Šiitske zablude kroz foto i video zapise

Popularno na sajtu

Dok muslimani širom svijeta obilježavaju Dan ašure (10. muharrem) postom i drugim ibadetima, šijje to rade na njima svojstven način. Video i slike koje slijede imaju za cilj da muslimane naših prostora pobliže upoznaju sa šiitskim zabludama i njihovim “ibadetima” koji su spoj židovsko-kršćansko-vatropokloničkih rituala i islama.

Krvava Ašura

Na Dan ašure, šijje izvode svoj rital Matam, koji je u stvari isto što i krščansko samokažnjavanje. Na ovaj dan, 10. muharrema, pod blagoslovom njihovih imama, šijje masovno izlaze na ulice, gdje izvode ovaj ritual. Ovim ritualom sa kršćanskom pozadinom oni se, u stvari, samokažnjavaju zbog izdaje Huseina r.a. od strane njihovih predaka (kako to oni misle).

Evo šijja u ritualu Matam:

A evo i kršćana u istom ritualu, tj. kultu samokažnjavanja:

Zar se ne radi o istom činu?

Evo i video snimka krvavog plesa:

U sveopćem ludilu, ni jadne bebe nisu oslobođene “ibadeta”:

Ni sirota djeca nisu pošteđena šiitskog ludila
Ni sirota djeca nisu pošteđena šiitskog ludila

Nema sumnje da se svaki razuman čovjek na Zemlji gnuša ovog šiitskog “ibadeta”.

Ove i ovakve slike su otežale šiitskim misionarima u sunitskim mjestima pa su oni, kako bi olakšali svoj poziv u Vatru, počeli ljudima da govore kako šiitska ulema to ne dozvoljava, ali narod, eto, to praktikuje. Primjer ovoga su šiitski misionari u Bosni kada kažu da šiitska ulema ne dozvoljava Matam. Međutim, to je još jedna obmana kojom se služe šiitski licemjerni misionari, jer su Matam dozvolili i preporučili njihovi vrhovni autoriteti, među kojima i njihov imam Homeini.

Matam je naročito zaživio poslije takozvane Islamske revolucije u Iranu, 1979. godine.

Evo govora šiitskih najvećih autoriteta o dozvoljenosti rituala Matam:

sijje-dozvoljavaju-ritual-matam

Evo još jednog video snimka rituala Matam kojeg je Homeini posebno preferirao. Video snimak je iz Kerbele, svetog šiitskog grada:

Dok se mase šijja samokažnjava u krvavom ritualu, pogledajte kako šiitske mulle ispoljavaju licemjerstvo:

Evo i video zapisa o neviđenom licemjerstvu šiitskog imama. Zapazite šiitskog mullu koji, nakon što je primjetio da ga kamera snima, iznenada počinje da plače “iz sveg srca”:

Pored krvavomg plesa i kasapljenja djece, šijje upražnjavaju još par rituala:

Ritual puženja do mesdžida Huseina r.a.

Siitski ritual puzenja
Šiitski ritual puzenja

Ritual obožavanja vatre

Ovaj ritual su šijje nasljedile od svojih predaka međusija – vatropoklonika, a ovi od hundusa. Šijje danas, kao i njihovi preci vatropoklonici ranije, ovom ritualu posvećuju posebnu pažnju.

Evo jednog od najboljih video dokumentaraca koji dokazuje da su šijje ritual puženja, ritual hodanja po užarenoj podlozi, ritual samokažnjavanja, kao i mnoge druge rituale preuzeli od kršćana i hundusa. Na video snimku su desno prikazani šiitski rituali a lijevo njihovi ekvivalenti u kršćanstvu i hinduizmu.

Obožavanje kaburova i turbeta

Za vatropoklonika (međusiju) Ebu Lulua je čuo svaki iole pismen musliman. Ebu Lulu je ubica Omera, Allah bio njime zadovoljan. No, za šijje je on mudžahid vrijedan svake hvale jer je ubio “kurejšiskog idola”, kako šijje nazivaju Omera r.a. Za to svoje “junaštvo” Ebu Luluu su njegova braća šijje sagradile – turbe. Evo slika turbeta Ebu Lulua koje je za šijje jedno od najomiljenijih mjesta gdje oni čine širk Allahu:

Šijje čine širk kod turbeta Ebu Lulua
Šijje čine širk kod turbeta Ebu Lulua

Obožavanje turbeta i kaburova je, inače, ustaljena praksa šijja širom svijeta. Činjenje sedžde umrlom i moljenje umrlog da se zauzima kod Allaha, za šijje je vid ibadeta Allahu, i pored toga što Allah kaže:

“Oni pored Allaha, obozavaju one koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: ‘Ovo su naši zagovornici kod Allaha.”‘ ( Junus, 18)
“Čista vjera pripada samo Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: ‘Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili’ – Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće uputiti na Pravi put onoga ko je lažljivac i nevjernik.” ( Ez-Zumer, 3)

Evo i video zapisa na kome vrhovni šiitski duhovni lider Hamenei ljubi, grli i čini sedždu kaburu šiitskog imama Rize. Ono što je u islamu širk (djelo koje izvodi iz vjere) – za šijje je “ibadet”:

 

Proklinjanje pravednih halifa Ebu Bekra i Omera, Allah bio njima zadovoljan

Pogledajte nevjerovatno proklinjanje pravednih halifa Ebu Bekra r.a. i Omera r.a. od strane šija:

proklinjanje ebu bekra

proklinjanje ebu bekra

Ovaj dokument je poznat pod imenom “Proklinjanje kurejšijskih idola” (Ebu Bekra i Omera)

Prevod jednog djela dokumenta:

„O Allahu, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu i prokuni dva kurejšijska idola (Ebu Bekra i Omera), dva kurejšijska sihirbaza (mađioničara), dva tirana, dva lažova, i njihove dvije kćerke (Aišu i Hafsu), koji su se oglušili o tvoju zapovijest…”

Bez sumnje, konsenzus svih muslimana svijeta je da su Ebu Bekr i Omer, Allah bio njima zadovoljan, najbolji muslimani poslije Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Aiša r.a. i Hafsa r.a. su bile žene Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Šijje ih proklinju jer su one ćerke Ebu Bekra i Omera r.a., redom.

Još da napomenemo da je ovo proklinjanje odobreno od strane njihove uleme. Samo neka od imena njihovih učenjaka koji su dozvolili proklinjanje Ebu Bekra i Omera r.a. su: Al-Kaf'ami, Al-Kashani, Al-Nouri Al-Tubrisi, Asadallah Al-Haeiri, Murtada Hussain, Mandhoor Hussain, Al-Karkey, Al-damad Al-Hussaini, Al-Majlisi, Al-Tasaturi, Abu Al-Hassan Al-Amily, Abdullah Shubbar, Al-Haeiri, Mirza Habeeballah.

Njihov imam Homeini je također dozvolio ovo proklinjanje.

U knjizi Tuhfat Al-Owam Maqbool, navedena su imena sljedećih šiitskih vrhovnih učenjaka – ajatollaha, koji su dozvolili proklinjanje Ebu Bekra i Omera:

1. Ayatulallah Sayyed Muhsin Hakeem Al-Tabtiba'ei

2. Ayatulallah Sayyed Abu Al-Qasim Al-Kho'ei

3. Ayatulallah Sayyed Rouhallah Khomenie

4. Ayatulallah Sayyed Mahmoud Al-Shamroudi

5. Ayatulallah Sayyed Muhamed Kazim Shari'atmdar

6. Ayatulallah Sayyed Ali Al-Naqi Al-Naqari

Umobolne fetve šiitskih učenjaka

Evo par bolesnih fetvi (od hiljade sličnih) od njihovih tzv. učenjaka:

Vjenčavanje bez svjedoka

Autor: Abil Abbaas Al Himyary
Izdavač: Mu assasat Aalul Bayt

997: Šta misliš o čovjeku  koji “vjenča” djevojku bez svjedoka i bez ikakve verifikacije braka, pa sam rekao da je to pokuđeno (ne i haram, nap.prev.)?

On mi reče: Naprotiv, “vjenčaj” je ovdje ili bilo gdje bez svjedoka i bez ikakve verifikacije.

