TAG

Džehennem

Treća osobina robova Milostivog: Veliki strah od džehennemske kazne

Treća osobina robova Milostivog: Veliki strah od džehennemske kazne

Opis džehenemskih spratova

Opis džehenemskih spratova

O dolasku pred Džennet i Džehennem

Uzvišeni Allah kaže: "A oni koii su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet (Raj) bili povedeni, i kad do njega dođu...

Djelo koje će nam zaštititi lice od džehennemske vatre prilikom polaganja računa

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će robu kada stane pred Uzvišenog Allaha radi polaganja računa, u susret izaći Vatra i...

Da li će papa u Džehennem? (Kritički osvrt šejha Tarifija)

Nakon smrti pape Jovana II, upitan je šejh Salih el-Fewzan da li je dozvoljeno reći za njega da će biti u Džehennemu, na što...

Dubina Džehennema i žestina njegove vatre

Od Utbe ibn Gazvana se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem rekao: “Sa ivice Džehennema će se baciti ogromni kamen i kroz...

Čovjek koji će vući svoja crijeva u Džehennemu

Neki će hodati u Vatri vukući za sobom svoja crijeva. Vjerovjesnik (sallaAllahu alejhi ve sellem) je vidio kako Amr bin Luhejj vuče svoja crijeva...

Muslimova zbirka hadisa – sažetak

Skraćenu verziju zbirke hadisa Imama Muslima sačinio je veliki hadiski učenjak, hafiz hadisa Zekijjuddin Abdu-l-Azim ibn Abdu-l-Kavijj ibn Abdillah ibn Selama Ebu Muhammed el-Munziri...

Iz kabura u Džennet ili u Džehennem

Knjiga Iz kabura u Džennet ili Džehennem se bavi tematikom šta slijedi poslije smrti. A smrt je početak stvarnog i vječnog života, uživanja ili...

Džennet i Džehennem

Sadržaj knjige Džennet i Džehennem je koncipiran u dva dijela. U prvom dijelu govori se o džehennemskoj vatri. U drugom dijelu ove knjige govori...

Novo na sajtu

Kategorije