TAG

zikrullah

Pripovijesti o onima koji su se istaknuli u spominjanju Allaha, dž.š.

Istinski je mrtvac onaj ko nije shvatio suštinu života

Nekoliko ključnih osobina pobjedonosne generacije

Ljubav prema Kur'anu Mora postojati i temeljna ljubav prema časnom Kur'anu, treba uživati u njegovu čestom čitanju, slušanju i razumijevanju njegovih poruka. Ibn Mesud, radijallahu...

Dvadeset i dvije koristi od zikra

Neki učenjaci navode da postoji stotinu koristi od zikra, među njima su sljedeće: Tjeranje šejtana; Zadovoljstvo Allaha, dž.š. Gubitak samoće; Velika nagrada; Brisanje grijeha; ...

Novo na sajtu

Kategorije