Iskoristimo blagodati Dana ašure

Popularno na sajtu

Kaže Allah, subhanehu we te'ala, (u prijevodu značenja): “Reci: ‘O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni!'” ( Ez-Zumer, 10. ajet)

Kako stoji u predajama, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je za vrijeme svoga boravka u Mekki postio deseti dan muharrema (Dan ašure). Nakon dolaska u Medinu našao je da jevreji poste Ašuru, pa je u tom smislu i slijedeća predaja:

Prenosi Ibn Abbas, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kada je došao u Medinu, našao jevreje kako poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je Allah, subhanehu we te'ala, spasio Benu Izraelićane od njihova neprijatelja, pa ga je postio Musa, alejhisselam.” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)

Ibn Abbas, radijaAllahu anhu, pripovijeda: Prenosi se od Ibn Abbasa, radijAllahu anhu,: “Nisam vidio Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek mjeseca (misleći na ramazan).” (Buharija)

U Muslimovoj zbirci se nalazi hadis, koji govori o tome da je post Ašure uzrok praštanja grijeha učinjenih u protekloj godini:

Prenosi Ebu Katada, radijAllahu anhu, da je jedan čovjek pitao Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, o postu Ašure, pa je rekao: “Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim)

Preporuka je Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, da se pored desetog dana muharrema posti dan prije (ili dan poslije), pa u slijedećoj predaji stoji:

Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, radijAllahu anhu, da je Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju židovi i kršćani!” Rekao je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “U narednoj godini ćemo inšaAllah postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, preselio te godine!” (Muslim)

Posteći deveti dan muharrema, muslimani se i u ovom ibadetu razlikuju od jevreja. S time u vezi je i slijedeća predaja: “Postite jedan dan prije i jedan dan poslije.” (Muslim)

Post sam po sebi ima obilatu i neograničenu nagradu.

Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao: ”Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Svako djelo pripada sinu Ademovom, osim posta, on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem…'” (Buharija i Muslim)

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: ”Svako djelo sina Ademovog se udvostručava od deset do sedam stotina puta. Uzvišeni kaže: ‘Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Postač radi Mene ostavlja svoju strast i hranu.”’ (Muslim)

U ovim danima oživimo pritvrđeni sunnet našeg voljenog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem.

Za oživljavanje zaboravljenog sunneta će biti nagrada o kojoj govori Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, u slijedećem hadisu: Prenosi Ibn Amr ibn Awf el-Muzeni od svoga oca a on od djeda, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao Bilalu ibn Harisu: „Zapamti!” Reče: „Šta ću zapamtiti, Allahov Poslaniče?” Reče: „Zapamti Bilale!” Reče: „Šta ću zapamtiti, Allahov Poslaniče?” Reče: „Onaj ko oživi sunnet od mojih sunneta, koji se bude zaboravio poslije mene, njemu će pripasti nagrada kao i onome ko ga izvrši, bez toga da se njima umanji bilo šta. A ko uvede pogrešnu novotariju (bidat), sa kojom nije zadovoljan Allah i Njegov Poslanik, imat će grijeh kao i oni koji to budu praktikovali, bez toga da se njima umanji bilo šta od grijeha!” (Tirmizija)

Iskoristimo ovaj post u ovim kratkim zimskim danima kada ga s lahkoćom možemo podnijeti, bez bilo kakvog napora. Pred nama je još jedna prilika da zaradimo dobro djelo i očistimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti! Ne propustimo da postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allaha, azze we dželle, da Mu se i na ovaj način približimo i da Mu iskažemo pokornost!

I iskoristimo ovu blagodat dok smo još na dunjaluku, jer možda sljedeću Ašuru nećemo ni dočekati.

Priredila: Umm Abdillah

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz