Kako provesti zadnju trećinu ramazana?

U zadnjoj trećini je propisano muslimanima da idu u itikaf (tj. stalni boravak jednog čovjeka) u džamiji u ovom mjesecu. Također, od prakse Poslanika a.s. i ispravnih prethodnika jeste da su u zadnjoj trećini ramazana povećavali ibadet.

Popularno na sajtu

U posljednjih deset dana ramazana nalazi se Lejletul-kadr, noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.

Zbog toga je propisano muslimanima da idu u itikaf (tj. stalni boravak jednog čovjeka) u džamiji u ovom mjesecu. Kao što je činio Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, tražio je Lejletul-kadar u zadnjoj trećini ramazana. Pa, ko je u mogućnosti neka provede zadnju trećinu ramazana u itikafu.

Ako nisi u mogućnosti da provedeš čitav itikaf, budi u itikafu koliko si u mogućnosti. A ako ne možeš uopšte biti u itikafu, onda teži (potrudi se) da zadnjih deset dana ramazana provedeš u ibadetu i pokornosti klanjanjem namaza (kijam), učenjem Kur'ana, činjenjem zikra i učenjem dove. I pripremaj se za to da po danu odmaraš kako bi bio u stanju da provedeš noć u ibadetima.

Noći posljednjih deset dana ramazana su nesumljivo najvrijednije i najveličanstvenije noći u toku cijele godine i stoga bi Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kako veli Aiša, radijAllahu anha, činio ibadet više nego u bilo kojim drugim danima.” (Bilježe Muslim i Tirmizija)

“Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, bi tih dana cijele noći provodio u ibadetu i veoma malo, skoro nikako ne bi spavao.” (Muttefekun alejhi)

Kako bilježi Imam Tirimizi, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, ne bi dozvolio nikome od svoje porodice da ne provodi noć u ibadetu ukoliko su bili fizički sposobni za to. Činio je to iz želje da dočekaju noć Lejletul-kadr u ibadetu koju je i sam iščekivao, a i ashabima preporučivao da je traže u deset zadnjih dana ramazana.

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je rekao: “Ko probdije (provede u ibadetu) Lejletu-l-kadr, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, biće mu oprošteni raniji grijesi.”

Vrijednost ove odabrane noći su mnogobrojne i nama dobro poznate, dovoljno je da spomenemo da je ona vrednija od hiljadu drugih mjeseci kako se to navodi u Kur'anu. Neki učenjaci su izračunali hiljadu mjeseci i došli do rezultata da je to više od 83 godine.

lejletul kadr slika

U El-Muwetti Imama Malika se navodi: “Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, su pokazane životne dobi ummeta prije njegova ummeta, pa je uvidio da njegov ummet ima manji prosjek životne dobi ummeta i da zbog toga ne mogu dostići količinu dobrih djela ranijih naroda zbog dužine njihova života. Zato mu je Svevišnji Allah, subhanehu we te'ala, dao noć Kadr koja je vrednija od hiljadu mjeseci.” Nema Boga osim Allaha, zaista je Allah najveći, i doista je to – tako mi Allaha- velika počast nama da će čovijek koji iskreno iživi noć Kadr, time zaslužiti vrijednost i nagradu ibadeta više od 83 godine.

Ova noć je mubarek noć i kome bude uskraćena, uskraćeno mu je svako dobro, a njeno dobro nedostupno je samo nesretniku.

Prenosi se da je Allahovog Poslanik, sallAllahu alejhi we selem, rekao: “Došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro, a neće biti uskraćeno osim pravom nesretniku.” (Ibn Madžde od Enesa ibn Malika, br. 1644, njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani i kazao: hasenun-sahih)

Stoga, muslimanu koji pazi na pokornost Allahu, subhanehu we te'ala, je preporučeno da oživi ovu noć vjerovanjem i željom za velikom nagradom, pa ako to učini Allah, subhenehu we te'ala, će mu oprostiti njegove prethodne grijehe.

Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je rekao: “Ko probdije noć Kadr vjerujući i tažeći nagradu samo od Allaha, biće mu oprošteni predhodni (mali) grijesi.” (Buhari)

Kada je noć Lejletul-kadr?

Jedno od najbitnijih pitanja vezanih za ovo poglavlje jeste i pitanje: Kada je noć Lejletul-kadr?

Veliki broj učenjaka smatrao je da je Lejletul-kadr dvadeset i sedma noć ramazana. Ovo mišljenje definitivno je najrasprostranjenije među širokim muslimanskim masama u cijelom svijetu. Međutim, ljude ne treba ograničavati na ubjeđenje da je Lejletu-kadr u istoj noći svake godine, jer to mišljenje sadrži određene manjkavosti. Mnogi ljudi smatraju da će sigurno osvanuti oproštenih grijeha ako tu noć provedu u ibadetu i da u drugim noćima ne treba ibadetiti.

Hadisi Allahovog Poslanika jasno ukazuju na to da je Lejletul-kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.

Kazao je Allahov Poslanik: “Tražite Lejletul-kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.” (Tirmizi od Aiše, radijAllahu anha, a šejh Albani smatrao ga je vjerodostojnim)

U drugim hadisima Allahov Poslanik pojasnio je citirani hadis i preporučio traganje za Noći kadra u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: “Trudite se tražeći noć Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.” (Buharija i Muslim od Aiše, radijAllahu anha)

Mnogo je rivajeta i hadisa koji preciziraju Noć kadra. U nekima je to dvadeset prva noć, u nekima dvadeset treća, u nekima dvadeset sedma i u nekima dvadeset deveta. Kako ispravno shvatiti ove hadise i kao pomiriti prividnu koliziju između spomenutih hadisa?

Imam En-Nevevi kazao je u Medžmu'u: “Ne postoji drugi način da se pomiri prividna kontradiktornost između hadisa spomenutih u ovom poglavlju osim na način da se kaže da Noć kadr nije fiksna u istoj noći svake godine, već je prelazna iz godine u godinu.” (6 tom, str. 316)

Zbog toga vjernik ne bi trebao da se poigrava sa spomenutom nagradom i ne bi trebao smatrati da je Noć kadra samo u nekoj od noći iz zadnje trećine ramazana. Naprotiv, trebao bi da minimalno sve neparne noći zadnje trećine ramazana provede u ibadetu, u želji za postizanjem spomenute nagrade.

Neki islamski učenjaci smatraju da je mudrost u nepoznavanju i skrivanju tačnog termina ove noći u tome da ljudi konstantno pojačaju svoje aktivnosti na polju ibadeta posljednjih deset dana ramazana i da se povuku u i'tikaf u džamije.

Šta činiti u Noći kadra?

Iz hadisa smo vidjeli da je ibadet u ovoj noći vredniji od ibadeta u hiljadu mjeseci u kojima nema ove noći. Pitanje koje se nameće samo po sebi glasi: Kojim ibadetima ispuniti Noć kadra?

Islamski učenjaci spomenuli su tri vrste ibadeta kojima, između ostalih, čovjek može upotpuniti ovu blagoslovljenu noć:

– Namaz (nafile); kazao je Allahov Poslanik: “Ko provede Noć kadra u kijamu (klanjajući namaz), vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.” Cijela noć općenito je vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati nafila namaz, stoga vjernik treba da Noć kadra u što većoj mjeri provede u namazu.

Dova i zikr – spominjanje Allaha; dova i zikr su općenito propisani, a posebno dova koja je spomenuta u hadisu Aiše, radijAllahu anha. Naime, Aiša, radijAllahu anha, upitala je Allahovog Poslanika: “Allahov Poslaniče, kada bih znala da je Noć kadra, šta bih dovila Allahu u toj noći?” Na to je Allahov Poslanik rekao:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“Reci: ‘Allahumme inneke Afuvun tuhibbul-afve fa'fu ‘anniGospodaru moj, Ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato Te molim da meni oprostiš.”‘ (Tirmizi, od Aiše, radijAllahu anha, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje na propisanost upućivanja dove Allahu u ovoj blagoslovljenoj noći.

Učenje Kur'ana; mjesec ramazan općenito je mjesec druženja sa Kur'anom, naročito u Noći kadra, kada je ibadet bolji i vredniji.

Gospodaru naš, daj da provedemo ovih zadnjih deset dana ramazana u ibadetima, u pokornosti Tebi i da činimo što više dobrih djela! Gospodaru naš, daruj nam Tvoju milost i oprost i sačuvaj nas od Tvoje kazne, kaburske kušnje i Džehennemske vatre i uvedi nas u Džennet Firedus! Amin.


Izvor: Stazom islama

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz