Dvadeset i dvije koristi od zikra

Popularno na sajtu

Neki učenjaci navode da postoji stotinu koristi od zikra, među njima su sljedeće:

 1. Tjeranje šejtana;
 2. Zadovoljstvo Allaha, dž.š.
 3. Gubitak samoće;
 4. Velika nagrada;
 5. Brisanje grijeha;
 6. Izraz ljepote na licu;
 7. Prostranost prsa;
 8. Uspostavljanje veze između čovjeka i Allaha, dž.š.
 9. Čuvanje života;
 10. Izvršavanje najčasnijeg ibadeta;
 11. Sprječava činjenje grijeha, npr. ogovaranje i prenošenje tuđih riječi;
 12. Okreće srce Njegovom Gospodaru, podstiče čovjeka na samokontrolu, na kajanje i pokajanje;
 13. Upotpunjava neka dobra djela i povećava nagradu za njih;
 14. Meleki spominju onoga ko spominje Allaha, dž.š.
 15. Najveća korist od zikra jeste ta da Allah, dž.š., spominje onog ko Njega spominje. Allah, dž.š., je rekao: “Sjećajte se vi Mene i Ja ću se vas sjećati.” (El-Bekara, 152)
 16. Allah, dž.š., neprestano čuva onoga ko Ga spominje i u posebnoj je vezi s Njim;
 17. Onome ko spominje Allaha, dž.š., ne dolaze loše misli i namjere;
 18. Iz njegovog srca odlazi nemir, brige i potištenost, tuga i tjeskoba u životu;
 19. Allah, dž.š., produžava mu život i daruje mu berićet u vremenu;
 20. Zikr čisti srce vjernika;
 21. Zikr daje snagu za činjenje i drugih ibadeta i omogućava mu da čini i druge ibadete;
 22. Prema mišljenju ibn Kajjima, jedna od najvećih koristi zikra jeste i to što on briše licemjerstvo iz tvoga srca, jer licemjer je taj koji rijetko spominje Allaha. Allaha, dž.š., je o licemjerima objavio: ”Kada ustaju molitvu obaviti, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu.” (En-Nisa,142) Licemjer nije u stanju ustrajati u spominjanju Allaha, dž.š. Nećeš vidjeti licemjera da spominje Allaha, dž.š., na pijaci, u automobilu, u avionu, u džamiji, to samo iskreni vjernici čine.

Ukoliko želiš provjeriti da li si iskreni vjernik ili licemjer upitaj sebe: Spominjem li često Allaha, dž.š? Spominjem li Ga kada sam u društvu s ljudima? Spominjem li Ga kada izlazim na pijacu, ulazim u avion ili u automobil? Ako to činiš, onda se raduj jer u tvom srcu ima imana, a ako nije tako onda plači nad samiim sobom ukoliko si u stanju plakati.

Iz knjige Bedemi Allahove zaštite

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz