Šiitska „sveta“ čokolada (VIDEO)

2268

Vido snimak „Šiitska ‘sveta’ čokolada“ i najveće optimiste razuvjerava da ljudskoj gluposti i zabludi ima kraja. Šiitski vjerski autoritet iz šiitskog svetog grada Kerbele, Abdul-Hamid el-Muhadžir, pred masom od 100 000 slijepih sljedbenika, predstavlja „svetu“ čokoladu, koja je „blagoslovljena“ od strane Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i njegove porodice i čiji je samo jedan komadić dovoljan da „izliječi“ čitavo pleme!!!

Od ovakvih izjava se zgražavaju srca vjernika i svih onih koji imaju bar malo zdravog razuma kod sebe. Međutim, ovo nije slučaj sa okupljenom šiitskom masom, koja riječi svoga autoriteta prihvata sa oduševljenjem.

Ovaj video snimak je samo još jedan u nizu dokaza o zabludama šijja, koji na otvorena vrata, pod blagoslovom tzv. vjerskih autoriteta sunija, ulaze na vjersku scenu u zemljama sa sunijskom većinom, pozivajući ljude mračnjaštvu šiizma.

Ni BiH nije izuzetak najezdi šiitskih misionara. Naravno, ustaljena je praksa šiitskih misionara u BiH da, kada im se predoči neka od šiitskih zabluda, odgovaraju kako to djelo ne rade sve šijje, već pojedine skupine i šiitske sekte. Međutim, ovoga puta misionari šiitskog mračnjaštva, neće moći dati takav izgovor, jer je Abdul-Hamid el-Muhadžir, poznati šiitski autoritet u čitavom šiitskom svijetu. Čak i ako ne bi imali ovo saznanje, okupljena masa od 100 000 sljedbenika jasno daje do znanja da se ovdje radi o velikom šiitskom autoritetu, sa jakim uticajem među šijjama, a svako ko je bar malo upoznat u dešavanja među šijjama u Iraku i Iranu, zna da vođe nezvaničnog šiizma ne mogu i ne smiju okupiti ovoliku masu.

Međutim, vjerujemo da ovaj video snimak ipak neće biti negiran od strane šiitskih misionara u BiH, jer je osnova šiitskog vjerovanja traženje bereketa od mrtvih ljudi i predmeta. Ako kamena pločica iz Kerbele može biti sveta[1], što ne bi i ukusna čokolada.

Nije nam poznato da su šiitski misionari u BiH ponudili svojim sljedbenicima „svetu“ čokoladu, čiji jedan komadić može „izliječiti“ čitavo pleme.

(Put vjernika)
Slični članci:

Šiitske zablude kroz foto i video zapise

Da li je moguće da rafidije (šije) proliju i jednu kap svoje krvi da bi se oslobodila džamija El-Aksa?

Šiitski Mehdi je Mesija Dedždžal

Ideologija šijja je ista kao i ideologija Židova

Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinedžad je dvoličan kao i Iran

(Put vjernika)

Fusnota:

[1] Šiitski autoriteti su složni oko svetosti iračkog grada Kerbele, te kamenčića (kamenih pločica) koje šiitski hodočasnici uzimaju prilikom hodočašća Kerbeli, kako bi na toj kamenoj pločici spustati svoje čelo prilikom sedžde.