Znaci čovjekove ljubavi prema Allahu

Popularno na sajtu

Znaj, da svako tvrdi da voli Uzvišenog Allaha i da je lahko tvrditi, a teško dokazati. Kad tvrdi da voli Uzvišenog Allaha čovjek sebi ne smije dozvoliti da bude zaveden šejtanovim obmanama i podvalama duše, sve dok je ne provjeri i ne dokaže da ima znakova za takvu ljubav. U znake čovjekove ljubavi prema Uzvišenom Allahu spadaju:

–          želja da se što prije sa Uzvišenim Allahom sretne u Džennetu;
–          da više voli ono što Uzvišeni Allah voli nego što sam, javno i tajno, priželjkuje;
–          da se kloni povođenja za prohtjevima i izbjegava nemarnost i lijenost;
–          da bude ustrajan u pokornosti Uzvišenom Allahu i nastojanju da Mu se što više približi dobrovoljnim namazima.

Ko istinski voli Uzvišenog Allaha, on prema Njemu nije neposlušan, i ako se u osnovi neposlušnost ne kosi sa ljubavi, već sa njenom potpunošću, jer koliko samo ljudi voli  zdravlje, ali opet, jedu ono što je po njih štetno. Ovo zato što spoznaja može oslabiti, a prohtjevi nadvladati, pa da čovjek ne bude u stanju obavljati nešto u čemu se ogleda ljubav.

U znakove ljubavi prema Uzvišenom Allahu spada i to da čovjek voli riječi Allaha Uzvišenog, riječi njegovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i riječi vjernika.

U znakove ljubavi prema Uzvišenom Allahu spada i čovjekovo zadovoljstvo sa osamljivanjem zikreći, čitajući Njegovu Knjigu. Zato se čovjek treba što više osamljivati u kasnim časovima noći, kada  drugi spavaju, ustajati i obavljati noćni namaz.

U znakove ljubavi prema Uzvišenom Allahu spada i to da čovjek bude  prema muslimanima blag i milostiv, a prema svojim neprijateljima strog i odvažan, kao što Uzvišeni opisuje vjernike i kaže da su:

“….strogi  prema nevjernicima, a samilosni među sobom.” (Prijevod značenja; El-Feth, 29)

Također, jedan od znakova ljubavi prema Uzvišenom je da čovjek, kada je Allah u pitanju, ni od čijeg prijekora ne zazire.

Kad se svi ovi znakovi ljubavi nađu kod nekoga, njegova ljubav je potpuna, pa će na onom svijetu imati čisto Džennetsko piće, za razliku od onoga čija ljubav prema  Uzvišenom Allahu bude pomiješana sa ljubavlju  još prema nekome, njegovo piće biće pomiješano, kao što stoji u riječima Uzvišenog Allaha:

“…..daće im se pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu! – pomijšano sa vodom iz Tesnima će biti sa izvora iz koga će Allahu bliski piti.” (Prijevod značenja; El-Mutaffifun, 25-28)

Iz knjige: Bistro more pobožnosti i suptilnosti, autora dr. Ahmeda Ferida

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz