Dvije važne lekcije ummetu iz videa o lavovima i bizonu

1533

Iz video snimka o lavovima i bizonu muslimani mogu naučiti dvije vrlo važne lekcije o ispravnom poimanju vjere i života.

Čopor lavova je uspio oboriti snažnog bizona i čini se da su ispunjeni svi uslovi za bogatu gozbu. Dok ga drugi bizoni, njegova braća i sestre, bespomoćno posmatraju, oboreni bizon gotovo nepomično leži uklješten čeljustima lavova.

Mnogi bi se zakleli da su u tom momentu njegove šanse da preživi ravne nuli.

Ali, Onaj koji upravlja svime, odredio je drugačiju sudbinu bizonu – da još živi! A kada On nešto odredi, onda učini da se dogode sebebi (uzroci) za tu odredbu.

Ovoga puta je sebeb bila “svađa” među lavovima. Dok bizon leži nepomično, lavovi započinju međusobnu “svađu” i borbu, te se udaljavaju od mjesta događaja. Bizon dolazi sebi i ustaje, a potom odšeta sa stratišta u pravcu svog krda!

Šta svaki musliman može naučiti iz ovog videa?

Prvo: Svađa, rasprava i razjedinjenost su jedan od najvećih sebeba za gubljenje blagodati zajedničkih dostignuća (tj. blagodati džemata muslimana). Preslikano u kontekst savremene situacije, ovo je od najvećih razloga trenutnog poniženja ummeta.

Drugo: Nada u spasenje ne smije napustiti ummet, makar mu se činilo da su sve bitke izgubljene, jer musliman mora znati da pobjeda i poraz dolaze od Allaha i da niko ne može nauditi nikome osim sa Allahovom dozvolom, kao što niko ne može zaštiti nikoga, osim s Allahovom dozvolom!

I kada te obuzme osjećaj od šejtana da je tvoja lađa potonula i da ti nema spasa, sjeti se ovog video snimka i reci sebi: Ne, dok Allah ne odredi!

(Put vjernika)