Kad će Allah ispuniti naša nadanja, odbraniti nas, pomoći protiv din-dušmana i dati da naša riječ bude gornja?

Popularno na sajtu

Kad će već stići pomoć Allahova?!

Kad će Allah ispuniti naša nadanja, odbraniti nas, pomoći protiv din-dušmana i dati da naša riječ bude gornja?!

Veličanstveni Kur'an na više mjesta odgovara na ovo pitanje, naglašavajući da za ostvarenje tog cilja postoje određeni uvjeti. Allah, dželle šanuhu, rekao je:

“Allah ne mijenja ono na čemu jedan narod jeste, sve dok taj narod ne izmijeni sebe!” (Er-Ra'd, 11);

“O vjernici! Ako vi Allaha pomognete, i On će vas pomoći i vaše noge učvrstiti!” (Muhammed, 7);

“A ako strpljivi budete i Allaha se bojite, njihova vam spletka ništa naškoditi neće! Allah, doista, zna šta oni čine.” (Alu Imran, 120)

Dakle, na prvom je mjestu promjena u nama samima, tj. napuštanje onoga čime Allah nije zadovoljan i činjenje onoga što On voli… I to nije sve! Promjena mora biti temeljita, suštinska, ako se želimo osloboditi mraka u kojem neprestano lutamo.

Podizanje morala

Umet se želi osloboditi okova, i mora načiniti vođu koji će ga povesti, ukazati na izlaz, upozoriti na djela kojima Plemeniti Allah nije zadovoljan. Mora postojati skupina, tj. generacija koja će moralizirati muslimane, ukazati im na iskren povratak Allahu, pogotovo sad, jer je umet sad za to spremniji više nego ikada prije: din-dušmani pokazali su veliku mržnju i netrpeljivost, prije su to skrivali. Drukčije rečeno, oni oružje kojim ubijaju muslimane, pred nama pripremaju i objelodanjuju svoje planove o uništenju islama, ponižavaju nas kako bi uništili naš moral i ugasili sve naše nade.

Usmjeravanje emocija

No, ipak, ne spavaju svi muslimani. Ima onih koji saosjećaju s islamom, njihov je broj iz dana u dan veći. Saosjećanje se prema islamu, između ostalog, očituje u posjećenosti džamija od omladine i starijih ljudi, zanimanju za časni Kur'an, naučnim dersovima, u rasprostranjenosti hidžaba …

Simpatija prema islamu, dakle, postoji, ali ona sama nije dovoljna, mora se usmjeriti na pravu stranu, tj. na temeljnu promjenu u samom sebi, promjenu shvatanja i težnji, tajnosti i javnosti, riječi i djela…

Dakle, mora se poduzeti promjena koja će ispraviti poimanje, omogućiti imanu da zavlada srcem, osloboditi ga od ljubavi prema ovom svijetu. Ako se tako postupi, to će imati za rezultat natjecanje u činjenju dobrih djela, želju za visokim razinama u Džennetu, iskrenu vezu s Allahom, nenadanje u tuđi posjed, uz ulaganje krajnjeg truda u pripremanju i poduzimanju uzroka pobjede.

Uspjeh misije usmjeravanja osjećaja radi temeljne promjene muslimana zavisi od uloženog truda, međusobnog potpomaganja i pomnog praćenja stanja. I tu na scenu stupa pobjedonosna generacija jer je njoj prepuštena misija promjene umeta i priprema terena za Božiju pomoć.

Ne treba zaboraviti, to je teška misija. Put do toga nije nimalo ružičast. Mnogi ljudi padat će na kušnji, savladat će ih ljubav prema ovom svijetu, neće biti spremni ni na bezazlenu žrtvu…

Međutim, to će se prevladati uz upornost i postojanje uzoritih autoriteta u generaciji promjene, i to kad se svijet uvjeri da su ti isti autoriteti iskreni i da žele opće dobro, odnosno da ne traže hvalu niti nadoknadu za svoja djela.

To i neke druge stvari doprinijet će da se muslimani vrate islamu malo-pomalo, pogotovo ako generacija promjene bude mudro pozivala u vjeru i svijetu omili i, odatle, olakša ideju povratka islamu, tako da je svi mogu razumjeti.

Srazmjerno uloženom trudu u buđenju umeta, podizanju njegova morala, usmjerenju osjećaja i povratku islamu bit će i pomoć od Svemogućeg Allaha, a Njegova će pomoć neizostavno doći, i sunce islama ponovo će zasijati i obasjati umet.

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz