Pobjedonosna generacija: Zašto kušnje?

Popularno na sajtu

Možda će neko upitati: “Zašto umet prolazi kroz teške kušnje, posebno u mjestima gdje se islam nedavno probudio?! Zašto ga satiru smutnje i zašto ga svi ljudi napadaju?!”

Odgovor možemo naći u Allahovim, dželle šanuhu, riječima:

“Elif-Lam-Mim. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’ i da na kušnju neće stavljeni biti?! A Mi smo na kušnju stavili i one prije njih, pa je Allah doista ukazao na one koji zbore istinu a ukazao je i na lažljivce.” (El-Ankebut, 2)

Kratkotrajnim kušnjama Allah ispituje iskrenost muslimana kad se radi o ljubavi prema Allahu, iskrenosti prema Njemu, pouzdavanja u Njega…

Isto tako, to je ispit spremnosti na žrtvu radi islama. Kušnje su istovremeno radosne vijesti pojave nove, snažne, mlade generacije umeta.

Nedaće također pojačavaju vezu s Allahom i ruše vezu i nadu u sve drugo mimo Njega. Kad puknu sve veze s materijom, nestane pouzdanja u nju i kušnje sve preplave, tad će umet uvidjeti da im je samo Allah ostao, usrdno će Ga i iskreno moliti, onako kako Ga davljenik moli. A rezultat će biti rješenje, pomoć i vlast na Zemlji:

“Mislite li vi da ćete u Džennet ući, a još vam ne dođe iskušenje poput onoga što ga iskusiše oni što prije vas minuše? Pa, njih je pogađala bijeda i bolest, a bili su toliko uznemiravani da bi čak Poslanik i vjernici koji s njim vjerovahu zavapili: ‘Kad će već pomoć Allahova?!’ Eto, Allahova je pomoć blizu, doista!” (El-Bekara, 214)

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz