Muslimanski velikani na samrti: Ebu Bekr radijaAllahu anhu

Popularno na sajtu

Aiša,radijallahuanha, je rekla:

“Kada je Ebu Bekr¹ bio na samrti upitao je: “Koji je ovo dan?” “Ponedjeljak” odgovorismo mi, pa on upita:

“U kojem je danu umro Allahov Poslaniks, allallahu alejhi ve sellem?”

“U ponedeljak,” odgovorismo mi.

Na to on reče: “Nadam se da ću (umrijeti) u  toku ovog dana.”

Na njemu je bila odjeća na kojoj se vidio trag pohabanosti pa je on rekao:

“Kada umrem operite ovu moju odjeću, dodajte joj još dvije nove, pa me tako zamotajte u tri (komada) odjeće”

Mi mu rekosmo: “A što ne bismo kupili još jednu pa da sva bude nova?”, te on na to reče:” Zato što je ona za truhlo tijelo mrtvaca.”

Ebu Bekr radijallahu anhu je umro u utorak navečer.²

Abdullah et-Tejmi, oslobođeni rob Ez-Zubejra ibn Avvama je rekao:

“Kada je Ebu Bekr, radijaAllahu anhu, bio na samrti, Aiša, radijaAllahu anha je citirala sljedeće stihove:

“Korim samog sebe zbog toga što mladiću

ne koristi upozorenje sve dok jednoga dana

duša ne zahropti i prsa se ne stegnu.”

Ebu Bekr, radijaAllahu anhu je tada rekao:

“Nemoj tako govoriti kćeri moja, nego reci:

Smrtne muke će zaista doći

to je nešto od čega ne možeš pobjeći.³

Pogledajte ova dva moja odjela. Operite ih, a onda me umotajte u njih, jer je živ potrebniji novoj odjeći od mrtvaca.”[4]

El-Kasim, prenoseći od Aiše, radijaAllahu anhu kaže:

“Kada je Ebu Bekr, radijaAllahu anhu, bio na samrti rekao je:

Ne znam da u Ebu Bekrovoj porodici ima išta osim ove deve-muzare i ovoga sluge oštrača koji je pravio i oštrio muslimanske sablje i služio nas. Kada umrem dadnite ga Omeru.”

Kada sam ga dala Omeru, on je rekao:

“Allah se smilovao Ebu Bekru, otežao je onima nakon njega.”[5]

Iz knjige: Muslimanski velikani na samrtnoj postelji
Obrada: Put vjernika
Napomena: Naslov je od Puta vjernika

1. Njegovo ime je Abdullah ibn Ebi Kuhafe et-Tejmi el-Kurejši poznatiji po nadimku Ebu Bekr. Bio je prvi pravedni halifa, kao i prvi od ljudi koji je povjerovao u Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve selem. Učestovao je u mnogim bitkama, podnosio mnoge poteškoće i trošio imetak na Allahovom putu. Borio se protiv murteda (otpadnika od vjere). Bio je blag i saosjećajan sa ljudima, dobar govornik, hrabar i junak. Umro je 13. godine po hidžri. (El-E'alam, 4/102)

2. Bilježi ga Ahmed u svome Musnedu 6/45

3. Kur'an 50:9

4. Ez-Zuhd od imama Ahmeda str. 109.

5. Tabekat od Ibn Sa'da 3/192

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz