Pobjedonosna generacija žudi za Allahovim zadovoljstvom

Popularno na sajtu

Pobjedonosna generacija je generacija slobode

Kurejšije su pokušali pridobiti Suhejba er-Rumija, radijallahu anhu, da ne učini hidžru u Medinu, ili da im ostavi svoj pošteno stečeni imetak. On ih je upitao: “Hoćete li me pustiti ako vam dam sve što imam?” “Hoćemo”, kazali su. Dao im je sav svoj imetak i otputovao. Kad je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, saznao za to, rekao je: “Na dobitku je Suhejb! Na dobitku je Suhejb!” I u vezi s njim i njemu sličnim vjernicima Allah, dželle šanuhu, objavio je: “Ima svijeta koji se preda srcem svim Allahovo zadovoljstvo tražeći… “ (El-Bekara, 207)[1]

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika


[1] Ebul-Fida b. Kesir, Tefsirul-kur'anil-azim, 1/216.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz