Komentar hadisa “Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje”

Popularno na sajtu

Dvadeset i peti hadis

Od Ebu Hurejre radijallahu anhu se prenosi da je rekao Allahov Poslanik ﷺ:

Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje.[1]

linija

Iz hadisa se razumije:

» Upozorenje od mnoštva govora, te da baš višak govora ponekad vodi čovjeka u laž.

» Upozorenje od neprovjeravanja prilikom prenošenja vijesti.

» Ukor prenošenja glasina i širenja istih među ljudima.

» Da su najprječi ljudi u udaljenosti od spomenutog oni koji pozivaju u dobro, jer su oni uzor drugima, odnosno upravo su oni ti koji zabranjuju ljudima ružan govor i ružna djela.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 25. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnota:

[1] Bilježi Muslim.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz