TAG

vjerovanje u Allaha

Dvije stvari koje udaljavaju od Vatre a uvode u Džennet

Dvije stvari koje udaljavaju od Vatre a uvode u Džennet

Šta se u životu čovjeka postiže svjedočenjem da nema boga osim Allaha ?

Profesor El-Mevdudi, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi "Temelji Islama" nabraja devet stvari koje se postižu kelimei-šehadetom. Navodimo ih ukratko: 1. Onaj ko vjeruje da...

Latest news

- Advertisement -spot_img