TAG

40 hadisa

Poslanikov a.s. hadis o pravu roditelja nad djecom: “Tvoj džihad je uz njih”

Petnaesti hadis Prenosi se od Abdullaha ibn 'Amra ibnu-l-'Asa da je rekao: “Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, tražeći od njega dozvolu...

Hadis o Poslanikovom a.s. postupku kada mu se jedan beduin obratio grubo i zatražio imetak

Hadis o Poslanikovom a.s. postupku kada mu se jedan beduin grubo obratio i zatražio imetak

Hadisi Allahovog Poslanika a.s. o pravima životinja i postupak ashaba i učenjaka u pogledu toga

Trinaesti hadis Od Ebu Hurejre se prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem: Neki čovjek je putovao, pa je jako ožednio. Naišao je...

Značenje hadisa: Tvoj osmijeh u lice tvom bratu ti je sadaka, da narediš dobro i odvratiš od zla je sadaka…

Dvanaesti hadis Prenosi se od Ebu Zerra da je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem: “Tvoj osmijeh u lice tvom bratu ti je sadaka, da...

Hadis o ashabu koji je bičevan zbog pijenja alkohola i postupku Poslanika a.s. prilikom toga

Jedanaesti hadis Od Omera ibnu-l-Hattaba se prenosi da je u vrijeme Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem (Allahov mir i spas njemu) bio čovjek po imenu...

Tumačenje hadisa: Doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima…

Tumačenje hadisa: Doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima...

Tumačenje hadisa: Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…

Deveti hadis Od Ebu Se'ida El-Hudrija se prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni...

Tumačenje hadisa: Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama

Od majke vjernika, Aiše, Allah bio njome zadovoljan, prenosi se da je rekao Allahov Poslanik, Allahov mir i spas njemu: Najbolji od vas su oni...

Tumačenje hadisa: O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti, neka se oženi…

Šesti hadis Od Abdullaha ibn Mes'uda se prenosi da je Allahov Poslanik rekao: ”O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti, neka se oženi, jer...

Tumačenje hadisa: “… ko ne želi moj sunnet, nije od mene!”

Peti hadis Od Enesa se prenosi da je rekao: "Došla su tri čovjeka pred kuće supruga Allahovog Poslanika da pitaju o njegovom ibadetu, pa kada su...

Novo na sajtu

Kategorije