Nekoliko ključnih osobina pobjedonosne generacije

Popularno na sajtu

Ljubav prema Kur'anu

Mora postojati i temeljna ljubav prema časnom Kur'anu, treba uživati u njegovu čestom čitanju, slušanju i razumijevanju njegovih poruka. Ibn Mesud, radijallahu anhu, imao je običaj kazati: Neka svaki čovjek svoju ljubav prema Allahu provjeri u svom odnosu prema Kur'anu, jer ko voli Kur'an, takav voli Allaha i Poslanika.1

Često spominjanje Allaha

Čovjek često spominje onoga koga voli; pa i oni koji vole Allaha uvijek Ga spominju jer njihova srca ne mogu živjeti bez zikrullaha, kao što riba ne može živjeti bez vode. U hadisu stoji sljedeće: “Oni koji spominju Allaha i oni koji Ga ne spominju slični su živima i mrtvima.”2

Pozivanje u islam

Iskrenost se također ogleda u pozivanju svijeta Allahu i omiljavanju Njegove spoznaje. Ebud-Derda, radijallahu anhu, jednom je prilikom izjavio: “Pošto je Allah spustio Adema na Zemlju, rekao mu je: ‘Ademe, voli Me i omili Me ljudima!‘“

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao i ovo: “Najbolji ljudi iz mog umeta jesu oni koji pozivaju u islam i omile ljudima Allaha.”3

Ljubomora prema svetinjama islama

Iskren je samo onaj vjernik koga obuzme ljubomora kad se krše propisi islama, pokušava obesnažiti Šerijat i kad se zapostavlja rad prema Kur'anu.

Ljubav prema šehadetu, pogibiji na Allahovu putu

Džihad na Allahovu putu znači zalaganje i trošenje snage radi Allahova zadovoljstva. Čežnja za pogibijom u borbi za islam najveći je pokazatelj čovjekove iskrene ljubavi prema Gospodaru, ljubavi koja premašuje naklonost prema svemu drugom.

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Fusnote:

1 Ibn Redžeb el-Hanbeli, El-Ihtijar
2 El-Buhari.

3 Ibnun-Nedždžar. Vidjeti: Kenzul-ummal (44069). Ovo je predanje mursel, nedostaje mu prenosilac iz generacije ashaba.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz