Propis hidžre (preseljenja) u nevjerničke zemlje radi boljeg življenja

Objavljeno / ažurirano:

Pitanje: Koji je propis hidžre u nevjerničke zemlje – poput Amerike, Evrope… i ostalih zemalja – radi boljih uslova života na primjer?

Odgovor: Što se tiče propisa hidžre u nevjerničke zemlje – poput Amerike, Evrope i ostalih – radi boljih uslova života, pa musliman ne bi trebao da to čini. Oni (učenjaci) koji su dozvolili hidžru u nevjerničke zemlje, dozvolili su to onda kada ne postoji islamska zemlja u koju musliman može da ide, i onda kada musliman bude prinudjen na to, a to znači da bude zlostavljan u svojoj zemlji i zbog toga bude prinudjen na izlazak (hidžru) kao što su izašli prvi muhadžiri iz Mekke u Etiopiju.

A što se tiče hidžre u zemlje o kojima je upitano, i življenja u njima bez nužde, čak šta više radi dunjaluka i boljeg života – kao što je navedeno u pitanju – s onim što je poznato od njihovih fesada[1] i fitni[2] za vjeru muslimana, njegovu čast i njegovu porodicu, pa ovo je od onih stvari za koje musliman, onaj koji čuva svoju porodicu i vjeru ne treba biti nemaran i popustljiv. A sretan je onaj koji uzima pouku od drugog… A svako od braće, razumnih muslimana koje znamo, a koji je tamo, upozorava da ne čini hidžru (na Zapad) osim onaj ko je primoran, zato što su danas većina zemalja koje se pripisuju islamu a čije su vlasti nevjerničke lakše za čovjekovu vjeru i manjeg zla za njegovu porodicu i čast (od zapadnjačkih zemalja).

Prema tome, mi ti ne savjetujemo hidžru u zemlje poput Amerike, Evrope… i slične njima o kojima je upitano, sve dok ti imaš mogućnosti za život u zemljama koje su lakše od njih i manjeg fesada i fitne za tvoju vjeru. U Sahihu el-Buhariji se navodi poglavlje: Od vjere je bježanje od fitni.

Odgovorio: Ebu Muhammed El-Makdisi

Izvor: tawhed.ws

Fusnote:


[1] fesad – nered
[2] fitna – iskušenje, smutnja

Novo na sajtu

islam coast sun

Komentar hadisa o dobru i zlu od šejha Saliha Fewzana

Hvala i zahvala pripada Allahu, Njemu zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost za grijehe tražimo. Allahu se utječemo od zla naših duša i od...

Preporučeni sadržaj

islamske teme

Onaj ko čini dobra djela neće nikad biti ponižen od Allaha

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Činilac dobra je zaštićen od zlog uništenja.” (Al-Silsilah al-Sahihah) Kada su smutnje tek nastupile, Talk...

Islamske teme