Dubina Džehennema i žestina njegove vatre

Objavljeno / ažurirano:

Od Utbe ibn Gazvana se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem rekao: “Sa ivice Džehennema će se baciti ogromni kamen i kroz njega propadati sedamdeset godina dok ne padne na njegovo dno.” (Ahmed, 174/4)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Bili smo kod Allahova Poslanika, sallallahu aljehi we sellem, kada se (iznenada) začuo tup udar, pa je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ‘Znate li šta je ovo?’- pa smo rekli da Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, najbolje znaju. Na to je on rekao: ‘Ovo je kamen koji je Allah u Džehennem poslao prije sedamdeset ljeta, i upravo je sada završio na njegovu dnu.’” (Muslim, 179/17)

Džehennem ima sedmora vrata, kao što se kaže u riječima Uzvišenog Allaha: “On će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći.” (El-Hidžr, 43.) Neki smatraju da se pod nazivom “kapije” misli na sedam katova Džehennema.

Od Abdullaha b. Mes’uda, r.a se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog: “…čije će gorivo biti ljudi i kamnje. (El-Bekare, 24.) rekao: “da je to kamenje od sumpora koje je Uzvišeni Allah na nama najbližem nebu stvorio, još onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju i da je ono pripremljeno za nevjernike.” U Buharijinom Sahihu i u Muslimovom Sahihu u više verzija se navodi da je Allahov Poslani, sallallahu aljehi we selem, rekao:

“U Džehennem će se neprestano ubacivati, a on će cijelo vrijeme govoriti: ‘Ima li još?’, sve dok se na njega Svemogući Gospodar ne stane Svojim stopalima i ne savije ga, kada će on (tj. Džehennem) reći: ’Dosta, dosta, tako mi Tvoje moći!’” (Buharija 594/8, Muslim 184/17)

Od Ibn Mes’uda, r.a se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog: On će kao kule bacati iskre. (El-Murselat, 32) rekao: “Ja ne kažem da će biti kao drveće, nego kao tvrđave i gradovi.”

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Ova vaša vatra koju potpaljuje čovjek, ima samo jedan dio vreline od sedamdeset dijelova koliko ih ima džehennemska vatra.” Na to su upitali: “Allahov Poslaniče, tako nam Allaha i on je dovoljan.” – pa je dodao: Ona je od ove (dunjalučke) jača za šezdeset i devet puta. Svaki od njenih dijelvoa je poput njene vrućine.” (Buharija 330/6, Muslim 179/17)

Iz knjige: Bistro more pobožnosti i suptilnosti
Autor: Ahmed Ferid

NOVO NA SAJTU

Kako da znamo da je određena nedaća iskušenje ili kazna?

0
Pitanje: Kada osoba bude iskušana bolešću ili nekom drugom nedaćom, bilo duševnom ili materijalnom, kako će znati da je ta nedaća iskušenje ili kazna...

Preporučeni sadržaj

Propisi sehvi sedžde – sedžde zaborava

0
Sehvi sedžda ima nekoliko propisa koji su bitni a koje mnogi ljudi ne poznaju. https://www.youtube.com/watch?v=1-IWqPN2z1I https://www.youtube.com/watch?v=KXR2iwF4Tvk https://www.youtube.com/watch?v=72fVaTcXffE  

Islamske teme