Poraz ashaba zbog ostavljanja misvaka… upropaštavajuća izmišljotina!

Popularno na sajtu

Prvo: Ova priča o ashabima se ne nalazi ni u jednoj od knjiga biografija, vojnih pohoda, suneta, i kazivanja…

Drugo, a što je i opasnje je poimanje da pobjedu ne postižu muslimani osim kada se oni budu pridržavali apsolutno svih sunneta i pohvalnih djela, za koje ne postoji šerijatski validan dokaz, pored toga što ovakvo poimanje odvraća muslimane (od džihada), zato što
pridržavanje svih sunneta i mustehabba od strane svih mudžahida predstavlja veliku
poteškoću, i haman da takvo nešto nije stvarno.

Treće: Džihad je sam po sebi vadžib, svejedno ti izvršavao sve sunnete il ne, i nije od uvjeta njegove obaveznosti da praktikuješ sve moguće sunnete! Naprotiv, kada džihad postane obavezan, onda ta obaveza obuhvata svakog musimana, i onoga ko pije alkohol, i onoga ko radi sa kamatom…

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sve ashabe pozvao na polazak u borbu (tj.
džihad) kao što je bio slučaj sa bitkom na Tebuk, nikoga nije izostavljao osim onih šerijatski opravdanih; i tom prilikom on im nije uvjetovao parktikovanje svih suneta, štaviše nije im uvjetovao ni izvršavanje određenih vadžiba prije džihada…

Četvrto: U Sahihu Buharije stoji: Neki je čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, a na glavi je imao kacigu, te ga upita: ‘O Allahov Poslaniče, hoću li se prvo boriti, pa onda prihvatiti islam?’ a Poslanik mu odgovori: “Prihvati islam, zatim se bori.” pa je tako i postupio, i pao kao šehid. Tada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Malo je radio, a mnogo zaradio.”

Dakle ovaj čovjek nije učinio ni jednu sedždu Allahu, niti išta od sunneta, a vrlo je moguće da nije izvršio ništa od vadžiba osim vadžiba džihada, i pored toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je prihvatio njegov džihad, štaviše kazao je radosnu vijest rekavši o njemu: “Malo je radio, a mnogo zaradio.”

Peto: Podstičimo ljude na praktikovanje sunneta i mustehaba, a najprije vadžiba, ali nemojmo to činiti uvjetom za džihad, niti uvjetom za ostvarivanje pobjede.

Naravno, šanse za pobjedu se povećavaju izvršavanjem sunneta, ali to ipak nije uvjet.


Napisao: Dr. Ejmen El-Belevi
Izvor: https://t.me/balawi5

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz