Prijateljevanje s vjernicima: Neodvojiva osobina pobjedonosne generacije

Popularno na sajtu

Prijateljevanje s vjernicima

U ostvarenju pobjede mora se biti jedinstveno i saosjećajno. Pobjedonosnu generaciju ne čine raštrkane sebične individue nego uvezana i bratska generacija, slična čvrstom zdanju. U jednom ih redu veže i ujedinjuje islamsko bratstvo: “Allah, zbilja, voli one koji se bore na Njegovu putu u redovima kao da zdanje čvrsto su!” (Es-Saff, 4)

Na taj se način čuvaju jedinke generacije od iznemoglosti i potpadanja pod negativan utjecaj nevjerničke propagande. S druge strane, u zajednici je usađivanje postojanosti i snage za napredak, te natjecanje u dobru, oporučivanje istine i strpljivosti.

Blistavi primjeri

Nakon dolaska u Medinu Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u kući Enesa b. Malika, radijallahu anhu, pristupio bratimljenju ensarija i muhadžira. Bilo ih je sedamdeset, pola ensarija, pola muhadžira. Pobratio ih je u cilju da se međusobno pomažu i nasljeđuju jedni druge, a da se rođaci razbaštine. Međutim, to je potrajalo do Bitke na Bedru, kad je Svevišnji Allah objavio: “A rođaci su, po Allahovoj knjizi, preči jedni drugima, Allah, doista, svaku stvar zna.” (El-Enfal, 75) I ovaj je ajet poništio nasljeđivanje po ovoj, bratskoj, osnovi.[1]

Imam Muhammed el-Gazali zapisao je sljedeće: “Bratimeći ensarije i muhadžire, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, uspostavio je pravosnažnu bratsku vezu koja iziskuje određene stvari glede zaštite života i imetka. To bratimljenje nije bilo puka riječ koja ne ostavlja nikakav trag niti ima kakve posljedice. Osjećaj preferiranja, pomaganja i lijepog ophođenja bio je okosnica njihova bratstva, što se u novom društvu pretočilo u divne, praktične primjere.”[2]

Imam El-Buhari zabilježio je sljedeće Humejdove riječi: “Kad je u Medinu stigao Abdurrahman b. Avf, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pobratio je njega i Sa'da b. er-Rebiu. Sa'd mu se obratio: Ja sam najbogatiji ensarija, nudim ti pola svog imetka. A imam i dvije žene, pa ću se razvesti od jedne, i kad joj istekne priček, ti se njome oženi!’ Abdurrahman b. Avf samo mu reče: ‘Blagoslovio Allah tvoju porodicu i imetak, odvedi ti mene na pijacu!’ I kući se vratio tek pošto je zaradio trgujući sirom i maslacem.”[3]

Preferiranje u nasušnoj potrebi

Bratstvo i ljubav u ime Allaha jesu glavne spone među vjernicima, a posebno među pripadnicima pobjedonosne generacije. I ta veza može toliko ojačati da graniči s nemogućim. Razmisli o ajetu u kojem Allah, dželle šanuhu, opisuje odnos ensarija prema muhadžirima: “…a i onima koji su još prije njih Medinu uzeli staništem i zavičajem vjere, oni vole one koji im se dosele i u grudima svojim, zbog onog što se njima daje, ne nalaze nikakve tegobe, i njima više negoli sebi vole, premda i samima njima potrebno je…” (El-Hašr, 9)

Govoreći o odnosu ensarija prema muhadžirima, komentator Kur'ana imam El-Kurtubi ističe sljedeće: “Muhadžiri su živjeli s ensarijama, u njihovim kućama… I kad je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stekao ratni plijen u pohodu na jevrejsko pleme Benun-Nadir, pozvao je ensarije, zahvalio im se na grandioznim djelima, prihvatu muhadžira u domove i davanju imetka na raspolaganje, pa je zatim rekao: ‘Šta želite, da ovaj plijen, stečen bez borbe, podijelim između vas i njih, a da muhadžiri i dalje ostanu u vašim kućama i zadrže pravo na sudjelovanje u vašoj svojini, ili da njima sve dadnem pa bi napustili vaše domove?’ Sa'd b. Ubada i Sa'd b. Muaz rekoše: ‘Podijelit ćemo ga među sobom, a muhadžiri će i dalje ostati u našim domovima!’ Ensarije povikaše: ‘Pristajemo na to, Božiji Poslaniče, zadovoljni smo tom odlukom!’ Na to Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zamoli: ‘Allahu, smiluj se ensarijama i djeci ensarija!'”[4]

Potvrdu tome nalazimo i u Ibn Omerovom, radijallahu anhu, predanju: “Neki je ashab dobio kao poklon ovčiju glavu, pa je rekao: ‘Taj i taj čovjek, moj brat u vjeri, potrebniji je od mene!’ I posla mu tu istu glavu kao poklon. Međutim, i ovaj je postupio istovjetno: sjetio se potrebnijeg i poslao mu taj poklon. I tako se prvotnom vlasniku vratio poklon, i to nakon što je promijenio sedam vlasnika.”[5]

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Fusnote:

[1] Šemsuddin b. Kajjim el-Dževzijja, Zadul-mead, 2/56.
[2] Fikhus-sira, str. 179, 180.
[3] El-Buhari.
[4] EI-Džamiu li ahkamil-Kur'an, 18/17-19.
[5] Ebu Hamid el-Gazali, Ihja ulumid-din, 2/271.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz