Znaci čovjekove iskrenosti prema Allahu

Popularno na sajtu

Manifestacija iskrenosti

Iskrenost na čovjeku mora ostaviti određene tragove koje osjećaju i on i njegovo društvo. Mnogo je znakova iskrenosti i iskrenog traženja pomoći od Allaha:

 • neočekivanje pohvale zbog djela od nadređenih, netraženje preferiranja i glorifikacije;
 • maksimalno sakrivanje i zaboravljanje dobrog djela, nepričanje o njemu, ni direktno ni indirektno;
 • nepostojanje želje da se sazna šta ljudi misle o određenom njegovom djelu i neosvrtanje na pohvalu i pokudu;
 • strah od isticanja pred drugima, treba se maksimalno sustegnuti od isticanja;
 • istovjetno činjenje dobrog djela javno i tajno, štaviše, tajnost je iskrenom čovjeku draža jer se boji da će njegovo djelo biti poništeno ako svijet sazna za to i pohvali ga;
 • istovjetno doživljavanje pohvale i pokude, a zbog straha od negativnih posljedica hvaljenja iskren čovjek poriče svoje zasluge i pohvale;
 • neosjećanje nelagodnosti ako se njegovo djelo pripiše drugom čovjeku;
 • tajno pomaganje drugim ljudima u činjenju dobrih djela;
 • činjenje dobrih djela u strogoj tajnosti;
 • neosjećanje nelagodnosti ako čovjek, iako iskusan i stručan, ne bude izabran na određenu poziciju, iskren će čovjek pomagati i savjetovati izabranog kandidata;
 • nehvaljenje sebe, neisticanje svog imena i svog mišljenja;
 • neponošenje ničim što je čovjeku Allah, dželle šanuhu, dao;
 • nepokušavanje isticanja svog talenta i znanja pred drugima;
 • neočekivanje ovosvjetske nadoknade dobrog djela i neiskorištavanje položaja radi stjecanja kakve koristi svojim bližnjima ili prijateljima;
 • neprigovaranje zbog dobročinstva i nepodsjećanje na nje­ga onima kojima je učinjeno;
 • često traženje oprosta od Allaha poslije učinjenog dobrog djela;
 • borba protiv samog sebe i neprihvatanje samozadivljenosti, poduzimanje samoliječenja i ostvarenja iskrenog robovanja Allahu;
 • nesmatranje sebe iskrenim, stalna samokritika i samoosuđivanje da je čovjek licemjer…

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz