne smije postojati samozadivljenost zbog određenog uspjeha ili poduhvata; uspjeh treba pripisati Allahu.

To znači da bez iskrenog traženja pomoći od Gospodara određena generacija neće dobiti pomoć niti pobjedu na Zemlji.

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Fusnote:

[1] Amr b. Musa el-Hafiz, El-Udžb, str. 11. Citat je preuzet iz djela Medžmuul-fetava, 10/277.
[2] Hadis je autentičan. Zabilježili su ga imam Ahmed i El-Buhari, u djelu El-Edebul-mufred, kao Ibn Amrovo, radijallahu anhu, predanje. Šejh El-Albani označio ga je vjerodostojnim, u djelu Sahihul-džami (6157).
[3] El-Bejheki, u djelu Šuabul-iman (7245).

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz