TAG

muharrem

Post 10. muharrema – dana Ašure

Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za post dana Ašure, nadam se u Allaha da će oprostiti (grijehe) prethodne godine." Prenosi Ahmed (296/5), Muslim (1163)

Iskoristimo blagodati Dana ašure

U Muslimovoj zbirci se nalazi hadis, koji govori o tome da je post Ašure uzrok praštanja grijeha učinjenih u protekloj godini

Novo na sajtu

Kategorije