Istinska ljubav u ime Allaha prema učenom čovjeku i branitelju ehli sunneta, te slijeđenje postupka selefa prema učenjacima, a u isto vrijeme lekcija ummetu o skromnosti i poniznosti: dva imanska brda ovog vremena, Ebu Muhammed el-Makdisi i Ebu Katade el-Filestini, uslikani u momentu dok Ebu Katade pokušava da poljubi Makdisija u glavu, dok ovaj (Makdisi) odbija izmičući.

(Put vjernika)