Šejh Abdullah Azzam rahimehullah – Majke: Odgajateljice heroja

Popularno na sajtu

“…majke imaju veliku ulogu u izgradnji generacije. Što je majka bolja u podizanju svoga djeteta, time je ummet uspješnije izgrađen i uspješniji je u stvaranju heroja. Teško da ćete ikada vidjeti velikana a da iza njega ne stoji sjajna žena koja je u njegovoj ličnosti ostavila neke od svojih osobina, putem mlijeka kojim je hranjen i toplim zagrljajem u kojem je tražio utočište.

Mnogim muškarcima je teško da izbrišu ove sjajne slike iz svojih sjećanja koje su zapamtili od svojih majki. Ove izvanredne slike koje kolaju njegovim venama od mlade dobi, ostaju ugravirane u njegov um i on ne može a da ih se ne sjeća sa strahopoštovanjem i ponosom. On se prisjeća jednostavnih, jasnih riječi sa kojima je njegova majka ostavila njegovu dušu, i ove riječi rastu kako bi postale prekretnice na njegovom putu i svjetla upute u njegovoj potrazi.

On ne može a da se ne smjesti pod prostranu sjenku koju mu je njegova majka obezbijedila tokom dugog životnog puta, njegovana prijatnim emocijama i pomješana sa vječitim danima njegovog života. Ove stvarnosti rastu u njegovom duhu i postaju nerazdvojni dio njegove osobnosti koju ne može napustiti a da pritom ne napusti svoju ljudskost.

Eto zašto je čuvanje ove privrženosti i uzvraćanje na ove dobrote – dobrotom, obaveza u islamu, koja je direktno vezana za tewhid: “Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite…”[El Israa, 23] I neposlušnost njima je direktno vezana za kufr.

Poštovanje prema majci zauzima veoma visoko mjesto u islamu, i veoma je teško na njegovim vagama. Prenešeno je u Sahihu da je čovjek došao Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao:  ‘O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu?’ On reče: ‘Tvoja majka.’ Čovjek tada upita: ‘Ko poslije nje?’ ‘Tvoja majka’, odgovori on. ‘Ko poslije nje?’, ponovo upita čovjek. ‘Tvoja majka’, ponovo odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek ponovo upita: ‘Ko poslije nje?’, a on tek tada reče: ‘Tvoj otac!’

Jednom sam rekao Ibrahimu El Ahdaru – imamu Harema u Mekki – “Zašto ne daš da tvoj glas čuju muslimani koji sa svih strana dolaze kako bi ga čuli? Kako možeš zahtjevati da se vratiš u Medinu kada neki ljudi kažu da je slušanje tvog učenja Kur'ana kao da slušaš njegovo svježe spuštanje sa nebesa?

Pa je odgovorio: “Moja blaga na ovome svijetu su moja nana i majka, i ja moram ispuniti svoje obaveze prema njima i ophoditi se prema njima lijepo. Niko to ne može učiniti mimo mene.”

Rekao sam: “Zašto ne dovedeš svoju nanu ovdje?”

Rekao je: “Ona odbija da napusti Medinu iz straha da će umrijeti izvan nje, i njena najveća želja je da bude ukopana na mezarju El Beqi’.”

I zaista, Ibrahim je ustvari napustio Harem u Mekki i otišao da vodi malu džamiju u Medini, držeći se za Džennet koji je ispod nogu njegove nane i majke…”

Izvor: [‘Medžellet El-Džihad’ , #36, Rebiul evvel 1408.]

Prijevod: SalafiMedia Balkan

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz