Komentar hadisa “Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra meni”

Popularno na sajtu

Četrdeseti hadis

Prenosi se od Ma'kil ibn Jesara da je rekao Allahov Poslanik: “Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra meni.[1][2]

linija

Iz hadisa se zaključuje:

» Vrijednost ibadeta općenito.

» Da ljudi zapostavljaju ibadet u vremenu smutnji.

» Umnogostručenje vrijednosti onoga ko se pridržava (bilo koje) propisane stvari kada ljudi istu zapostave.

» Velika uloga hidžre u islamu.

» Vrijednost muhadžira među ashabima i njihova prednost nad ostatkom ummeta.

» Da je pridržavanje ibadeta i povezanost sa Allahom od najvećih uzroka spasa od smutnji.

I neka je hvala Allahu čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 40. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Kaže Munavi: “Kao hidžra meni: tj. po veličini nagrade. Ili se kaže: muhadžira je u prvom vremenu bilo malo, jer većina ljudi nije bila u stanju da izvrši hidžru, pa tako je i pobožnjaka u vremenu smutnje malo. Kaže Ibnul-’Arebi: Zajednička tačka u poređenju sa hidžrom je da su u prvo vrijeme ljudi bježali iz nevjerničke zemlje i od njenih stanovnika u vjerničku zemlju i njenim stanovnicima, pa kada se dese smutnje, obaveza je čovjeku da bježi sa svojom vjerom u ibadet i da ostavi te ljude i to stanje, i to je jedna vrsta hidžre.” (Fejdul-Kadir, 4/373)

[2] Bilježi Muslim.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz