Najbrojniji stanovnici vatre

Popularno na sajtu

Od Abdullaha ibn Omera, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ženska skupino, dijelite sadaku! Predočeno mi je da ste većinom vi u Džehennemu!” – Žašto, Allahov Poslaniče? – upitaše.” Mnogo proklinjete, mužu ste nezahvalne! Ja nisam vidio nikog tako nepromišljenog i manjkavije vjere, a da zanese pamet i odlučnog čovjeka kao što ste vi!”

Šta nedostaje – upitale su – u našoj vjeri, Allahov Poslaniče? – “Nije li svjedočenje žene jednako polovici svjedočenja muškarca?” – odgovorio je on. Da, rekoše one. – “Pa to je to”, reče ‘Alejhisselam, “uslijed nepromišljenosti žene. A nije li žena sa menstruacijom ta koja ne klanja i ne posti?” – reče on. – Da, potvrdiše. – “To ti je, eto,” – reče on – “manjkavost njene vjere.” (Hadis bilježi Buhari i Ibn Madža)

Ovj hadis ukazuje na dosta toga što je mnogima poznato. Neke neznalice su shvatili iz ovog hadisa da je islam ograničio ženu kao manje pametnu. Otuda neku ljudi, ispoljavajući niskost i prostotu, stalno ponavljaju ovaj dio teksta hadisa, što izvitoperuje stvarno značenje i poruku cijelog hadisa.

Pogledajmo šta ovaj hadisa, zapravo, znači:

“O skupino žena” : upotrebljena je riječ ma'šer (skupina) koja je, kao i riječ kaum (narod) i reht (grupa, skupina), pluralija tantum. Prema tome, hadis je upučen eksplicite ženama.

“udjeljujte sadaku”: ovo je opća poruka i preporuka ženama da udjeljuju sadaku. Hadis ukazue na veliku vrijednost sadake i veličini nagrade za nju kod Allaha, dž.š. Dijeljenje sadake je udjeljivanje imetka potrebnima i nevoljnicima od strane onih koji imaju imetka preko potrebe.

Žena je slobodna udjeljivati imetak, po tom pitanju nije obavezna tražiti dozvolu od bilo koga. Međutim, ukoliko želi dijeliti sadaku od muževog imetka, obavezna je za to tražiti dozvolu. Dozvoljeno joj je dijeliti nešto malo – podijeliti malo hrane komšijama – shodno običajima koji u toj sredini vladaju. Obavezna je tražiti dozvolu ako će dijeliti sadaku za koju zna da je njen muž, inače, ne dozvoljava. Dokaz za to je ono što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Esmi kćerki Ebu Bekrovoj, r.a., u vjerodostojnom hadisu kojega bilježi Muslim: “Udjeli hrane koliko možeš”. To znači da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., dozvlio Esmi udijeliti nešto malo hrane ako ima i ako zna da je njen muž neće koriti zbog toga kad sazna, niti će oni osjetiti kakvu štetu zbog toga.

“i mnogo tražite oprost od Allaha”: ova preporuka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuje na jedan veličanstven ibadet kojim Allah, dž.š., briše grijehe robova. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Mnogo tražite oprost od Allaha, jer zaista ja tražim oprost od Allaha i kajanje više od stotinu puta svakog dana”. (Bilježi ga Buhari)

“vidio sam da ste vi” : znam da ste vi najbrojniji stanovnici Vatre. Ovdje je jako bitno shvatiti razlog zbog kojega su žene najbrojniji stanovnici Vatre.

Hadis je počeo podsticanjem žene na sadaku i istigfar, a to su ibadeti koji istinski liječe one bolesti i grijehe kojima su žene podložne. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je objasnio da je ono čemu su žene podložne često proklinjanje i nezahvalnost muževima. Primjetno je da se oba grijeha čine jezikom i predstavljaju bolest. Žena im je podložna zbog izrazite osjećajnosti i sentimentalnosti; pod njihovim utjecajem zato što je ta osjećajnost često savladava. Jasno je da je ta osjećajnost neophodna ženi u odgoju djece i pažnji koju im treba pokloniti. Ta osobina je neophodna da bi majka bila u stanju poduzeti i izdržiti sve tokom odgoja, i stalne brige o njima. Ovaj hadis je zbog toga ženi skrenuo pažnju da povede više računa o opasnosti, i da svoju osjećajnost usmjeri ka odgoju djece i pažnji kuće i muža. Hadis upozorava da ne dopusti da je ta osjećajnost navede, pa da joj postane navika proklinjati sve što joj se ne dopada ili svakoga iz okruženja, ukućane, komšije ili rođenu djecu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava ženu na opasnot od činjenice da je ona jako sklona brzom zaboravljanju muževe dobrote prema njoj, te da često, pri prvoj srdžbi na svoga muža, govori: “Nikad od tebe ništa lijepo nisam doživjela… nikad nisi ni valjao!”, kako je to pojašnjeno u drugim hadisima.

Sentimentalno izvitoperenje i poremećaj vode proklinjanju i negiranju muževe dobrote, a uz to su i grijesi koji vode u Džehennem. Sadaka i istigfar su ibadeti koji udjaljavaju od džehennemske vatre. Prema tome, poruka hadisa je sasvim jasna: obaveza muslimanke je da se maksimalno bori sa sobom i sebi ne dopusti grijehe jezikom, posebno psovke, uvrede i proklinjanje i da ne bude nezahvalna mužu na dobroti. Obzirom da je žena, po prirodi, jako brzo razdražljiva i pdložna utjecaju osjećajnosti i sentimentalnosti, kao što smo prethodno pojasnili, prijeko je potrebno da se zaštiti stvarima koje liječe takvu prirodu, a to su sadaka i istigfar. Allah, dž.š., je milostiv i oprostit će joj i udaljiti je od džehennemske vatre.

U hadisu je upotrebljena riječ imreetun džezle (odvažna žena), tj. žena koja hrabro ističe mišljenje i stav. Kada se za govor kaže da je “džezil”, to znači da je žestok i jak.

mnogo proklinjete: odnosi se na vrijeđanje i psovanje.

nezahvalne ste svojim muževima: negiranje muževe dobrote, brige i pažnje.

krnjave u pameti i vjeri: Krnjavost pameti je zbog dominacije osjećajnosti i sentimentalnosti nad razumom, kao što smo predhodno pojasnili. To je, svakako, i zbog nestabilnosti koja ženu obuzima tokom menstrualnog i, naročito, postporođajnog ciklusa. Krnjavost se manifestira specufičnim slučajevima sentimentalne podražljivosti, kao i psihičke nestabilnosti tokom menstrualnog ciklusa. Zbog ove činjenice, Allah, dž.š., je odredio da kod poslovnih transakcija i kreditiranja svjedoče dvije žene umjesto jedne, jer snažna sentimentalnost utječe na viđenje stvari u okruženju. Razlog zbog kojeg je potrebno da svjedoče dvije žene umjesto jedne jeste da se tim svjedočenjem umjesto sumnje dobije uvjerenost i pouzdanje.

krnjave u vjeri: Krnjavost u vjeri podrazumjeva da je žena oslobođena od namaza i posta tokom menstuacije i postporođajnog perioda. Dakle, ona je manje obavezana i zadužena šerijatskim propisima nego čovjek.

da savlada pametnog kao vi: Time se želi reći da žene, pored slabosti i jake razdražljivosti u utijecaja osjećajnosti, savlada razumnoga i pametnoga, tj. muškarca koji se odlikuje razumom, stabilnošću i postojanošću. Ovo ukazuje na ženinu snagu koja proističe iz te slabosti. Ako je ona u stanju, onim sposobnostima koje joj je Allah dao utjecati na druge ljude, savladavati razumnog, postojanog i odlučnog, koji se odlikuje postojanošću, odlučnošću i razboritošću, u stanju učiniti? Ovo je jasan znak upozorenja ženama da sposbnosti kojima ih je Allah, dž.š., nadario ne koriste u ono čime Allah, dž.š., nije zadovoljan.

Općenito, iz hadisa se jasno zaključuje da su žene muškarcima sestre, i da izgradnja i odgoj generacija i društva počiva na njihovim plećima. Islam poziva oslobađanje žene od nasilja, terora i potlačenosti, podiže je i čini dostojanstvenom kao i čovjeka. Islam joj je objasnio prava i obaveze – šta je sljeduje i šta je dužna.

Allah, dželle šenuhu, je muškarcu ukazao milost kada mu je, od njegove vrste, stvorio životnu saputnicu, koja će mu biti pomagač u životu, sa njim dijeliti dobro i zlo, sa kojom će razmjenjivati ljubav i osjećaje, koja će mu ublažiti nemilosrđe i neumoljivost života na ovom svijetu, kao i gorčinu bola i patnje. Žena je, dakle, zaštita čovjeku i ona mu donosi radost i sreću.

Islam je upozorio ženu da, ukoliko se odmetne i postane nepokorna u tome pređe granicu, time život svoga muža i djece pretvara u pakao i očaj. Allah, dž.š., je, iz Svoje neizmjerne mudrosti i poznavanja onoga što je stvorio, odredio da razum i razboritost muškarca dominiraju njegovim osjećajima, pa je tako u stanju adektvatno i promišljeno voditi cijelu porodicu kroz život, čak i kada je neophodno da jedno vrijeme i odsustvuje od porodice. Ženini osjećaji dominiraju njenim razumom, pa je zbog toga u stanju tako brižno paziti i njegovati djecu. Da kod žene nije toliko razvijen snažni osjećaj brige i pažnje, dijete ne bi ni dobilo priliku opstanka, niti bi dočekalo da odraste.

Takva je Allahova džele šenuhu, mudrost u Njegovom stvaranju svega postojećega. Neka je hvaljen i slavljen Veličanstveni Stvoritelj!

Izvor: ‘Poslanikova oporuka ženama i primjeri sahabijki’, str. 30-36

Autor: Halid Hadim es-Serudži

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d