TAG

pozivanje u islam

Nekoliko ključnih osobina pobjedonosne generacije

Ljubav prema Kur'anu Mora postojati i temeljna ljubav prema časnom Kur'anu, treba uživati u njegovu čestom čitanju, slušanju i razumijevanju njegovih poruka. Ibn Mesud, radijallahu...

Karakteristike ispravnog poziva u islam

Allah Uzvišeni je obilježio ispravni poziv u islam sa više karakteristika, po kojima se odlikuje od drugih poziva, a to su: Pozivanje utemeljeno na...

Šta je najbolje za početnika u islamu?

Pitanje: Šta mislite o ljudima koji su se nedavno počeli pridržavati vjere i odmah krenuli da savjetuju druge i opominju ljude, iako su u...

Novo na sajtu

Kategorije