Voljeti u ime Allaha je ibadet

25361
Ljubav u ime Allaha, bismillah

‘Biti će rečeno na Sudnjem danu: ‘Gdje su oni koji su se voljeli radi Moje Uzvišenosti?’ Danas ću ih staviti u Svoj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga.’

Kaže Uzvišeni Allah (u prijevodu značenja):

“Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili: O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati. (Ez-Zuhruf, 67 – 69)

Kaže šejh Ebu Ishak, Allah mu se smilovao: “Uistinu, nisam okusio ništa ljepše od ljubavi radi Allaha. Kao što je rekao Jahja b. Mu'az: ‘Najlakši ibadet srcu i tjelu je ljubav u ime Allaha’. Jahja b. Mu'az je također, lijepo rekao: ‘Smisao ove ljubavi je da se ne smanjuje u slučaju grubosti niti se povećava u naklonosti.'”

Kaže šejh Muhammed Husejn Ja'kub, Allah mu se smilovao kaže: “Najljepša stvar na ovom svijetu jeste da voliš u ime Allaha. Ako bude ispravna ljubav prema Allahu i ostale ljubavi će biti ispravne. A kada nije ispravna ljubav prema Allahu i svaka ljubav poslije je pokvarena. Istinska ljubav, ljubav sama po sebi. To je ljubav cijelim srcem. To je ljubav u kojoj nema napora, niti razdvajanja. Samo ljubav teče. Reci jasno i iskreno… voliš li Gospodara, subhanehu we te'ala?”

Kaže šejh Muhammed Hassan, Allah mu se smilovao: “Ko voli i mrzi radi Allaha, daje i uskraćuje radi Njega, taj je upotpunio vjerovanje. Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Kako je lijepa, blaga i čista ljubav u ime Allaha! Oduševim se svaki put kada čitam hadis Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, u Muslimovom Sahihu: Biti će rečeno na Sudnjem danu:'Gdje su oni koji su se voljeli radi Moje Uzvišenosti?’ Danas ću ih staviti u Svoj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga.

Kaže jedan šejh: “Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nas uči: ‘Kada neko voli nekoga u ime Allaha neka mu to kaže.’ Kada kažeš nekome da ga voliš u ime Allaha, znaj da je to ibadet! Najlakši put do sticanja hlada na Sudnjem danu jeste da se dva čovjek, sastaju i rastaju u ime Allaha. Dva čovjeka, ali to se odnosi i na dvije žene, koje se vole, sastaju i rastaju u ime Allaha. Jel to ograničeno samo na dvije osobe? Ne, mogu biti četri….Kada Allah navodi primjer, a i Allahov Poslanik, sallAllahu ajehi we sellem, navode najmanji mogući broj: da se dvoje vole u ime Allaha. Ali to mogu biti četri, pet, deset, stotinu osoba koje se vole u ime Allaha. Zamisli, da se deset, stotinu osoba vole u ime Allaha! Kako to lijepo izgleda. Šta misliš, s kim ćeš biti proživljen na budućem svijetu? Biti ćeš proživljen sa sebi najbližom osobom, sa onim koga budeš najviše volio!”

Molim Allaha, subhanehu we te'ala, da nas učini da volimo one osobe s kojim je Allah zadovoljan i koje On voli. Amin!

Iz transkripcije audio predavanja šejhova iz Egipta: Muhammed Hassan, Muhammed Husejn J'akub i drugi

Obrada: Put vjernika