Pobjedonosna generacija: Kako su se ashabi odazivali na poziv u borbu

Popularno na sajtu

Ashabi i hitanje u smrt

Ostalo je da se ispriča kako se Hanzala, radijallahu anhu, mladoženja, odazvao na poziv u borbu i poginuo u Bici na Uhudu, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi s njim rekao: “Vašeg saborca Hanzalu zbilja kupaju meleki, pa upitajte njegovu suprugu u vezi s tim.” Ona je na to pitanje odgovorila: “Odazvao se na poziv, a bio je džunup.” Na to je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Eto, zato su ga meleki okupali.”[1]

A ne pitaj o njihovoj žudnji za pogibijom na Allahovu putu! U tome im nije bilo, niti će biti, premca.

Omer, radijallahu anhu, svom je bratu neposredno prije Bitke na Uhudu, rekao: “Uzmi moj oklop!” Međutim, ovaj mu je odgovorio: “I ja želim poginuti na Allahovu putu!” I nijedan od njih dvojice nije ga obukao.[2]

Abdullah b. Džahš, radijallahu anhu, molio je Allaha neposredno prije Bitke na Uhudu: “Allahu, preklinjem Te da sutra kad se sukobimo s neprijateljem, poginem i da oni raspore moj stomak, odsijeku mi nos i uši, pa me Ti upitaš na Sudnjem danu u ime koga sam se žrtvovao, te ja odgovorim: U ime Tvoje, Allahu, žrtvovao sam se!“[3]

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Fusnote:

[1] Ebu Nuajm, u djelu Hil'jetul-evlija.
[2] Vidjeti: Hajatus-sahaba, 1/32.
[3] Vidjeti: ibid, 1/389.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz