Šta se u životu čovjeka postiže svjedočenjem da nema boga osim Allaha?

Popularno na sajtu

Profesor El-Mevdudi, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi “Temelji Islama” nabraja devet stvari koje se postižu kelimei-šehadetom.

Navodimo ih ukratko:

1. Onaj ko vjeruje da nema boga osim Allaha ne može biti kratkovid. Obrnuto je sa onima koji Ga poriču ili vjeruju u višeboštvo.

2. Vjerovanje u kelimei-šehadet1 kod čovjeka rađa ponos i osjećaj časti koji se ničim drugim ne mogu postići, jer niko ne može pomoći ako Allah odmaže, niti odmoći ako On pomaže. On daje život i smrt. Njemu pripada konačan sud. On je Vladar i Gospodar svega što postoji. Otuda oni koji u Njega vjeruju u srcu nemaju straha ni od koga, osim od Njega. Zato ni pred kim drugim ne poginju glavu, nikoga drugog ne mole, nikoga se drugog ne ustručavaju i nikoga drugog se ne boje. Ovo zato jer je Allah Svevišnji i Svemogući. Obrnuto je sa višebošcima, nevjernicima i ateistima.

3. Pored ponosa i osjećaja časti iz vjerovanja da nema boga osim Allaha, rađa se poniznost bez poniženja i superiornost bez nadmenosti. Takvoga šejtan svojim lukavstvima ne može zavarati, došaptavajući i uljepšavajući mu kako je jak i sposoban, jer zna i duboko vjeruje da mu to Allah, ako bude htio, kao što mu je dao, može kad god hoće, oduzeti. Obrnuto je sa nevjernikom, koji se, ako se kakve blagodati na ovom svijetu dograbi, odmah uzoholi i nadmeno ponese.

4. Onaj ko vjeruje u kelimei-šehadet sigurno zna da se samo čistom dušom i dobrim djelima može spasiti i postići ono što se želi, dok višebošci i nevjernici život provode u lažnim nadama i pustim snovima. Među njima ima onih koji kažu: “Sin Božiji kod svog Oca iskupio nas je za naše grijehe.” Drugi govore: “Mi smo sljedbenici i djeca Božija, pa nas neće kazniti za naše grijehe.” Treći govore: “Za nas će se zauzeti naši ugledni pobožni preci.” Ima i onih koji se zavjetuju i svojim božanstvima prinose žrtve, tvrdeći da će time postići olakšicu za svoja djela. Što se tiče ateista oni i ne vjeruju u Boga, smatrajući da su slobodni u svojim djelima i da ih na ovom svijetu ne ograničavaju nikakvi vjerozakoni. Oni su svoje strasti i prohtjeve uzeli za boga i postali njihovi robovi.

5. Onaj ko izgovara kelimei-šehadet ne pada u očaj i razočarenje, jer vjeruje da je u Allahovoj riznici sve što je na nebesima i Zemlji. Otuda je bezbrižan i smiren, jer ne gubi nadu ni u najtežim trenucima stiske i siromaštva, čak ni kad je od drugih odbačen i ponižen.

6. Vjerovanje u kelimei-šehadet kod čovjeka razvija ogromnu snagu odlučnosti, ustrajnosti i pouzdanja, sve radi radi postizanja uzvišenih ciljeva Allahova zadovoljstva. On osjeća da iza ovoga svega stoji moć Vladara nebesa i Zemlje. Otuda je vjernikova odlučnost i ustrajnost koju crpi iz ovakvog vjerovanja čvrsta i nepokolebljiva poput nepomičnih planina. Odakle nevjernik i višebožac mogu imati ovakvu snagu i nepokolebljivost ?

7. Kelimei-šehadet bodri čovjeka i u srce mu ulijeva hrabrost. Čovjeka zastrašuje i slabi njegovu odlučnost, samoljublje, pretjerana sklonost imetku i porodici, s jedne strane, i vjerovanje da mu sudbinu može krojiti i život oduzeti neko drugi mimo Allaha, s druge strane. Vjerovanje da nema boga osim Allaha oslobađa čovjeka straha od svega navedenog i ulijeva uvjerenje da je Allah jedini vlasnik njegova života i svega što posjeduje, usljed čega postaje spreman da na putu zadovoljstva svoga Gospodara, žrtvuje sve od sebe ma koliko ga to stajalo. Osim toga, u dubini njegova srca jača spoznaja da niko drugi do Allah nije u stanju oduzeti njegov život; ni čovjek, ni životinja, ni bomba, ni top, ni sablja, ni kamen, ni bilo šta drugo. Zato na cijelome svijetu nema niko hrabriji i neustrašiviji od onoga ko vjeruje u Uzvišenog Allaha. Njega ne može zastrašiti ni nepregledna vojska, ni isukane sablje, ni kiša metaka niti bombe i granate. Kada krene u borbu na Allahovom putu on je u stanju pobijediti desetorostruko jačeg i brojnijeg neprijatelja. Odakle ovo višebošcima, nevjernicima i ateistima ?

8. Vjerovanje da nema boga osim Allaha uzdiže stepen čovjeka, jača njegovo ubjeđenje, rađa osjećaj neovisnosti o drugima mimo Allaha, pročišćava njegovo srce od natruna pohlepe, proždrljivosti, zavidnosti, niskosti, pakosti i drugih ružnih svojstava.

9. Najvažnije od svega u ovom pogledu je da vjerovanje da nema boga osim Allaha, čovjeka drži privrženim Allahovoj vjeri i da je čuva. Vjernik, naime, čvrsto vjeruje da Allah sve zna, da mu je On bliži od žile kucavice i da, ako od drugih može pobjeći, od Uzvišenog Allaha, sigurno, ne može.

U onoj mjeri u kojoj je njegovo vjerovanje čvrsto i stalno na umu, u toj istoj mjeri biće i dosljedan Allahovim propisima, ne usuđujući se da se približi onome što je Allah zabranio i žureći da učini što više dobrih djela koja je Allah naredio.

Zato, vjerovanje da nema boga osim Allaha predstavlja prvi i najvažniji temelj vjere, bez koga čovjek ne može biti musliman. Musliman je, dakle, Allahu pokorni rob, a takav može biti samo ako od srca vjeruje da nema boga osim Allaha. To je temelj islama i izvor njegove snage. Svi ostali elementi islama i njegovi propisi su nadogradnja na ovaj temelj na kome stoje, jer kad ne bi bilo ovoga temelja, od islama ne bi ostalo ništa.

Pogledaj kako je, kako navodi ibn Redžeb, neke od fadileta2 vjerovanja da nema boga osim Allaha, opisao Sufjan ibn Ujejne: “Nema roba da mu je Allah dao višu blagodat od one što mu je omogućio da spozna riječi kelimei-šehadeta: “Nema boga osim Allaha”. Riječi kelimei-šehadeta su džennetlijama kao hladna voda stanovnicima ovoga svijeta. Zbog njih je pripremljena “Kuća nagrade” i “Kuća kazne”. Zbog njih je poslanicima naređena borba na Allahovom putu (džihad). Ko ih izgovori spasio je svoj imetak i krv, ako ih odbije sam je dopustio da mu imetak plijen postane i da mu se krv uzaludno prolije. Riječi kelimei-šehadeta su ključ Dženneta i ključ koji su poslanici pozivali u vjeru.”

Ako bi htio da ti nabrojimo šta su o fadiletima kelimei-šehadeta rekli učenjaci, Allah im se smilovao, šta sve o tome stoji u mnogobrojnim hadisima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i izrekama sljedbenika zdrave tradicije, tome ne bi bilo kraja.


Iz knjige Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u islamu
Autor: dr. Seid el-Kahtani (ostala poglavlja iz iste knjige ovdje)

Fusnote:

1 Kelimei-šehadet su riječi šehadeta La ilahe illAllah Muhammedu-r-Resulullah što u jezičkom prijevodu znače Nema boga osim Allaha a Muhammed je Allahov Poslanik.

2 Fadilet – odlika, vrijednost

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz