Pobjedonosna generacija: Iskrena ljubav prema Allahu i njeni znaci

Popularno na sajtu

Ljubav prema Allahu

Allah kaže: “O vjernici! Ako neki od vas od vjere svoje otpadne, Allah će doista umjesto takvih dovesti ljude koje On voli, i koji Njega vole, vjernicima ponizne, nevjernicima osorne! Na Allahovu putu oni će se boriti, ni od čijeg prijekora neće strepjeti. A to je Allahov dar, On dar Svoj kome hoće podaruje, Allah sve obuhvata i Sveznajući je. Vaši su zaštitnici samo Allah, i Njegov Poslanik, i vjernici koji namaz klanjaju i zekat daju, ponizno to čineći. A koji Allaha i Njegova Poslanika i vjernike uzmu za zaštitnike, pa, Allahova strana pobjednička hit će!” (El-Maida, 54-56)

Ajeti nam govore o generaciji koju Allah voli, kojom je zadovoljan, kojoj je zapisao pobjedu nad neprijateljima. Možda će neko reći: “Svi muslimani vole Svevišnjeg Allaha, pa zašto se onda akcentira svojstvo ljubavi kad je riječ o pobjedonosnoj generaciji?!” To je tačno! Ali, ljubav koju Allah, dželle šanuhu, želi od pobjedonosne generacije jeste ljubav koja ovlada srcem i toliko se učvrsti da čovjeku ništa nije draže od Allaha: “Ali, oni koji vjeruju, Allaha još više vole…” (El-Bekara, 165)

Iskrena ljubav ima svoje znakove.

Pokornost i postupanje u skladu s Allahovim hatarom

Čovjek, Allahov rob koji voli Allaha hita zaslužiti Njegovo zadovoljstvo i naklonost. Musa, alejhis-selam, ostavio je Izraelićane i pohitao Allahu: „…a ja pohitah Tebi da zadovoljan budeš, moj Gospodaru!” (Ta-Ha, 84).

Iskreni se vjernik uvijek trudi postići Allahovu naklonost, ne žali na tom putu žrtvovati sve što posjeduje: “Ima svijeta koji se preda srcem svim Allahovo zadovoljstvo tražeći…” (El-Bekara, 207)

Iskreno obraćanje Allahu

Iskren vjernik kaje se i iskreno obraća Allahu nakon što počini nešto neprimjereno, poslije grijeha; kad izostavi obavezu, lije suze jer strahuje od Allahove srdžbe. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, obratio se Allahu iskreno, kad je u Taifu utjeran u laž i odbačen; bojao se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da to nije posljedica Allahova gnjeva. Zamolio je: “Allahu, Tebi se žalim zbog slabašnosti svoje snage, nesnalažljivosti i poniženja od ljudi! Allahu, Ti si zaštitnik potlačenih, Ti si i moj zaštitnik! Kome me ostavljaš?! Strancu koji će me namršten dočekati, ili neprijatelju kojem si vlast nada mnom dao?! Ako Ti nisi ljut na mene, ja se ni na šta drugo ne obazirem, a, opet, u Tvojoj zaštiti najveću širinu nalazim. Utječem se Tvom licu, koje obasjava tmine i zbog kojeg postoji ovaj i budući svijet, od toga da me stigne Tvoja srdžba i da me pogodi Tvoj gnjev! Tebi se umiljavam sve dok ne budeš zadovoljan, nema snage ni moći osim u Tebe.”[1]

Zahvalnost na darovima

Allahove darove treba prihvatiti istinski, s radošću. Allahu treba pripisati svako dobro koje čovjek doživi, uvijek Mu zahvaljujući na tome i hvaleći Ga.

Strpljivost na kušnjama i zadovoljstvo sudbinom

Da neko iskreno voli Allaha, vidi se u njegovom strpljenju na kušnjama i zadovoljstvu sudbinom, jer taj isti čovjek zna da mu Sveznajući Allah želi samo dobro i da ga iskušava samo zato da ga očisti od grijeha i približi ga Sebi: “I oni koji trpe u čežnji za Licem Gospodara svog…” (Er-Ra'd, 22)

Često obraćanje Allahu

Onome ko voli Allaha drago je često činiti ibadet u osami, obraćati Mu se, hvaliti Ga i isticati svoju poniznost pred Njim. Budući da se slast može osjetiti samo u iskrenom obraćanju Onome Koga se voli, čovjek željno iščekuje tišinu, kad ljudi utonu duboko u san, kako bi uživao u skrušenom ibadetu. O kako su divni trenuci kad čovjek obavlja namaz i iskreno zaziva Allaha, a posebno dok je na sedždi! I stoga je, poslije obaveznog namaza, najvredniji noćni namaz, jer je tad atmosfera za obraćanje Allahu ljepša i što se Svevišnji Allah u posljednjoj trećini noći spušta na ovozemaljsko nebo – kako priliči Njegovoj uzvišenosti i savršenosti. Pa, može li onaj ko tvrdi da iskreno voli Allaha izbjegavati upućivanje dove i spavati?!

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Fusnote:

[1] Hadiski stručnjaci kažu da ova Poslanikova, sallallahu alcjhi ve sellem, dova nije prenesena s vjerodostojnim lancem prenosilaca. (op. prev.)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz