Dubina Džehennema i žestina njegove vatre

542
Dzehenem
Foto ilustracija (U Džehennemu će jedna sekunda patnje biti dovoljna da čovjek zaboravi svaku blagodat koju je doživio na dunjaluku)

Od Utbe ibn Gazvana se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem rekao: “Sa ivice Džehennema će se baciti ogromni kamen i kroz njega propadati sedamdeset godina dok ne padne na njegovo dno.” (Ahmed, 174/4)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Bili smo kod Allahova Poslanika, sallallahu aljehi we sellem, kada se (iznenada) začuo tup udar, pa je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ‘Znate li šta je ovo?’- pa smo rekli da Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, najbolje znaju. Na to je on rekao: ‘Ovo je kamen koji je Allah u Džehennem poslao prije sedamdeset ljeta, i upravo je sada završio na njegovu dnu.’” (Muslim, 179/17)

Džehennem ima sedmora vrata, kao što se kaže u riječima Uzvišenog Allaha: “On će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći.” (El-Hidžr, 43.) Neki smatraju da se pod nazivom “kapije” misli na sedam katova Džehennema.

Od Abdullaha b. Mes’uda, r.a se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog: “…čije će gorivo biti ljudi i kamnje. (El-Bekare, 24.) rekao: “da je to kamenje od sumpora koje je Uzvišeni Allah na nama najbližem nebu stvorio, još onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju i da je ono pripremljeno za nevjernike.” U Buharijinom Sahihu i u Muslimovom Sahihu u više verzija se navodi da je Allahov Poslani, sallallahu aljehi we selem, rekao:

“U Džehennem će se neprestano ubacivati, a on će cijelo vrijeme govoriti: ‘Ima li još?’, sve dok se na njega Svemogući Gospodar ne stane Svojim stopalima i ne savije ga, kada će on (tj. Džehennem) reći: ’Dosta, dosta, tako mi Tvoje moći!’” (Buharija 594/8, Muslim 184/17)

Od Ibn Mes’uda, r.a se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog: On će kao kule bacati iskre. (El-Murselat, 32) rekao: “Ja ne kažem da će biti kao drveće, nego kao tvrđave i gradovi.”

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Ova vaša vatra koju potpaljuje čovjek, ima samo jedan dio vreline od sedamdeset dijelova koliko ih ima džehennemska vatra.” Na to su upitali: “Allahov Poslaniče, tako nam Allaha i on je dovoljan.” – pa je dodao: Ona je od ove (dunjalučke) jača za šezdeset i devet puta. Svaki od njenih dijelvoa je poput njene vrućine.” (Buharija 330/6, Muslim 179/17)

Iz knjige: Bistro more pobožnosti i suptilnosti
Autor: Ahmed Ferid