VIDEO: Veliki šejtan 4. dio

Popularno na sajtu

Četvrti i posljednji dio video dokumentarca „Veliki šejtan“ govori o zulumu šijja nad sunijama kroz historiju, te o neviđenom licemjerstvu šiitskih misionara, koji kada god se razotkrije bilo koji detalj iz opake ideologije šiizma, oni požure da kažu kako to nema veze sa „pravim“ šiizmom, te kako određena odvratna djela koja se pripisuju šijjama rade samo neke šiitske sekte, ali kako je „pravi“ šiizam čist od toga.

Kako bi i najneupućenijim muslimanima postala jasna ova podmukla igra šiitsko-rafidijskih misionara i njihovih pomagača iz redova tzv. vjerskih autoriteta sunija, u ovom djelu video dokumentarca su citirane izjave šiitskog modernog idola– Homeinija, koji u svojim djelima nije sakrio mržnju prema ashabima i sunijama, te ispoljio rafidijsku ideologiju, dozvoljavajući upućivanje dove, tj. činjenje ibadeta čak i kamenju, a ne samo njihovim „bezgrješim“ imamima.

O stanju sunija u Iranu danas, te o torturama šijja rafidija nad muslimanima Irana, možete saznati iz svjedočenja jednog sunnitskog učenjaka iz Irana. Također, saznajte šta su muslimanski učenjaci kroz historiju islama rekli o šijjama-rafidijama.

Na kraju, saznajte zašto šijje-rafidije imaju primjetan uspjeh u svojim misionarskim aktivnostima preobraćanja sunnija u šiizam, sve sebebom (uzrokom) poznatih vjerskih „autoriteta“ koji hvale rafidije, ukazuju im počast i, čak, šiitske autoritete uzimaju za svoje uzore.

Molimo Allaha da muslimane sačuva pokvarene ideologije šiizma! Molimo Allaha da sačuva muslimane od zla šejtanskog saveza licemjernih šija i beskrupuloznih tzv. vjerskih autoriteta sunija, pod čijim se blagoslovom propagira pokvarana i do kraja licemjerna šiitska ideologija. Molimo Allaha da uputi one koji sebe nazivaju sljedbenicima sunneta, a hvale i pravdaju raznorazne „vjerske autoritete“ koji su otvorili vrata šiitskom misionarstvu u BiH i svesrdno pomažu promicanje šiizma među bosanskim muslimanima! Amin!

Pogledajte i ostale dijelove ovog video dokumentarca

Veliki šejtan 1. dio:

Veliki šejtan 2. dio:

Veliki šejtan 3. dio:

Veliki šejtan 4. dio:

Slični članci:

Šiitske zablude kroz foto i video zapise

Da li je moguće da rafidije (šije) proliju i jednu kap svoje krvi da bi se oslobodila džamija El-Aksa?

Šiitski Mehdi je Mesija Dedždžal

Ideologija šijja je ista kao i ideologija Židova

Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinedžad je dvoličan kao i Iran

(Put vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz