Da li će papa u Džehennem? (Kritički osvrt šejha Tarifija)

2476

Nakon smrti pape Jovana II, upitan je šejh Salih el-Fewzan da li je dozvoljeno reći za njega da će biti u Džehennemu, na što je šejh Fewzan odgovorio da ni za koga nije dozvoljeno reći da će biti u Džehennemu, jer je moguće da se pokajao.

Naravno, mnogobrojni su šerijatski tekstovi koji kategorički pobijaju ovaj govor šejha Fewzana koji u sebi sadrži akidetsku grešku na koju je, pored ostalih, ukazao i šejh Abdul-Aziz et-Ta'rifi.

Međutim, ovaj govor i greška šejha Fewzana dočekani su sa oduševljenjem od strane ljudi i daija koji uporno muslimanima zagađuju njihovu vjeru sa murdžijskim sumnjama, zbog čega smo osjetili potrebu da objavimo odgovor šejha Tarifija na pomenuti Fewzanov govor, što možete pogledati u video prilogu ispod.