Dvije stvari koje udaljavaju od Vatre a uvode u Džennet

Objavljeno / ažurirano:

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra, Allah bio njime zadovoljan, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: ‘Ko voli da bude udaljen od Vatre a uveden u Džennet, neka dočeka smrt vjerujući u Allaha i Sudnji dan i neka ljudima prilazi onako kako on voli da njemu ljudi prilaze.’(Hadis bilježi Muslim)

Nema sumnje da je uspio onaj ko bude udaljen od vatre a uveden u Džennet, i da je to krajnji cilj za koji se svaki vjernik trudi. Poslanik, alejhi selam, je u ovom hadisu spomenuo dva uzroka koji dovode do toga, a na njih se ujedno vraćaju svi ogranci i djelovi vjere:

1. Vjerovanje u Allaha i Sudnji dan – u ovo spada i vjerovanje u sve temelje vjere, kao i rad i priprema za ahiret;

2. Dobročinstvo prema ljudima – ovo podrazumijeva da se u govoru, djelu, imetku i poslovanju sa ljudima čovjek ophodi onako kako voli da se ljudi sa njim ophode. Ovo je ispravan način za dobročinstvo i odnos prema ljudima. Stoga, ako ti neka stvar bude nejasna u tvom ophođenju prema ljudima, pogledaj samo da li bi volio da se ljudi na isti način ophode prema tebi ili ne? Pa ako to budeš volio, onda znaj da voliš njima ono što voliš sebi. Ako pak ne budeš volio da se oni prema tebi ophode tako, tada znaj da si propustio ovaj veliki vadžib.

Rezime hadisa: U prvoj rečenici hadisa vidimo naredbu za izvršavanje Allahovog prava, a u drugoj naredbu za izvršavanje prava stvorenja.

A Allah najbolje zna!

Priprema: Put vjernika

NOVO NA SAJTU

Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na Allaha

0
Od ibadeta koje je Uzvišeni Allah prpisao jeste i tevekkul – oslonac na Njega Uzvišenog. Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na...
kaba-mekka-islam

Osobine stranaca (gariba)

Preporučeni sadržaj

Izraelska policija ubila Palestinca jer se protivio bespravnom rušenju porodične kuće

0
Izraelska policija ubila je 19-godišnjeg Palestinca u Dženinu jer se suprotstavljao izraelskim snagama koje su srušile palestinsku porodičnu kuću u tom gradu. Također, zraelska policija...
islamske teme, islam, slike

Zli učenjak

Islamske teme