Svjedočenje radi historije

1666
svjedocenje

Pohvala muhaddisa El-Haddušija, hafizahullah, za dva poznata šejha, Ebu Muhammeda El-Makdisija i Ebu Katadea El-Filestinija, Allah ih učvrstio na istini i sačuvao svakog šerra.

Kaže šejh i muhaddis Ebul-Fadl Omer El-Hadduši:

“Mi ne sumnjamo da su dva šejha, Ebu Muhammed El-Makdisi i Ebu Katade El-Filestini, presedan u pozivanju u tevhid, i ovo neće negirati osim očiti poricatelj ili novotar.
Čak, i da se sa njima raziđeš (u određenom mišljenju), brate moj čitaocu, ti trebaš poštovati uvažavati njihove napore u služenju ove vjere i pomaganju iste. Svako udjeljuje ono što posjeduje, a znanje je raspodijeljeno i razasuto među sljedbenike ovog ummeta. I onaj koji te je pretekao u ovom polju, ti dovi i traži za njega uspjeh i ispravnost, te se sjeti riječi Ibn Malika koje je izgovorio za Ibn M'utija:

On je s prethodnošću stekao odlikovanje
i time, sebi, zagarantovao moje lijepe pohvale

Opće poznato je da se el-vela vel-bera (prijateljevanje i neprijateljevanje) dijeli (tj. da ima svoje stepene i dijelove), prema tome, kada se s njima raziđeš u nekoj meseli, ti nemoj poricati i pobijati njihovo pravo.

Ova dva šejha, El-Makdisi i El-Filestini, su ispoljili i javno izgovorili riječ istine, i pojasnili i objasnili, i otkrili pravo lice (savremenih) taguta i njihovih vojski, te visoko podigli svoje glasove sve dok nisu postali jasni i poznati. Oni nisu ništa promijenili, niti izmijenili, i ovo je obilježje po kojem sam ih upoznao, i ne znam da su se promijenili, ili pak, išta kod sebe izmijenili.

A Uzvišeni Allah najbolje zna namjere.”

Izvorhttps://www.facebook.com/ShHadouchi/