Pobjedonosna generacija: Ashabi i ljubav prema Plemenitom Allahu i Poslaniku a.s.

Popularno na sajtu

Ashabi i ljubav prema Plemenitom Allahu

Srca Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, drugova bila su ispunjena ljubavlju prema Allahu, i to je ostavilo očit trag na njihovo ponašanje, toj su ljubavi davali prioritet kad joj se suprotstavila ljubav prema nečemu drugom, na primjer, ljubav prema očevima, sinovima i prijateljima. Kako su se ashabi ponijeli u Bici na Bedru, na primjer? Ebu Ubjeda, radijallahu anhu, ubio je oca u toj bici; Ebu Bekr, radijallahu anhu, htio je ubiti sina Abdurrahmana; Musab b. Umejr, radijallahu anhu, ubio je brata Ubejda b. Umejra; Omer, radijallahu anhu, sasjekao je nekog svog rođaka… I povodom ovih događaja Allah, dželle šanuhu, objavio je: “Nećeš naći da ljudi koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet vole one koji se Allahu i Njegovu Poslaniku suprotstavljaju, pa makar bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili svojta njihova! Takvima je On vjerovanje upisao u srca njihova, i ojačao ih svjetlom od Sebe! A uvest će ih u bašče džennetske, kroz koje teku rijeke, u njima vječno ostat će! Allah njima zadovoljan je, a i oni zadovoljni Njime! Takvi su stranka Allahova, a stranka Allahova jesu oni koji će uspjeti, zbilja!” (El-Mudžadela, 22)

Iskrenost njihove ljubavi potvrdila se i prilikom hidžre iz Meke u Medinu. Ostavili su imetke, domove, spašavajući vjeru i pokoravajući se Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem. Da nisu iskreno voljeli Allaha, ne bi to učinili. Razmislimo samo o sljedećem predanju! Ez-Zubejr, radijallahu anhu, pripovijeda: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio je u Kubau u društvu nekoliko ljudi, kad se pojavio Musab b. Umejr, radijallahu anhu, izuzetno oskudno odjeven, te prisutni oboriše glave. Pristupio je i nazvao selam, svijet mu je otpozdravio. Tada ga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pohvalio i rekao: ‘U Meki su ga roditelji uvažavali i omogućili mu svakojake užitke. I nijedan mekanski mladić nije uživao poput njega, ali je on to napustio radi Allahova zadovoljstva i pomažući svog Poslanika.'”[1]

I Muazov, radijallahu anhu, slučaj izaziva divljenje. On je patio od kuge, pa je, neposredno pred smrt, povremeno otvarajući oči, molio: “Allahu, usmrti me kako god Ti hoćeš! Tako mi Tvog ponosa, Ti znaš da Te najviše volim!”[2]

Ashabi i ljubav prema Resulullahu

Mnogo je primjera koji svjedoče o toj ljubavi. Imam Et-Taberani zabilježio je da je Urva b. ez-Zubejr, radijallahu anhu, pripovijedao da su mnogobošci razapeli Hubejba b. Adija, radijallahu anhu, te ga pozvali: “Bi li volio da je Muhammed umjesto tebe razapet?!” On odgovori: “Ne bih, tako mi Allaha! Ne bih volio da njega trn ubode, a da ja budem na sigurnom!”[3]

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Fusnote:

[1] El-Hakim. Vidjeti: Hajatus-sahaba, 3/120.
[2] Ibn Kudama el-Makdisi, Er-Rikkatu vel-buka, str. 252. Vidjeti: imam Ibn Sa'd, Et-Tebekat.
[3] Vidjeti: ibid, 1 /400.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz