Kada je blagoslovljena noć Lejletul-kadr i kako je provesti?

Popularno na sajtu

Pitanje: Kako da provedemo Lejletul-kadr, da li u namazu, učenju Kur'ana i čitanju sire Vjerovjesnika, u slušanju predavanja, vazova i savjetovanja koja se drže u džamiji?

Odgovor: Elhamdulillahi (Neka je hvaljen Allah)!

Prvo: Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, bi se mnogo trudio u ibadetu u zadnjih deset dana ramazana, kao što se ne bi trudio u nekom drugom vremenu, klanjajući namaz, učeći Kur'an i čineći dovu. Prenosi El-Buhari i Muslim od Aiše, radijAllahu anha, da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, kada bi nastupilo zadnjih deset dana (ramazana) proveo bi noći u ibadetima i budio bi svoju porodicu i sustezao bi se od bračnih odnosa. Prenosi Ahmed i Muslim: “Trudio bi se u zadnjim danima (ramazana) kao što se ne bi trudio u nekom drugom vaktu.”

Drugo: Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je podsticao na namaz u Lejletul-kadru vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha. Prenosi se od Ebi Hurejre, radijaAllahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ko provede Lejletul-kadr vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi bit će mu oprošteni grijesi koje je do tada počinio.” (Muttefekun alejhi)

I ovaj hadis ukazuje da je od šerijata probdijeti Lejletul-kadr u namazu (kijamu).

Treće: Jedna od najboljih dova koju treba izgovarati u Lejletul-kadru, kojom je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, podučio Aišu, radijAllahu anha. Prenosi Et-Tirmizi, i hadis je sahih, od Aiše, radijAllahu anha, da je rekla: „Rekla sam: O Allahove Poslaniče, ako bi uvidjela i znala koja je noć Lejletul-kadr, šta da izgovaram u njoj? Reče Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: ‘Reci:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

(Allahumme inneke Afuvvun, tuhibbul afve, fa'fuanni)

(Gospodaru moj, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!)

Četvrto: Što se tiče određivanja koja je noć u ramazanu Lejletul-kadr, pa za to je potreban dokaz koji objašnjava da se striktno odnosi na tu noć. Najbolje je noć kadra tražiti u neparnim noćima u zadnjih deset dana ramazana.

Peto: Što se tiče novotarija (bid'ah) i slično tome, nije ih dozvoljeno činiti u ramazanu niti mimo njega. Zaista je utvrđeno od Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: “Ko u ovu našu vjeru (od sebe) ubaci novotariju, neće mu biti primljeno” u drugom rivajetu stoji “Ko uradi neko djelo koje nije propisano u našoj vjeri neće mu biti prihvaćeno”.

Znamo da nema šerijatske osnove za ono što mnogi rade u nekim noćima ramazana od ibadeta (raznorazni koncerti ilahija i kasida, učenje po 1000 puta sure Ihlas, klanjanje nafile u tačno određenom vremenskom trenutku, učenje Nur dove i sličnih dova koje se kose sa islamom, paljenje svijeća na turbetima i pohođenje kaburova, te činjenje mnogih drugih djela i ibadeta koji nisu propisani šerijatom, op. rec.).

A najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, a najgore su uvedene stvari (novotarije)!

A od Allaha je uputa!


Stalna komisija za istraživanja i fetve, 10/413.
(Islam Q&A)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz