Komentar hadisa “Ovo je pravi put moj, pa se njega držite…”

Popularno na sajtu

Trideset i sedmi hadis

Prenosi se od Abdullaha Ibn Mes'uda da je rekao: “Allahov Poslanik je nacrtao crtu, a zatim rekao: “Ovo je Allahov put.” Zatim je povukao nekoliko crta s desna i s lijeva i onda je rekao: “Ovo su putevi“ – kaže Jezid: “razgranati”“na svakom od tih puteva je šejtan i poziva njemu“, a zatim je proučio (u prijevodu): “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoji od puta Njegova”[1].”[2]

linija

Iz hadisa se razumije:

Riječi: “nacrtao nam je Allahov Poslanik crtu, i zatim rekao: “Ovo je Allahov put.” Zatim je povukao nekoliko crta” ukazuju na raznovrsnost načina u pojašnjavanju znanja ljudima;

Riječi: “A zatim je rekao: ‘Ovo je Allahov put.’”

» jasno govore da je put istine jedan;

» znače i da su propisi šerijata pritvrđeni i validni unatoč razlikama vremenskih razdoblja i geografskih područja;

» da se spoznaja istine vraća na poznavanje šerijatskih propisa zasnovanih na uputi Muhammeda sallAllahu alejhi ve sellem;

Riječi: “Zatim je povukao nekoliko crta s desna i s lijeva i onda je rekao: ‘Ovo su putevi.’”

» Ovo je dokaz da postoji mnoštvo puteva zablude;

» Zajedničko svim pravcima sljedbenika zablude jeste kontriranje putu istine, uz raznolikost njihovih ogranaka u slijeđenju pokvarenosti i strasti;

Riječi: “na svakom od tih puteva je šejtan koji poziva ka njemu”

» su dokaz o postojanju velikog broja pozivača ka neistini;

» da su pozivači ka neistini ustvari šejtani u ljudskom obliku, i da su njihovi najveći pomagači njihova braća od šejtana među džinnima:

“… dok (prijatelje šejtanove) njihova braća (šejtani) podržavaju u zabludi i oni ne dolaze sebi.”[3]

Dakle, obje skupine su se okupile u borbi protiv poziva vjerovjesnika, alejhimusselam:

“Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli – a da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili; zato ti ostavi njih, i ono što izmišljaju.”[4]

Riječi: “zatim je proučio: ‘I zaista ovo je pravi put moj pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoji od puta Njegova.’”

» Ovo upućuje da je dokazivanje (kur'anskim i hadiskim) tekstovima u obraćanju ljudima i njihovom pozivanju od najvećih uzroka uticaja na njih:

“Zato podsjećaj Kur’anom onog ko se boji prijetnje Moje.”[5]

» U ovome je se vidi podudarnost sunneta sa Kur'anom i da sunnet potvrđuje ono što je došlo u Kur'anu: “… Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg …”[6]

U hadisu je dokaz da je obaveza na onima koji pozivaju u dobro, da se pridržavaju menhedža istine i da proniknu u svojoj stvari, i da njihovo polazište u pozivanju ljudi bude menhedž Vjerovjesnika, te da se ne obmanu mnoštvom raznih poziva i aktivnosti, sve dok sve to ne predoče na vagu menhedža Vjerovjesnika, alejhisselam.

Šerijat je vaga stvari sviju… i svjedokom ogranaka i osnova sviju.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 37. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] El-En’am: 153.

[2] Hadis bilježi imam Ahmed: 4142.

[3] El-A’raf, 202.

[4] El-En’am, 112.

[5] Kaf, 45.

[6] Alu Imran, 7.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz