VIDEO: Kada oči ugledaju Džehennem

1467

Nema muslimana a da ne zna da je Džehennem (Pakao) boravište nevjernika i griješnika na budućem svijetu. Mnoga islamska djela, kako klasična tako i savremena, detaljno opisuju Džehennem i objašnjavaju patnje u Džehennemu, da nas Allah sačuva njegove vatre.

Mnogi učenjaci, daije i imami su držali govore o Džennemu upozoravajući muslimane ne njegove strahote, ne bi li ljudi ostavili griješenje i činili što više dobrih djela kako ne bi bili od njegovih stanovnika. Sva ta djela, svi ti govori, u manjoj ili većoj mjeri su uticali na one koji ih čitaju ili slušaju, ali nema sumnje da najveći uticaj na slušaoce ima onaj ko je najiskreniji u govoru.

Pred vama je govor jednog iskrenog Allahovog roba (inšaAllah) koji kroz suze i plač, prvo sebe pa potom i prisutne, podsjeća na strahote Džehennema. Pogledajte kako izgleda govor čovjeka koji posjeduje čvrst iman (vjeru) i koji je istinski ubjeđen u ono što govori, a zaista je danas malo takvih.

(Put vjernika)