Knjiga i fetva:

sijje

 

Fetva o incestu

Jedna žena piše šiitskom učenjaku o neprijatnostima koje doživljava od svog oca: njen otac je uvijek dodiruje, ljubi među grudi i na usta. Ovaj tzv. učenjak kaže da je sve to u redu i da je činjenje toga dozvoljeno, uključujući i “sisanje njenog jezika”…

fetva o incestu

 

Šijje dozvoljavaju analni odnos (odnos u ženin čmar)

Nije nikakva tajna da šijje praktikuju analni odnos sa svojim ženama, a sve po blagoslovu njihovih učenjaka. Jedan od najvećih šiitskih autoriteta današnjice ajatollah Sistani dao je fetvu o dozvoljenosti ovog gnusnog čina.

Prva fetva:

Pitanje: Kada je žena u svom periodu (hajza, menstrualnog ciklusa, nap.prev.) može li upražnjavati analni odnos?

Odgovor: Ako se žena sa tim složi, dozvoljeno je, ali je krajnje nepoželjno.

Druga fetva:

Pitanje: Da li je dozvoljen analni odnos?

Odgovor: Dozvoljenost ovoga ovisi o ženin pristanak, ali je krajnje nepoželjno.

Fetve su objavljene na sajtu www.sistani.org – zvaničnom sajtu ovog šiitskog autoriteta, ali su fetwe uklonjene nakon što su se kafiri širom svijeta ismijavali, pripisujući to muslimanima (za njih su i šijje muslimani).

Evo i screenshota (snimka) ovih fetvi sa sajta sistani.org:

analni seks kod sijja

Gore su prevedene samo prva i treća fetva.

Alija r.a. je mušica?

U Kur'anu postoji ajet (sura Beqara, 26. ajet):

Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ni ono veće od nje (ni ono iznad nje); oni koji vjeruju – ta oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova; a oni koji ne vjeruju – govore: “Šta to Allah hoće sa ovim primjerom?” Tim On mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na pravi put ukazuje; ali, u zabludi ostavlja samo velike grešnike”

Pogledajte šta jedan od najvećih šiitskih autoriteta kaže o ovom ajetu u svojoj knjizi “The Tafseer of Al-Qummi” (Komentar Kur'ana od Al-Qummija).

On potvrđuje da je spomenuta mušica – Alija r.a., a “ono veće od nje” je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem.

Zaista nevjerovatno!

Autor knjige: Abil Hasan Ali ibn Ebraaheem, Al Qummi.
Izdavač: Al a'alamy print press, Beirut, Lebanon.

Evo knjige i teksta u kojem autor potvrđuje ovo gore:

siitske zablude, fetva

Šijje čine sedždu na kamenu ili zemljanom predmetu

Kamen ili glinena (zemljana) pločica se najčešće uzimaju sa svetišta (turbeta) njihovih “bezgrešnih” imama ili sa grobova njihovih umrlih autoriteta. Ovakva sedžda je, nema sumnje, neispravna jer se u njoj nosem ne dodiruje tlo, što je jedan od uslova ispravnosti sedžde.

Sedžda na kamenu
Sedžda na kamenu – kamenje na mjestu sedžde najvećih šiitskih autoriteta današnjice

Šiitski ezan

Šijje imaju svoj ezan u kojem svjedoče Alijinu vladavinu (koju su mu navodno oteli “kurejšijski idoli” Ebu Bekr i Omer r.a.).

Evo video snimka:

Zaključak

Ovo je samo kapljica u moru šiitske zablude. O pokvarenosti šiitske akide (vjerovanja) islamski učenjaci su napisali tomove knjiga (jednu od knjiga o šijjama možete preuzeti ako kliknete ovdje).

Ovaj kratak osvrt kroz video i foto zapise ima za cilj da bar donekle upozna muslimane naših prostora sa šiizmom i sve agresivnijom šiitskom davom (misionarstvom).

Šiitska dava nas ne iznenađuje puno, ali je zaprepašćujuća šutnja pojedinih ljudi koji važe za islamske autoritete među mislimanima. Da stvar bude još gora, ti isti “autoriteti” pozivaju u bratstvo sa šijjama?!?

Nema sumnje da se svaki iskreni musliman odriče bratstva sa ljudima koji slave ubicu Omera r.a., proklinju Ebu Bekra, psuju Aišu r.a., obožavaju kaburove, a povrh toga danas su nejžešći neprijatelji muslimana u Siriji, Iraku, Afganistanu…

(Put vjernika)

Članak je prvobitno objavljen 7. januara 2009. 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz